කොස් රෙසපි 7 ක්

පෝෂණයෙන් අනූන ආහාරයක් කොස්. කොස් වලින් හදාගන්න රසම රස රෙසපි 7 ඔයාලට කියන්නයි මේ Lifie සූදානම.

1.කොස් තෝසේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
හීනියට ලියාගත් කොස් මදුළු 20
පාන්පිටි 100g
ලොකු ළූණු ගෙඩි 1
කුඩා කෑලි වලට කපාගත් වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3-4
චොප් කරගත් සුදු ළූණු බික් 2
හීනියට ලියාගත් කරපිංච ඉති 2
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැදි 1
කොච්චි කරල් 2-4
බිත්තර 2
පොල් බෑයක මිටිකිරි සහ දියකිරි
පොල්තෙල්
ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට

 • බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට කොස්, මිටිකිරි, ලොකු ළූණු, කොච්චි එකට දාල බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල රත්වෙනකොට සුදු ළූණු, කපපු මිරිස් කරල්, කරපිංච බැදල කොස් බැටර් එකට දාන්න.
 • කොස් බැටර් එකටම බිත්තර, ගම්මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න.
 • බෝල් එකකට පිටි, දියකිරි, දාලා හොඳින් දිය කරල ඒකත් කොස් බැටර් එකට දාල තික් බැටර් එකක් හදා ගන්න.
 • මේක පෑන් එකකට පරිස්සමට දාලා දෙපැත්ත ෆ්‍රයි කරගන්න.

2. කොස් බයිට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
දික් හෝ රවුමට තරමක් හීනියට කපාගත් කොස් මදුලු 10
හීනියට කපපු සුදු ළූණු බික් 4 – 5
කහ කුඩු මේසහැඳි ½
කරපිංචා ඉති 4
ලුණු
කෑලිමිරිස්
මිරිස්කුඩු

 • පෑන් එකකට තෙල් දාල කොස් ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වන තුරු බැදල බෝල් එක්කට දාල ගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල රත්වෙනකොට සුදු ළූණු, කෑලි මිරිස්, කරපිංච බැදල කොස් එකට දාන්න.
 • කොස් එකටම මිරිස් කුඩු, ලුණු දාල කලවමි කරන්න.

3.කොස් රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් කොස් මදුළු 15-20
පාන්පිටි ග්‍රෑම් 150ක් හෝ අවශ්‍ය පමණ
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩියක්
චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 4
අබ තේ හැඳි 1
චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 2
ලුණු ස්වල්පයක්
කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
තෙල්

 • පෑන් එකකට තෙල් දාල මෙල්ට් වෙනකොට අබ ටික දාගන්න.
 • අබ පුපුරනකොට චොප්කරගත් සුදුළූණු, අමුමිරිස් හා ළූණු එකතු කරන්න.
 • ටිකකින් කරපිංචා ටික දාලා කහකුඩු හා රස අනුව ලුණු දාගන්න.
 • ළූණු තෙම්පරාදුවට තම්බාගත් කොස් ටික දාලා කලවම් කරන්න.
 • බෝල් එකකට සාදා ගත් ඩෝ එක දාලා පාන්පිටි ටික ටික එකතු කරමින් අතේ නොඇලෙන ඩෝ එකක් හදාගන්න.
 • දැන් තරමක බෝල හදලා තෙල් ගාගත් පිඟානක දාලා තුනී කරගන්න. මේක පෑන් එකකට පරිස්සමට දාලා දෙපැත්ත ෆ්‍රයි කරගන්න.

4.කොස් කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් කොස් මදුළු 15-20
ටින් මාළු 200g
ළුණු ගෙඩි 2
අමුමිරිස් කරල් 4
අබ තේ හැඳි 1
චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 2
චොප්කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
ගම්මිරිස් කුඩු
මිරිස් කුඩු
චොප්කරගත් කරදමුංගු, කරාබු නැටි 2-3
චොප්කරගත් කුරුදු
චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
බිත්තර 2
පාන් කුඩු 100g
ලුණු
තෙල්

 • බෝල් එකකට තම්බාගත් කොස් දාලා හොඳින් පොඩි කරගන්න.
 • වෙනත් බෝල් එකකට ටින් මාළු දාලා පොඩි කර ගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල මෙල්ට් වෙනකොට අබ ටික දාගන්න. අබ පුපුරනකොට චොප්කරගත් සුදුළූණු, ඉඟුරු, ළූණු, අමුමිරිස්, කරපිංචා, කරදමුංගු, කරාබු නැටි, කුරුදු, මිරිස් කුඩු , දාල තෙම්ලරාදු කරගන්න.
 • ඒකට ටින් මාළු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කොස් දාල කලවම් කර ගනිමින් තෙම්පරාදු කර ගන්න.
 • මිශ්‍රණයෙන් දැන් තරමක බෝල හදා ගන්න.
 • බෝල් එකකට බිත්තර දා ගන්න. හදාගත් බෝල බිත්තර සාරුවේ සහ පාන් කුඩුවල තවර ගෙන හොදින් කෝට් කරගන්
 • පෑන් එකකට තෙල් දාලා රන්වන් පාට එනතුරු ෆ්‍රයි කරගන්න.

5.කොස් මුරුක්කු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
දික් හෝ රවුමට තරමක් හීනියට කපාගත් කොස් 250g
සීනි 150g
කහ කුඩු මේසහැඳි ¼
ලුණු
පොල්තෙල්
වතුර ස්වල්පයක්

 • බෝල් එකකට කපාගත් කොස්, කහ කුඩු, ලුණු දාල කලවම් කරගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල කොස් ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වන තුරු බැදල බෝල් එක්කට දාල ගන්න
 • පෑන් එකට සීනි දාල කර වෙන්න නොදී ඒ සමගම වතුර දාල සුදු පාටට සීනි පැණිය සාදා ගන්න.
 • පැණි එකට කොස් දාල ගින්දර නිවල කලවම් කරගන්න.

6.කොස් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ස්ටීම් කර චොප් කරගත් කොස් 150g
ලූණු ගෙඩි 1
තක්කාලි ගෙඩි 1
මාළු මිරිස් කරල් 1-2
චොප් කරගත් සුදුළූණු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
අමු මිරිස් කරල් 2
රම්පෙ, කරපිංච
සීනි
පොල්තෙල්
තක්කලි සෝස් මේසහැඳි 1
කෑලි මිරිස් මේසහැඳි 2
බේකික් පව්ඩරි මේසහැඳි 1 ½
බිත්තර 2
ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු

 • බෝල් එකකට චොප් කරගත් කොස්, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, බිත්තර, බේකික් පව්ඩර් දාල මිශ්‍ර කර ගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් දාල මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාල රන්වන් පාට එනතුරු ෆ්‍රයි කරගන්න.
 • නැවතත් පෑන් එකකට තෙල් දාල රත් වෙනකොට ඒකට සුදු ලූණු, ඉඟුරු, දාල බදින්න.
 • ඒකටම රවුමට කපාගත් ලූණු, රවුමට කපාගත් මාළු මිරිස්, අමු මිරිස්, රම්ප, කරපිංච, රවුමට කපාගත් තක්කාලි, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු, කෑලි මිරිස්, සීනි, දාන්න.
 • මේ මිශ්‍රණයට බැඳගත් කොස්, තක්කලි සෝස් දාල හොදින් මිශ්‍ර කරගන්න.

7. පොලොස් මීට් බෝල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ස්ටීම් කර චොප් කරගත් පොලොස් 500g
හීනියට කපාගත් ලූණු ගෙඩි 1
චොප් කරගත් සුදුළූණු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
කරපිංච
කෑලි මිරිස් මේසහැඳි 2 ½
පාන් පිටි මේසහැඳි 2
බිස්කට් කුඩු මේස හැදි 4
බිත්තර 2
ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු

 • බ්ලෙන්ඩර් කප් එක්කට පොලොස්, රට ළූණු, සුදු ළූණු, ඉඟුරු, කරපිංච, ගම්මිරිම් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ලුණු, බිත්තර දාල බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.
 • බෝල් එකකට බ්රෙන්ඩ් කරගත් පොලොස් මිශ්‍රණය දාල ඒකට පාන් පිටි, බිස්කට් කුඩු දාල හොදින් මිශ්‍ර කරල කැමති ප්‍රමාණයට ගුලි හදා ගන්න.
 • බෝල් එකක අසුරා ලන්ච් ෂීට් එකකින් ආවරණය කරල ෆීසර් කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *