පැශන් ෆෘට් රෙසිපි 7ක්

Passion fruit recipes

රසම රස පැශන්ෆෘට් වලින් හදන්න පුළුවන් ජූස් විතරක් නෙමෙයි. එහෙම කියන්නෙ කොහොමද… ඔව් මේ පළතුරෙන් තවත් කෑම ජාති වගේම ස්වීට් ටොපින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නෙ මොනාද හදන්න පුළුවන් කෑම වර්ග කියලා..

01. පැශන් ෆෘට් මොක්ටේල්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පැශන්ෆෘට් පල්ප් කෝප්ප 1
මින්චි කොල ස්වල්පයක්
කපාගත් දෙහි කෑලි 3-4
ශුගර් සිරප් මේසහැඳි 3
දෙහි යුෂ මේසහැඳි 2
අයිස්කියුබ් ස්වල්පයක්
සෝඩා බෝතලයක්

 • ග්ලාස් එකට මින්චි කොල හා දෙහි කෑලි දාගන්න.
 • මේකට ශුගර් සිරප් ටික දාලා පැශන්ෆෘට් පල්ප් එකෙන් මේසහැඳි 4ක් දාගන්න.
 • දැන් මේකට දෙහි යුෂ මේසහැඳි 2ක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • ඊලඟට අයිස්කැට 4-5ක් දාලා ග්ලාස් එක පිරෙන්න සෝඩා එකතු කරගන්න.
 • දැන් හැන්දක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා දෙහි පෙත්තක් හා මින්චි කොලයක් දාලා ගානිශ් කරගන්න.

02. පැශන් ෆෘට් අයිස්ක්‍රීම්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පැශන් ෆෘට් පල්ප් කෝප්ප 1/2
සීනි කෝප්ප 1 1/4
පාන්පිටි මේසහැඳි 3
කිරි මේසහැඳි 3
කිරි කෝප්ප 2

 • පැශන්ෆෘට් පල්ප් එක පෑන් එකකට දාලා ලිපේ තියන්න.
 • මේකට සීනි මේසහැඳි 2 ක්දාලා විනාඩි කිහිපයක් හැඳිගාන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට පාන්පිටි දාලා කිරි මේසහැඳි 3 දාගන්න. කැට නැතිවෙනකල් හැඳිගාන්න.
 • වෙනම පෑන් එකකට කිරි කෝප්ප දෙක දාලා සාදාගත් කිරි මිශ්‍රණට මේකට දාලා හැඳිගාන්න.
 • දැන් ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ හැඳිගාන්න.
 • මේකට සීනි කෝප්ප 1ක් දාලා හැඳිගාන්න.
 • මිශ්‍රණය තික් වෙනකල් හැඳිගාන්න.
 • ඊලඟට මේක ලිපෙන් බාලා බෝල් එකකට දාගන්න.
 • ඊලඟට මේකට සාදාගත් පැශන්ෆෘට් පල්ප් එකත් දාගන්න.
 • දැන් මේක හොඳට විස්ක් කරලා ග්ලාස් ට්‍රේ එකකට දාගන්න.
 • හොඳට වහලා පැය 12ක් ෆ්‍රීස් කරගන්න.
 • එලියට අරන් ස්කූප් එකෙන් ඩෙසර්ට් කප් වලට දාගන්න.

03. පැශන් ෆෘට් මූස්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පැශන් ෆෘට් ගෙඩි 6
කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප් 1
විප්ක්‍රීම් කෝප්ප 1
අයිසින් ශුගර් කෝප්ප 1/2
ජෙලටින් මේසහැඳි 2 1/2

 • ග්ලාස් ට්‍රේ එකකට හෝ ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට කුඩුකරගත් කේක් ලේයර් එකක් දාගන්න.
 • ඊලඟට පැශන්ෆෘට් ගෙඩි 5ක මදය සූරලා ඒකට වතුර කෝප්ප 1 1/2ක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෙරාගන්න.
 • මේ යුෂ කෝප්ප 1/2කින් කේක් ලේයර් එක තෙමාගන්න.
 • දැන් මේ යුෂ ඉතිරි කෝප්ප 1 අරගෙන ඒකට අයිසින් ශුගර් කෝප්ප 1/4ක් එකතු කරන්න.
 • ජෙලටින් මේසහැඳි 2කට උණුවතුර මේසහැඳි 4ක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න.
 • දැන් මේක ඩබල්බොයිල් කරලා අයිසින් ශුගර් එකතුකරගත් යුෂ වලට දාලා කලවම් කරගන්න.
 • විප්ක්‍රීම් ටික ස්ටිෆ් වෙනකල් බීට් කරගන්න.
 • දැන් සාදාගත් ජූස් එක ටික ටික මේකට දාලා ස්පැචූලා එකෙන් කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේක කේක් ලේයර් එක උඩින් දාලා විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න.
 • ජෙලටින් තේ හැඳි 1කට වතුර මේසහැඳි 1ක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න.
 • ඉතිරි වුන පැශන්ෆෘට් ගෙඩියෙ මදය සූරලා මේකට දාගන්න.
 • මේකට අයිසින් ශුගර් මේසහැඳි 3ක් දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා ටොප් ලේයර් එක විදියට දාලා විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න.

04. පැශන් ෆෘට් බාර්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පැශන්ෆෘට් යුෂ කෝප්ප 1
පැශන්ෆෘට් ගෙඩි 1
පාන්පිටි කෝප්ප 3
කුඩුකරගත් සීනි කෝප්ප 1/4
ලුණු ස්වල්පයක්
මෙල්ට් කරගත් බටර් මේසහැඳි 12
සීනි කෝප්ප 3
බිත්තර 8

 • පාන්පිටි කෝප්ප 2 1/2, කුඩුකරගත් සීනි හලලා බෝල් එකකට දාලා ලුණු එකතු කරගන්න.
 • මේකට මෙල්ට් කරගත් බටර් ටික දාලාකලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේ මිශ්‍රණය බටර් පේපර් එකක් දාපු ට්‍රේ එකකට දාලා තද කරගන්න.
 • දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180ටවිනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට පාන්පිටි කෝප්ප 1/2 හා සීනි ටික දාලා කලවම් කරලා පැශන් ෆෘට් යුෂ ටික දාගන්න.
 • මේකට බිත්තර ටිකදාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • තික් බැටර් එකක් හදලා මේක බේක් කරගත් ට්‍රේ එකට දාලා තවත් විනාඩි 25ක් බේක්කරගන්න.
 • දැන් මේක පැය දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න.
 • කෑලි කපලා උඩින් අයිසින් ශුගර් ටිකක් ඉසගන්න.

05. පැශන් ෆෘට් ජෑම්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පැශන් ෆෘට් ගෙඩි 6-7
සීනි ග්‍රෑම් 400
දෙහි යුෂ තේ හැඳි 3

 • පැශන් ගෙඩි ටික සෝදලා හොඳට මදය සූරාගන්න.
 • ලෙලි ටික භාජනයකට දාලා වතුර කෝප්ප 2ක් දාලා තම්බගන්න.
 • විනාඩි 30ක් හොඳට තම්බගන්න.
 • දැන් මේකෙ පොත්ත හැර සුදුපාට කොටස හැන්දකින් සූරාගන්න.
 • දැන් මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මේකට සූරාගත් පැශන් ෆෘට් මදය දාලා කලවම් කරලා භාජනයකට දාලා ලිපේ තියන්න.
 • මේකට සීනි ටික දාගන්න.
 • අඩුගින්දරේ හැඳිගාන්න.
 • දෙහි යුෂ ටික දාගන්න.
 • ටික ටික තික් වෙනකල් හැඳිගාලා මිශ්‍රණය එක ගුලියක් වගේ එනකල් හැඳිගාලා ලිපෙන් බාලා බෝතල් කරගන්න.

06. පැශන් ෆෘට් පුඩින්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පැශන් ෆෘට් යුෂ කෝප්ප 1
ජෙලටින් ග්‍රෑම් 25
වතුර මේසහැඳි 6
බිත්තර සුදුමද 4
ටින්කිරි ග්‍රෑම් 500

ටොපින් එකට:-
පැශන් ෆෘට් පල්ප් කෝප්ප 1/2
සීනි මේසහැඳි 4
වතුර මේසහැඳි 3

 • ජෙලටින් වලට වතුර දාලා පෙඟෙන්න තියන්න.
 • දැන් මේක ඩබල්බොයිල් කරගන්න.
 • බිත්තර සුදුමද ටික ස්ටිෆ් වෙනකල් බීට්කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට ටින්කිරි ටික දාලා ඒ ටින් එකෙන්ම 3/4ක් වතුර දාගන්න.
 • මේකට පැශන්ෆෘට් යුෂ ටික දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා ජෙලටින් ටික දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේ මිශ්‍රණය බිත්තර සුදුමද මිශ්‍රණයට ටික ටික දාලා කලවම් කරගන්න.
 • බටර් ගාගත් ග්ලාස් ට්‍රේ එකකට මිශ්‍රණට දාලා පැය 2ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න.
 • ඒ අතර පෑන් එකකට පැශන්ෆෘට් පල්ප් එක දාලා වතුර හා සීනි දාගන්න.
 • හොඳට උතුරනකොට ලිපෙන් බාගන්න.
 • දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාපු පුඩින් එක උඩින් දාලා තවත් විනාඩි 20ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කෑමට ගන්න.

07. පැශන් ෆෘට් පොප්සිකල්

Passion fruit recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පැශන් ෆෘට් පල්ප් කෝප්ප 1/2
කිරි කෝප්ප 1 1/4
සීනි මේසහැඳි 3
වැනිලා ස්වල්පයක්
කෝන්ෆ්ලා මේසහැඳි 1

 • පෑන් එකට කිරි ටික දාලා ලිපේ තියන්න.
 • සීනි හා වැනිලා ටික දාලා හොඳට හැඳිගාන්න.
 • කෝන්ෆ්ලා ටික වතුර මේසහැඳි 2ක දියකරලා මේකට එකතු කරන්න.
 • ලම්ප්ස් නැතිවෙනකල් හැඳිගාලා කිරි ටික උතුරවගන්න.
 • ටිකක් තික්වේගෙන එනකොට ලිපෙන්බාගන්න.
 • දැන් මේක නිවෙන්න තියලා පැශන්ෆෘට් පලප් එක එකතු කරන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා පොප්සිකල් මෝල්ඩ් වලට දාලාපැය 6-7ක් ෆ්‍රීස් කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *