දූරියන් ලවර්ස්ලට රෙසිපි 7ක්

Recipes for durian lovers

01. දූරියන් ෆ්‍රිටර් ස්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
ඇට ඉවත් කර පොඩිකරගත් දූරියන් 250g
පාන් පිටි 120g
සහල් පිටි 1 තේ හැඳි
ලුණු තේ හැඳි 1 (හෝ රස අනුව)
පොල් කිරි 100 ml
සීනි 40 g ක්

 • මුලින්ම දූරියන් ඇට අයින් කරලා හොඳින් පොඩිකර ගන්න.
 • බෝල් එකකට පොඩිකරගත් දූරියන්, පාන් පිටි, සහල් පිටි, ලුණු, පොල් කිරි, සීනි දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කර බැටර් එක සාදා ගන්න.
 • බැටර් එක විනාඩි 10ක් පමණ තබන්න.
 • පෑන් එකකට පොල්තෙල් දාලා මදගින්නේ රත්වන විට බැටර් එක හැන්දක් හෝ අයිස්කීම් හැන්දක් පාවිච්චි කරලා කුඩා බෝල විදියට පෑන් එකට වක්කර ගන්න.
 • රන්වන්පාට වනතුරු බැදගන්න.

02. දූරියන් French ටෝස්ට්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

බැටර් එක:
බිත්තර 2
කිරි කෝප්ප 1/2
වැනිලා මේස හැඳි 1
කුරුදු කුඩු මේස හැඳි 1/2

දූරියන් තැවරුම:
ඇට ඉවත් කර පොඩිකරගත් දූරියන් 400g
කිරි 80ml
පාන් පිටි 120g
වතුර කෝප්ප 1/2
බටර්

 • තැවරුම:
  පෑන් එකකට දූරියම්, කිරි, පිටි, දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. එයට වතුර එක්කර හොඳින් විනාඩි දහයක් මද රස්නේ පිස ගන්න.
 • ටෝස්ට් එක:
 • බෝල් එකක බැටර් අවශ්‍ය සියළුම දේ සියළුදේම එක්කර මිශ්‍රකර බැටර් එක සාදා ගන්න.
 • පාන් පෙති බැටර් එකේ තවරා පෑන් එකකට බටර් ස්වල්පයක් දාලා දෙපැත්ත ටෝස්ට් කර ගන්න.
 • ටෝස්ට් කරගත් පාන් පෙති දෙකක් මැදට දූරියම් තැවරුම තවරා රස බලන්න.

03. දූරියන් ස්පෙගටි

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
ස්පෙගටි 300g
ඇට ඉවත් කර පොඩිකරගත් දූරියන් 200g
පිටි කිරි කෝප්ප 2
Parmesan චීස් කෝප්ප 1/3
බටර් මේස හැඳි 3
ලුනු

 • මුලින්ම spaghetti තැම්බීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා එයට අවශ්‍ය ලුනු එක්කර spaghetti තම්බා පෙරා ගන්න.
 • පෑන් එකකට බටර් දාලා රත්වෙනකොට ඒකට කිරි, දූරියම්, parmesan චීස් එක් කරන්න.
 • මේ මිශ්‍රණයට තම්බා ගත් spaghetti එක්කර කුක් කර ගන්න.

04. දූරියන් කේක්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
මාගරින් 125g
සීනි 125g
බිත්තර 2ක්
ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක්
වැනිලා තේ හැඳි 2ක්
පිටි 125g
බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක්

 • දූරියන් ගෙඩියක් ගෙන ඇට ඉවත් කර ගන්න.
 • දැන් භාජනයක් ගෙන මාගරින් හා සීනි එක්කර මිශ්‍ර කර ගන්න.
 • එයට බිත්තර එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
 • දැන් එම මිශ්‍රණයට දූරියන් මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්න.
 • එයට වැනිලා එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
 • දැන් එයට පිටි හා බේකින් සෝඩා එකතු කරන්න.
 • නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
 • දැන් එම කේක් මිශ්‍රණය භාජනයකට දමා විනාඩි 35ත් 40ත් අතර කාලයක් සෙල්ෂියස් අංශක 150 ක උෂ්ණත්වය යටතේ බේක් කරගන්න.

05. දූරියන් ඇට ඔම්ලට්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
පොත්ත සුද්දකර ක්‍රීම් වනතුරු බ්ලෙන්ඩ් කරගත් දූරියන් ඇට 10
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
අමු මිරිස් / කොච්චි කරල් 2-3
ලොකු ළූණු ගෙඩි 1
තෙල්
ගම්මිරිස්
ලුණු

 • ක්‍රීම් කරගත් දූරියන් ඇට බෝල් එකකට දා ගන්න.
 • ඒකට හීනියට කපාගත් ළූණු, අමුමිරිස්/ කොච්චි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු දාලා බැටර් එක සාදා ගන්න.
 • පෑන් එකට තෙල්ලා දාල ඔම්ලට් එක හදා ගන්න.

06. දූරියන් පෑන්කේක්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
පාන්පිටි ග්‍රෑම් 100
හාල්පිටි ග්‍රෑම් 40
බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
ග්‍රයින්ඩ් කරගත් සීනි ග්‍රෑම් 40
පොල්කිරි කෝප්ප 1
දූරියන් මදුළු 8

 • පිටි සහ බේකින් පවුඩර් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා හලා ගන්න.
 • එයට සීනිද එකතු කරන්න.
 • පොල්කිරි දාලා හොඳින් බීට් කර පැය බාගයක් වහලා තියන්න.
 • දූරියන් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මද ගින්දරේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා සාදාගත් බැටර් එක දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත් දූරියන් පියුරි එක මැදට තියලා පෑන්කේක් එක දෙකට නවාගන්න.
 • විනාඩි කීපයක් ලිපේ තියලා බාගන්න.

07. දූරියන් පෙන්ගට්

Recipes for durian lovers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
ඇට ඉවත් කර හොඳින් පොඩිකරගත් දූරියන් 350g
පොල් කිරි කෝප්ප 2ක්
පිටි කිරි කෝප්ප 2ක්
ගා ගත් හකුරු 140g
එකට ගැටගසාගත් රම්පෙ කොළ 8
ලුණු

 • පෑන් එකක සියළුම ද්‍රව්‍ය දාල හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
 • එය අඩු ගින්දරේ හැඳිගාමින් තික් ගතිය එන තුරු හොඳින් පිස ගන්න.
 • ඉන්පසු රම්පෙ කොළ ඉවත් කරන්න.
 • කෑමට ගන්නා විට ඔබ කැමති නම් පැණි මිශ්‍ර කර ගන්නත් පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *