රසවත් මශ්රූම් රෙසපි 7 ක්

හතු කැමට අපි කවුරුත් කැමතියි. ඉතා රසවත් වගේම ගුණවත් ආහාරයක්. විශේෂයෙන්ම හතු ප්‍රතිඔක්සිකාරක ආහාරයක්. ඉතින් අද lifie සූදානම් වෙන්නෙ හතු රෙසපි 7 ක් ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න.

01. බීයර් බැටර් ෆ්‍රයිඩ් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
Button හතු 200g
පාන් පිටි කප් 1
බේකින් පව්ඩර් මේසහැඳි බාගයක්
මිරිස් කුඩු මේසහැඳි බාගයක්
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
සීත කල බියර් කප් 1
බිත්තර 1
පොල්තෙල්

 • බෝල් එකකට පාන් පිටි, බෙිකින් පව්ඩර්, මිරිිස් කුඩු, ගම්මිරිස්, කුඩු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු දාල හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට බිත්තර කහ මදය දාල ඒකට බියර් දාල හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට සුදු මදය දාල පොන එනතුරු ගසා ගන්න.
 • මුලින් හදාගත් මිශ්‍රණ 3 ම එකට දාල බැටර් එක හදාගන්න.
 • බැටර් එකට හතු දාල ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වන තුරු බැද ගන්න.

02. මශ්රූම් කෙබාබ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
Button හතු 100g
ගරමි මසාලා මෙිස මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් සුදුළූණු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් අමු මිරිස් මේසහැඳි 1
මිරිස් කුඩු මේසහැඳි 1
කෝන් පිටි මේසහැඳි 2
ලුණු හා දෙහි

 • දෙකට කපාගත් හතු බෝල් එකකට දාල, ගරම් මසාලා, අමු මිරිස්, ඉඟුරු, සුදුළූණු දාල කලවම් කරන්න.
 • මිශ්‍රණයට වතුර මේසහැඳි 1, දෙහි බෑයක යුෂ දාල කලවම් කරන්න.
 • ඉහත මිශ්‍රණයට මිරිස් කුඩු, කෝන් පිටි දාල මිශ්‍ර කර ගන්න.
 • රන්වන් පාට වන තුරු ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

03. ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිඩ් මශ්රූම් සැලඩ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හතු 100g
කෝන් පිටි මේසහැඳි 2
පාන් පිටි මේසහැඳි 2
ගම්මිරිස්කුඩු
ලුණු හා කහ
රතු ලූණු ගෙඩි 7- 8
තක්කාලි ගෙඩි 1
සලාද කොළ 3 – 4
ස්වීට් කෝන් කප් 1
දෙහි ගෙඩි 1

 • දික් අතට කඩාගත් හතු බෝල් එකකට දාලා, කහ, ගම්මිරිස්, ලුණු දාලා කලවම් කරන්න.
 • මිශ්‍රණයට පාන් පිටි, කෝන් පිටි, වතුර මේස හැන්දක් දාලා මිශ්‍ර කර ගන්න.
 • ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.
 • බොල් එකකට හීනියට කපපු රතුළූණු, තක්කාලි, සලාද කොළ, ස්වීට් කෝන්, ගම්මිරිස්, දෙහි, ලුණු දාල කලවම් කරගෙන ඒකට බැඳගත් හතු කලවම් කරගන්න.

04. හොට් බැටර්ඩ් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හතු 100g
කෝන් පිටි 50g
බිත්තර 1
මිරිස් කුඩු මේසහැඳි ½
කහ කුඩු මේසහැඳි ½
ගම්මිරිස් කුඩු මේසහැඳි ½
බටර් මේසහැඳි 2
චිලි පේස්ට් මේසහැඳි 2
සෝයා සෝස් මේසහැඳි 1
තක්කලි සෝස් මේසහැඳි 1
සීනි මේසහැඳි ½
ලුණු ගෙඩි 1
කරපිංචා කොළ
මාළු මිරිස් කරල් 1
ලූණු ගස් 2-3
වේලිච්ච මිරිස් කරල් 2-3
ලුණු සහ තෙල්

 • බෝල් එකකට හීනියට කඩා ගත් හතු දාල ඒකට කෝන් පිටි, බිත්තර, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු දාල මිශ්‍ර කරගන්න.
  එය බැද ගන්න.
 • භාජනකට තෙල් දාල කරපිංච, කඩා ගත් මිරිස් කරල්, ඉගුරු, සුදු ලූණු, චිලි පේස්ටි දාල බඳින්න.
 • හොඳින් බැදෙනකොට බටර්, සීනි, සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, රවුමට කපා ගත් ලූණු, දික් අතට කැපූ මාළු මිරිස්, ලූණු ගස්, ලුණු දාල සෝස් එක හදාගන්න.
 • සෝස් එකට බැදපු හතු දාල කලවම් කරන්න.

05. බටර් ගාලික් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
Button හතු 100g
බටර් මේසහැඳි 2
ඔලිවි ඔයිල් මේසහැඳි 1
සුදු ලූණු බික් 4 – 5
ලොකු ලූණු ගෙඩි 1
ගම්මිරිස් කුඩු ¼
කොත්තමල්ලි කොළ
පාස්ලි කොළ
විනාකිරි මේසහැඳි 1
ලුණු

 • භාජනකට බටර්, ඔලිව් ඔයිල් දාල ඒකට හතු දාල ටිකක් බැද ගන්න.
 • ඒක⁣ට සුදු ලූණු, කපා ගත් ලූණු, ගම්මිරිස් කුඩු, විනාකිරි, ලුණු, කපාගත් කොත්තමල්ලි කොළ, කපාගත් පාස්ලි කොළ දාල කලවමි කරගන්න.

06. ඩෙවල්ඩ් මශ්රූම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හතු 100g
ලූණු ගෙඩි 1
තක්කාලි ගෙඩි 1
මාළු මිරිස් කරල් 1
චොප් කරගත් සුදුළූණු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
අමු මිරිස් කරල් 2
රම්ම, කරපිංච,
සීනි
පොල්තෙල්
තක්කලි සෝස් මේසහැඳි 1
කෑලි මිරිස් මේසහැඳි 2
පාන් පිටි ⁣මේසහැඳි 2
ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු

 • දික් අතට කඩාගත් හතු බෝල් එකකට දාන්න. කහ, ගම්මිරිස්, ලුණු දාල කලවම් කරන්න.
 • මිශ්‍රණයට පාන් පිටි, වතුර මේස හැන්දක් දාලා බැටර් එක හදාගන්න.
 • බැටර් එකේ තවරලා හතු ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.
 • භාජනයකට පොල්තෙල් දාල රත් වෙනකොට ඒකට සුදු ලූණු, ඉඟුරු, දාලා බදින්න.
 • ඒකටම රවුමට කපාගත් ලූණු, රවුමට කපාගත් මාළු මිරිස්, අමු මිරිස්, රම්ප, කරපිංච, රවුමට කපාගත් තක්කාලි, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු, කෑලි මිරිස්, සීනි, දාන්න.
 • මේ මිශ්‍රණයට බැඳගත් හතු, තක්කලි සෝස් දාල හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.

07. ස්ටර් ෆ්‍රයිඩ් මශ්රූම් ඇන්ඩ් කියුකම්බර්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
Button හතු 250g
පොඩි පිපිඤ්ඤා ගෙඩි 1
පොල්තෙල්
චොප් කරගත් සුදුළූණු මේසහැඳි 1
චොප් කරගත් ඉඟුරු මේසහැඳි 1
Oyster සෝස් මේසහැඳි 1
ගම්මිරිස් කුඩු
ලුණු

 • හතු ටික පෙති කපාගන්න.
 • පෑන් එකට පොල්තෙල් දාලා, හතු දාලා වතුර හිඳෙන තුරු පිස ගන්න. ඒ ටික බෝල් එකකට දා ගන්න.
 • පෑන් එකට පොල්තෙල් ටිකක් දාල ඒකට සුදු ළූණු, ඉගුරු, කපාගත් පිපිඤ්ඤා, oyster සෝස්, ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු දාන්න.
  මේ මිශ්‍රණයට බැඳගත් හතු දාල විනාඩි 2 තියන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.