සිඟිත්තාට සුප් රෙසපි 7 ක්

Soup recipes for kids

අපිව් චූටි බබාගේ කෑම ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වෙනවනේ. ඉතින් එයාලට ගුණවත් වගේම පහසුවෙන් හදල දෙන්න පුළුවන් සුප් රෙසපි 7ක් ගැන කියන්නයි lifie අද සූදානම් වෙන්නෙ.

01. රුලං සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
රුලං
ලීක්ස්
කැරට්
බෝංචි
මේවාට අමතරව ඔයා ළඟ තියෙන ඕනෑම එළවළුත් යොදා ගන්න පුළුවන්.
පොල්තෙල් හෝ ඔලිව් ඔයිල්
ලුණු

 • එළවළු ටික කපලා සුප් එකට අවශ්‍ය පුමාණයට වතුර දාලා කුක් වෙන්න තියන්න.
 • එළවළු ටික තැම්බෙන කොට ඒකට රුලං සහ රස අනුව ලුණු දාන්න.
 • පොල්තෙල් හෝ ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි 1 ක් එක් කර කෑමට ‌ගන්න.

02. හැදැල්ලො සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
හැදැල්ලො 250g
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4
බටර් මේස හැඳි 2
ළූණු ගෙඩි 01
සුදුළුනු බික් 4 – 5
වතුර
ලුණු

 • හැදැල්ලෝ ටික ලුණු හා කහ එක්කරලා හොඳින් තම්බගන්න.
 • ඉන්පසු එහි කටු ඉවත් කර බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.
 • පෑන් එකකට බටර් දමා රත්වන විට එයට හීනියට කුඩාවට කපාගත් බී ළූණු හා චොප් කරගත් සුදුළුනු එකතු කරන්න.
 • මේ ටිකට බ්ලෙන්ඩ් කරගත් හැදැල්ලෝ ටික පෙරා එක්කර ගන්න.
 • අවශ්‍ය ආකාරයට ලුණු එකතු කරගන්න.

03. අල ක්‍රීම්, බිත්තර සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ෆෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 1
කෝර්න් පිටි කෝප්ප ½
ඕට්ස් කෝප්ප 1
කැරට්
ලීක්ස්
ගෝවා
බේබි කෝර්න්
අල
කිරි
ලුණු
බිත්තර
බටර්
තුනපහ

 • පෑන් එකක් ලිප තියල බටර් මේස හැදි 1ක් දාල රත්වෙනකොට ඒකට හීනියට කපාගත් ලූනු ගෙඩි 1ක් එකතු කරන්න.
 • ඒ එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරන්න.
 • ඉන්පසු හීනියට ලියාගත් ලීක්ස්, ගෝවා, කැරට්, කුඩාවට කපා ගත් බේබි කෝර්න්, තම්බලා පොඩි කරගත් අල හා තුනපහ එයට එක් කරරන්න.
 • ඒකටම දියකරගත් කෝර්න් පිටි කෝප්ප ½ , ෆෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 1 හා ඕට්ස් කෝප්ප 1 ක් එකතු කරන්න.
 • ඉන්පසු ගසාගත් බිත්තර 2ක් ටික ටික එකතු කරන්න.

04. ස්පැගටි සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් ස්පැගටි
තම්බාගත් අල ගෙඩි 2ක
බැදපු මාලු කෑලි 1-2
හාල් මිටක්
අමු ඉස්සන් 4-5
හීනියට කපා ගත් කැරට්, ලීක්ස්, බොන්චි, ගෝවා
කලාගත් බී ලුනු ගෙඩි බාගයක්
පරිප්පු
බටර් තේ හැන්දක්

 • පෑන් එකකට හාල් ටික දාල තැම්බෙන්න හරින්න.
 • ඉන්පසු මිශ්‍රණයට ඉස්සන්, හීනියට ලියා ගත් එලවලු, බැදගත් මාලු කෑල්ල, පරිප්පු මිටක්, බටර් තේ හැන්දක් මිශ්‍ර කරල ටිකක් නටවා ගන්න.
 • අල තම්බා හොඳින් පොඩි කර ගන්න.
 • සුප් එක තැම්බුන පසු ක්‍රිම් කර ගත් අල ටික සුප් එකට එකතු කරගන්න.
 • එයටම තම්බා ගත් ස්පැගටි දාන්න.

05. ක්‍රීම් චිකන් සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ෆ්රෙෂ් මිල්ක්
පාන් පිටි
බටර්
කුකුල් මස්
මස් ස්ටොක්
කැරට්
ගෝවා
අල
එළවළු ස්ටොක්

 • පෑන් එකකට කුකුල් මස්ටික දාල හොඳින් තම්බා ගෙන කටු ඉවත්කර ගන්න. එය හීනියට කඩා ගන්න.
 • මස් ස්⁣ටොක් එක වෙනම බෝල් එකකට දා ගන්න.
 • එළවළු ටික තම්බා ගන්න.
 • එළවළු ස්ටොක් එක වෙනම බෝල් එකකට දා ගන්න.
 • පෑන් එකකට බටර් එක්කර රත් කර ගන්න.
 • බටර් දිය වු පසු එයට පාන් පිටි එකතු කරගන්න.
 • මිශ්‍රණය රත් වු පසු ඒක⁣ට ෆ්රෙෂ් මිල්ක් එක් කරන්න.
 • දැන් එයට මස් තැම්බූ වතුර හා තම්බා ගත් මස් කැබලි එක් කරන්න.
 • ඉන්පසුව තැම්බූ එළවළු හා තැම්බූ වතුර එකතු කර ගන්න.

06. අල සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
අල
ෆ්‍රෙශ් මිල්ක්
බටර්
චිකන් මස් ස්ටොක
ලුණු

 • අල හීනියට, පොඩියට කපාගන්න.
 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් දාල රත්වෙනකොට අල එකතු කර බැදෙන්නට දෙන්න.
 • බැඳුණු පසු එයට මස් ස්ටොක් හා වතුර එකතු කරන්න.
 • සුප් එක හොඳින් තම්බා ගන්න.
 • ඒකටම ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් එකතු කරන්න.

07. බැදපු පරිප්පු සුප්

Soup recipes for kids

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පරිප්පු කෝප්ප 1 ක් (බැදගත්)
කැරට් අල 1
අල ගෙඩි 1
චොප්කරගත් සුදුළූණු ගෙඩි 1ක්
තක්කාලි පොඩි ගෙඩි 1ක්
බොංචි කරල් 1 ක්
ලීක්ස ටිකක්
ළූණු ගෙඩි 1ක්
පොල්තෙල්
තලපත් පොඩි මාලු කෑල්ලක්
හාල් පිටි මේස හැඳි 1ක්
පොල්තෙල් මෙස හැඳි 1 ක්

 • සියළුම එළවළු හීනියට පොඩියට කපා ගන්න.තක්කාලි ගෙඩියත් කපා ගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල රත්වෙනකොට ළූණු සුදු ළූණු බැදෙන්න අරින්න.
 • එයටම මාලු, පරිප්පු, එළවලු එක් කරන්න.
 • තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එක්කර තැම්බෙන්න දෙන්න.
 • හොඳින් තැම්බුන පසු ඒකට හාල් පිටි මේස හැන්ද එක් කර ගන්න.
 • රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *