සයිවර් කෑම ජාති 7ක්

ඉදලා හිටලා හරි ඉන්දියාව පැත්තෙ ගිහිල්ලා සයිවර් කාලා එන්න තියේ නම් කොච්චර දෙයක්ද… ගතින් ගෙදර ඉදන් හිතෙන් ඉන්දියාවෙ ගිහින් සයිවර් කන්න ඔන්න අපි ගෙනාවා සයිවර් කෑම රෙසිපි සෙට් එකක්ම… දෙමළ ජාතිකයන් බොහොම රසට හදන මේ කෑම ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න.

 

 01. බටර් නාන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

පාන්පිටි ග්‍රෑම් 500

බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1

බේකින් සෝඩා තේහැඳි 1

යෝගට්  1

ලුණු ස්වල්පයක් 

බටර් මේසහැඳි 2

ලා රස්නෙ වතුර ටිකක්

 

 • පාන්පිටි වලට ලුණු , බේකින් පව්ඩර් ,බේකින් සෝඩා දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට වතුර ටික ටික දාලා ඩෝ එක අනාගන්න.
 • අතේ නොඇලෙන ගාණට අනලා හොඳට කවර් කරලා පැය 3-4ක් පිපෙන්න තියන්න.
 • ඊලඟට තව ටිකක් නීඩ් කරලා පොඩි බෝල හදලා තුනී කරගන්න.
 • තැටියක් ලිපේ තියලා රොටි දාලා පුච්චගන්න.
 • උණුවෙන්ම බටර් ගාගන්න.

 

02. පූරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

පාන්පිටි කෝප්ප 1/4

ආටා පිටි කෝප්ප 1

ලුණු ස්වල්පයක් 

උණුවතුර 

චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක් 

බැදීමට තෙල්

 

 • පාන්පිටි හා ආටාපිටි වලට ලුණු දාලා කලවම් කරලා උණුවතුර හා චොප්කරගත් කරපිංචා ටික දාලා අනාගන්න.
 • දැන් මේක පැයභාගයක් පිපෙන්න තියන්න.
 • දැන් ඩෝ එකෙන් ටික ටික අරන් තෙල් ගාගත් ලෑල්ලක දාලා තුනී කරලා පොඩි රවුම් කපාගන්න.
 • ගැඹුරුතෙලේ බැදගන්න.

 

03. උළුදු වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

උඳු ඇට කෝප්ප 1

ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 2

ලියාගත් ළූණු ගෙඩියක්

කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1

කපාගත් කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක් 

සූදුරු තේහැඳි 1

ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 

බැදීමට තෙල් 

 

 • උඳු ටික පැය 8ක් පෙඟෙන්න තියන්න.ඊලඟට වතුර ටිකක් දාලා මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මේකට කපාගත් සියල්ලම දාලා රස අනුව ලුණු , ගම්මිරිස්කුඩු දාලා සූදුරු දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා අනාගන්න.
 • පැය භාගයක් වගේ පිපෙන්න තියලාතෙල් තාච්චිය රත් කරගන්න.
 • දැන් අතේ වතුර ගාගෙන ඩෝ එකෙන් පොඩ්ඩක් අරන් අතින්  රවුම් හැඩයට හදලා මැද හිලක් හදලා එවෙලෙම තෙලට දාගන්න.
 • අඩු ගින්දරේ රන්වන්පාට වෙනකල් බැදගන්න.

 

04. පරිප්පු වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කඩල පරිප්පු කෝප්ප 1

ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1/2

ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 2

ලියාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක් 

ලියාගත් සුදුළූණු බික් 2

කඩාගත් වියළි මිරිස් කරල් 3

කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1

ලුණු ස්වල්පයක් 

බැදීමට තෙල්

 

 • කඩල පරිප්පු ටික පැය 4ක් පෙඟෙන්න දාගන්න.
 • දැන් මේකෙන් මිටක් අයින් කරලා ඉතුරු ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • බ්ලෙන්ඩ් කරගත් පරිප්පු වලට අයින් කරගත් පරිප්පු ටික දාලා කපාගත් සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න.
 • කෑලිමිරිස් හා ලුණු දාලා හොඳටකලවම් කරගන්න.
 • තෙල් ටික ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට අතින් රවුමට හෝ බිත්තර හැඩේට වඩේ හදලා තෙලට දාලා අඩු ගින්දරේ බැදගන්න.

 

05. උප්පුමා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

රුලං කෝප්ප 2

ග්‍රේට්කරගත් කැරට් අල 1

ලියාගත් ලීක්ස් කෝප්ප 1/4

චොප්කරගත් ඉඟුරු සුදුළූණු තේහැඳි 1

අබ ස්වල්පයක් 

ලුණු ස්වල්පයක් 

තෙල් ස්වල්පයක් 

 

 • රුලං ටික කබලෙ බැදගන්න.පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ටික දාගන්න.
 • ටිකකින් චොප්කරගත් ඉඟුරු සුදුළූණු ටික දාලා බැදගන්න.
 • ටිකකින් කැරට් හා ලීක්ස් දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • රස අනුව ලුණු දාගන්න.
 • කලවම් කරලා රුලං ටික දාගන්න.වතුර ටික ටික දාලා හැදි මිටෙන් කූරු ගාන්න.
 • බෙරි නොවෙන ගාණට වතුර දාලා වහලා විනාඩි 5-7ක් වගේ පිසගන්න.

 

06. තෝසේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

උඳු ඇට කෝප්ප 1

හාල්පිටි කෝප්ප 1/2

ලුණු

වතුර

 

 • උඳු ඇට රැයක් පෙඟෙන්න දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මේකට හාල්පිටි දාලා රස අනුව ලුණු හා වතුර දාලා උකු බැටර් එකක් හදාගන්න.
 • දැන් මේක විනාඩි 30ක් පිපෙන්න තියලා ආයෙ කලවම් කරගන්න.
 • දැන් පෑන් එකට බැටර් එකට දාලා දෙපැත්ත ෆ්‍රයිකරගන්න.

 

07. අල බොන්ඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

තම්බාගත් අල කෝප්ප 2

තෙල් ස්වල්පයක් 

අබ තේහැඳි 1

සූදුරු තේහැඳි 1

කොත්තමල්ලි තේහැඳි 1

චොප්කරගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්

කජු මේසහැඳි 1

චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1

චොප්කරගත් ඉඟුරු තේහැඳි 1

චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2

කහකුඩු තේහැඳි 1/2

මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/2

ගරම් මසාලා තේහැඳි 1/2

ලුණු ස්වල්පයක් 

චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක් 

දෙහි බෑයක යුෂ

බැදීමට තෙල් 

 

බැටර් එකට:-

කඩලපිටි කෝප්ප 1

කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප 1/4

කහකුඩු තේහැඳි 1/4

මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/4

ලුණු ස්වල්පයක් 

තෙල් මේසහැඳි 1

බේකින් සෝඩා තේහැඳි 1/4

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට අබ, සූදුරු හා කොත්තමල්ලි  ටික දාගන්න.
 • කරපිංචා ටිකත් දාලා කලවම්කරගන්න.
 • ඊලඟට මේකට කජු ටික දාගන්න.
 • ළූණු ටික දාලා ෆ්‍රයි කරගන්න.ඉඟුරු හා අමුමිරිස් ටික දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට කහකුඩු ,මිරිස්කුඩු,ගරම් මසාලා හා ලුණු දාගන්න.
 • දැන් මේකට පොඩිකරගත් අල ටික දාලා කලවම් කරගන්න.
 • කොත්තමල්ලි කොළ ටික දාගන්න.
 • දෙහි යුෂ ටික දාලා කලවම්කරගන්න.
 • කඩලපිටි වලට කෝන්ෆ්ලා දාලා කහකුඩු, මිරිස්කුඩු හා ලුණු දාලා වතුර ටිකක් දාලා ටිකක් වැඩිපුර උකු ගතියට බැටර් එකක් හදාගන්න.
 • මේකට තෙල් හා බේකින් සෝඩා දාලා කලවම් කරගන්න.දැන් අල මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික අරන් තරමක බෝලහදාගන්න.
 • මේක කඩලපිටි බැටර් එකේ දාලා අඩු ගින්දරේ ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.