අඩු සීනි අතුරුපස 7ක්

සීනි අගුණ ඈයොන්ට හිතකර විදියට කන්න පුලුවන් කෑම ටිකක් ගේන්න කාලෙකින් බැරි උනා. එහෙම අයගෙ කට ඉල්ලන්නෙමත් පැණි රස කෑම කියලා අපි හොඳට දන්නවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා ගැනම හිතලා හොයන් ආවා රෙසිපි ටිකක් තමයි මේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුලුවන්. හදලා බලන්න.

01. Avocado Chocolate Mousse

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ආමන්ඩ් කිරි කෝප්ප 1
චොප්කරගත් ඩාක් චොක්ලට් කෝප්ප 1/4
අලිගැටපේර ගෙඩි 2
ග්‍රේට්කරගත් දොඩම් පොතු ස්වල්පයක්
ලුණු ස්වල්පයක්
ඔලිව්තෙල් ස්වල්පයක්

 • කිරි ටික පෑන් එකට දාලා විනාඩි 3ක් වගේ රත්වෙන්න තියලා ලිපෙන් බාලා චොක්ලට් ටික දාලා හැඳිගාන්න.
 • චොක්ලට් ටික හොඳටම මෙල්ට් උනාම නිවෙන්න තියන්න.
 • බ්ලෙන්ඩර් එකට අලිගැටපේර, දොඩම් පොතු හා සාදාගත් චොක්ලට් මිශ්‍රණය දාගන්න.
 • රස අනුව ලුණු දාලා විනාඩියක් හයිස්පීඩ් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • දැන් මේක බෝල් එකකට දාලා උඩින් ඔලිව්තෙල් ටිකක් ඉහගන්න.

02. Carrot Cake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
ආමන්ඩ් පිටි කෝප්ප 1
ලුණු ස්වල්පයක්
බේකින් සෝඩා තේහැඳි 1/2
කුරුඳු කුඩු තේහැඳි 1
සාදික්කා කුඩු තේහැඳි 1/2
එනසාල් කුඩු පින්චක්
බිත්තර 3
මේපල් සිරප් කෝප්ප 1/4
ඔලිව්තෙල් මේසහැඳි 2
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් කෝප්ප 1 1/2
රටඉඳි කෝප්ප 1
චොප්කරගත් පිකෑන් ස්වල්පයක්

 • බෝල් එකකට ආමන්ඩ් පිටි, ලුණු, සාදික්කා, බේකින් සෝඩා හා එනසාල් කුඩු දාලා කලවම් කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට බිත්තර, මේපල් සිරප් හා ඔලිව්තෙල් දාලා බීට් කරගන්න.
 • මේකට කැරට් හා චොප්කරගත් රටඉඳි ටිකත් දාගන්න.
 • හොඳට බීට් කරලා පිටි මිශ්‍රණය දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට චොප්කරගත් පිකෑන් ටිකත් දාලා පොඩි ට්‍රේ එකකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න.

03. Low Carb Keto Cheesecake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
බිත්තර 1
ක්‍රීම්චීස් ග්‍රෑම් 150
වැනිලා ස්වල්පයක්
ස්වීට්නර් මේසහැඳි 2

 • ක්‍රීම්චීස් වලට බිත්තරය හා වැනිලා දාලා බීට් කරගන්න.
 • ටිකකින් ස්වීට්නර් ටිකත් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න.
 • දැන් බටර් ගාගත් මයික්‍රොවේව් කප්ස් වලට දාලා විනාඩියක් මයික්‍රොවේව් කරගන්න.
 • කූල් කරලා කෑමට ගන්න.

04. Peanut Butter Brownies

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පීනට් බටර් 150g
බිත්තර 4
වැනිලා ස්වල්පයක්
සීනි කෝප්ප 1/4
කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1
ලුණු ස්වල්පයක්
චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1

 • අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරගන්න.
 • පීනට් බටර් වලට චොක්ලට් චිප්ස් වලින් බාගයක් දාලා මෙල්ට් කරගන්න.
 • කලවම් කරලා නිවෙන්න තියන්න.
 • බිත්තර වලට වැනිලා හා සීනි දාලා හොඳට බීට් කරගන්න.
 • මේකට ලුණු හා කොකෝවා පව්ඩර් ටිකත් දාලා කලවම්කරගන්න.
 • නිවෙන්න තියපු පීනට් බටර් ටිකත් දාලා කලවම් කරන්න.
 • මේකට ඉතිරි චොක්ලට් චිප්ස් ටිකත් දාලා කලවම් කරලා ට්‍රේ එකකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20-30ක් බේක් කරගන්න.

05. Strawberry Mousse

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
සන්ෆ්ලවර් ඇට කෝප්ප 1
ගාගත් පොල් කෝප්ප 1
ලුණු ස්වල්පයක්
බටර් කෝප්ප 1/4
ක්‍රීම්චීස් ග්‍රෑම් 200
කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි කෝප්ප 1
ලෙමන් යුෂ මේසහැඳි 1/2
වැනිලා ස්වල්පයක්
හෙවි ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
ජෙලටින් තේහැඳි 2
විප්ක්‍රීම් කෝප්ප 2

 • ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට සන්ෆ්ලවර් ඇට, ගාගත් පොල්, ලුණු හා බටර් දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න.
 • දැන් ස්ප්‍රින්ග්ෆෝම් පෑන් එකකට මේක දාලා ලෙවල් කරගන්න.
 • ජෙලටින් වලට වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න.
 • ඊළඟට මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න.
 • බ්ලෙන්ඩර් එකට ක්‍රීම්චීස්, ස්ට්‍රෝබෙරි වලින් කොටසක්, ලෙමන් යුෂ හා වැනිලා දාගන්න. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • දැන් මේ ටික බෝල් එකකට දාලා ජෙලටින් ටික දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේක ස්ප්‍රින්ග්ෆෝම් පෑන් එකට දාලා ලෙවල් කරලා උඩින් කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි අතුරගන්න.
 • ඊළඟට විප්ක්‍රීම් වලට වැනිලා දාලා ස්ටිෆ් පීක් වෙනකල් බීට් කරලා ඊළඟ ලේයර් එක අතුරගන්න.
 • උඩින් තව ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් අතුරලා ෆ්‍රිජ් එකර දාන්න.

06. Keto Egg Custard

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
බිත්තර 3
ස්වීට්නර් මේසහැඳි 2
වැනිලා ස්වල්පයක්
හෙවික්‍රීම් කෝප්ප 1/2
ආමන්ඩ් කිරි කෝප්ප 1

 • බිත්තර වලට ස්වීට්නර් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න.
 • මේකට වැනිලා හා හෙවික්‍රීම් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න.
 • ආමන්ඩ් කිරි ටිකත්දාලා හොඳට බීට් කරන්න.
 • දැන් බටර් ගාගත් ට්‍රේ එකකට දාලා වතුර දාපු ට්‍රේ එකකින් තියලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි20ක් බේක් කරගන්න.

07. Chocolate Dessert

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ක්‍රීම්චීස් ග්‍රෑම් 150
ස්වීට්නර් තේහැඳි 2
වැනිලා ස්වල්පයක්
මෙල්ටඩ් බටර් ග්‍රෑම් 50
කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 2
එළවළු තෙල් මි.ලී100

 • ක්‍රීම්චීස් වලට ස්වීට්නර් හා වැනිලා දාලා බීට් කරගන්න.
 • ඊළඟට මේකට බටර් ටිකත් දාලා බීට් කරගන්න.
 • සිලිකන් කප්ස් වලට මේකෙන් ටික ටික දාගන්න.
 • එළවළු තෙල් වලට කොකෝවා පව්ඩර් හලලා දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • දැන් මේක කප්ස් වලට වක්කරලා විනාඩි 30ක් වගේ තියලා ෆ්‍රීස් කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *