අමුද්‍රව්‍ය 2න් ඩෙසර්ට් රෙසිපි 7ක්

අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් හදන කෑම අපි කලිනුත් ගෙනාවා. මේ සැරේ අපි ගෙනාවෙ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හදාගන්න පුලුවන් ඩෙසර්ට් ‍රෙසිපි. බලන්න මේවා කොච්චර රසවත්ද කියලා. බඩුත් ගණන් කාලෙ අඩු වියදමකින් රස ඩෙසර්ට් හදාගන්න පුලුවන් නම් කොයි තරම් දෙයක්ද? එහෙනම් මේ ටික කියවලාම ඉන්න.

01. Chocolate Mousse


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
චොප්කරගත් ඩාක් චොක්ලට් කෝප්ප 1
කාමර උශ්ණත්වයේ තියන විප්ක්‍රීම් මිලිලීටර් 100
ශීතල විප්ක්‍රීම් මිලිලීටර් 300

 • චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරගන්න.
 • ඒ ගමන්ම විප්ක්‍රීම් ටිකත් දාලා මෙල්ට් කරගන්න.
 • ශීතල විප්ක්‍රීම් ටික ස්ටිෆ් පීක් වෙනකල්බීට් කරන්න.
 • දැන් මේකට මෙල්ට් කරගත් චොක්ලට් නිවෙන්න තියලා ටික ටික එකතු කරලා බීට් කරන්න.
 • දැන් සාදාගත් මූස් එම ග්ලාස් ට්‍රේ එකකට දාලා ලෙවල් කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න.

 

02. Caramel Snow Pudding

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
සීනි ග්‍රෑම් 200
බිත්තර සුදුමද 2

 • සීනි ග්‍රෑම් 50ක් පෑන් එකට දාලා රන්වන්පාටට මෙල්ට් වෙනකොට වතුර ටිකක් දාලා හොඳට හැඳිගාලා කැරමල් එක හදාගන්න.
 • මේක ට්‍රේ එකකට දාලා නිවෙන්න තියන්න.
 • ඒ අතරෙ බිත්තර සුදුමද ටික බීට් කරන්න.
 • ඉතුරු සීනි ටික ටික දාලා ස්ටිෆ් පීක් වෙනකල් බීට් කරන්න.
 • දැන් මේක ට්‍රේ එකට දාලා ලෙවල් කරලා ට්‍රේ එක වතුර භාජනයකට දාලා අවන් එකට දාන්න.
 • සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 35ක් බේක් කරන්න.

 

03. Donut Balls

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පාන්පිටි කෝප්ප 1
යෝගට් කෝප්ප 1/2

 • පාන්පිටි වලට යෝගට් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • ඩෝ එක හොඳට අනලා තරමක බෝල හදාගන්න.
 • දැන් මේවා ගැඹුරුතෙලේ බැදගන්න.
 • උඩින් අයිසින් ශුගර් ටිකක් ඉහලා කෑමට ගන්න.

 

04. Lava Cake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
බිත්තර 1
මෙල්ට් කරගත් චොක්ලට් මේසහැඳි 4

 • බිත්තරය කහමද සුදුමද වෙන් කරගන්න.සුදුමදය ස්ටිෆ් පීක් වෙනකල් බීට් කරන්න.
 • බිත්තර කහමදේට චොක්ලට් ටික දාලා විස්ක් කරගන්න.
 • හොඳට විස්ක් උනාම මේකට විස්ක් කරගත් සුදුමද ටිකත් දාලා කලවම්කරන්න.
 • මයික්‍රොවේව් කප්ස් වල දාලා විනාඩි 10ක් මයික්‍රොවේව් කරගන්න.

 

05. Caramel Pudding

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
බිත්තර 3
සීනි ග්‍රෑම් 200

 • සීනි ග්‍රෑම් 50ක් වගේ අරන් වතුට කෝප්ප කාලක් දාලා ලිපේ තියන්න.සීනි ටික දිය වුනාම ලිපෙන් බාලා බෝල් එකකට දාගන්න.
 • දැන් ඒ පෑන් එකටම සීනි දාලා රත්වෙනකො වතුර චුට්ටක් දාලා කැරමල් එක හදාගන්න.
 • සාදාගත් කැරමල් එක පොඩි ට්‍රේ එකකට දාගන්න.
 • ශුගර් සිරප් බෝල් එකට බිත්තර ටික කඩලා දාලා විනාඩි 15ක් හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • දැන් මේක කැරමල් එක දාපු ට්‍රේ එකට දාලා ෆොයිල් එකකින් වහලා විනාඩි 20ක් ස්ටීම් කරගන්න.

 

06. Watalappan

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හකුරු බෑයක්
බිත්තර 3ක්

 • හකුරු ටික ග්‍රේට් කරගන්න. මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා වතුර කෝප්ප 1/4ක් දාගන්න.
 • ඊළඟට මේකට බිත්තර ටික දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • ඊළඟට මේක විනාඩි 3ක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ට්‍රේ එකකට දාලා විනාඩි 20-25ක් ස්ටීම් කරගන්න.
 • කූරක් ගහලා ස්ටීම් වෙලා ඇතිද බලන්න.

 

07. Banana Chocolate Fudge

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
කෙසෙල් ගෙඩි 3-4
මෙල්ට් කරගත් චොක්ලට් කෝප්ප 1

 • කෙසෙල් ටික කෑලි කපලා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාලා හොඳටම මෑශ් කරගන්න.
 • දැන් මේකට මෙල්ටඩ් චොක්ලට් ටික දාලා කලවම් කරගන්න.
 • ග්ලාස් ට්‍රේ එකකට බටර් ගාලා මේ මිශ්‍රණය දාලා ලෙවල් කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න.
 • පැය 3-4කින් එළියට අරන් කෑලිකපාගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *