පිටිකිරි වෙනුවට බොන්න පුලුවන් පාන වර්ග 5ක්

දරාගන්න නොහැකි මට්ටමකට කිරිපිටි ගණන් ගිහින් තියන වෙලේ කිරි නොබීම බැරි අය ගොඩක් අසරණ වෙලා තියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අපි ගෙනාවා කිරි වෙනුවට හදලා බොන්න පුලුවන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාන වර්ග ටිකක්. බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුලුවන් මේවා හැකිතාක් උදේට පානය කරන්න උත්සහා කරන්න.

 

01. සෝයා කිරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

සෝයා ඇට කෝප්ප 1

වතුර කෝප්ප 3 1/2

 

 • සෝයා ඇට පැය 8ක් පෙඟෙන්න දාගන්න.
 • ඊළඟට මේක අතින් පොඩි කරමින් පොතු අයින් කරන්න.
 • කිහිපවරක් අතින් පොඩි කරමින් සෝදනකොට නිකන්ම පොතු අයින් වෙනවා.
 • ඊළඟට මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා වතුර කෝප්ප 1ක් එක්ක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • දැන් මේක කෙලින්ම භාජනයකට දාලා ඉතුරු වතුර ටිකත් දාලා ලිපේ තියලා හැඳිගාන්න.
 • උතුරනකොට උඩට ඉවත් වෙන කොටස් හැන්දකින් අයින් කරගන්න.
 • ඊළඟට මේක ලිපෙන් බාලා නිවෙන්න තියලා පිරිසිදු කපු රෙදි කෑල්ලකින් පෙරාගන්න.
 • හොඳටම නිවුනම බෝතල් වලට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට අරන් සීනි දාලා බොන්න.

 

02. මුංඇට කිරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

මුංඇට කෝප්ප 1/4

සුදුළූණු බික් 3

පොල්කිරි කෝප්ප 1

ලුණු ස්වල්පයක් 

 

 • මුංඇට ටික රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න.
 • ඊළඟට මේක වතුර දාලා තම්බගන්න.
 • සුදුළූණු ටිකත් දාගන්න.මුං ඇට හොඳට තැම්බුනාම වතුර අයින් කරලා වෙනම භාජනයකට දාගන්න.
 • දැන් මුංඇට ටික ආයෙ ලිපේ තියල පොල්කිරි එකතු කරන්න.‍
 • රස අනුව ලුණු දාලානටවගන්න.
 • ලිපෙන් බාලා නිවෙන්න තියන්න.
 • නිවුනට පස්සෙ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා පානය කරන්න.

 

03. තලඇට කිරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

තලඇට කෝප්ප 1/4

රටඉඳි 6

වතුර කෝප්ප 1 1/2

 

 • තල ඇට ටික කබලෙ බැදගන්න.
 • මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න.
 • රටඉඳි වල ඇට අයින් කරලා මේකට එකතු කරන්න.
 • වතුර ටිකත් දාලා විනාඩි 5ක් වගේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • දැන් මේක පිරිසිදු කපු රෙදි කෑල්ලක ආධාරයෙන් පෙරාගන්න.
 • දැන් මේක ග්ලාස් එකට දාලා උඩින් රටඉඳි කෑලි කිහිපයක් දාලා බීමට ගන්න.

 

04. සහල් කිරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

හාල් කෝප්ප 1

වතුර

ලුණු ස්වල්පයක් 

සීනි ස්වල්පයක් 

 

 • හාල් ටික සෝදලා වතුර දාලා ලිපේ තියන්න.
 • දැන් මේ බත් ටික මැනලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා වතුර කෝප්ප 1 1/4ක් වගේ දාගන්න.
 • රස අනුව ලුණු දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • පිරිසුදු රෙදි කෑල්ලකට පෙරලා රස අනුව සීනි දාලා බොන්න.

 

05. ආමන්ඩ් කිරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

ආමන්ඩ් කෝප්ප 1

කූල් වතුර කෝප්ප 2

වැනිලා ස්වල්පයක් 

වතුර කෝප්ප 4ක්

 

 • ආමන්ඩ් ටික සීතල වතුර භාජනයකට දාලා රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න.
 • දැන් වතුර පෙරලා හොඳට සෝදලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න.
 • මේකට වතුර කෝප්ප 4ක් දාලා වැනිලා දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • කෑලි නැතිවෙනකල්ම බ්ලෙන්ඩ් උනාට පස්සෙ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකට පෙරලා මිරිකලා කිරි ටික ගන්න.
 • ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පානය කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *