උදේ කෑමට ලමයින්ට හදලා දෙන්න පුලුවන් පෑන්කේක් වර්ග 7ක්

ඉස්කෝලෙ යන පොඩි අයට උදේට ඉක්මනින් හදලා දෙන්න පුලුවන් රසම රස පෑන්කේක් විදි කීපයකින් ගෙනාවා. බබාලා කන්නත් ගොඩක් ආස වෙයි මෙහෙම හදලා දුන්නොත්. ට්‍රයි කරලා බලන්න එහෙනම්.

01. Oatmeal Pancakes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
ඕට්ස් කෝප්ප 1
බිත්තර 2
සීනි කෝප්ප 1/4
පැණි මේසහැඳි 1
වැනිලා ස්වල්පයක්
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1/2

 • ඕට්ස් ටික පෑන් එකට දාලා විනාඩි 5ක් විතර රෝස්ට් කරගන්න.
 • ඊලඟට මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • බෝල් එකකට බිත්තර 2ක් දාගන්න.
 • මේකට සීනි, පැණි හා වැනිලා දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • ඊලඟට කුඩුකරගත් ඕට්ස් ටිකත් දාලා බේකින් පව්ඩර් දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • තික් වැඩි නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරන්න.
 • දැන් නන්ස්ටික් පෑන් එකට බැටර් එක දාලා දෙපැත්ත කුක් කරගන්න.

02. Crunchy Pancake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පාන්පිටි කෝප්ප 1/2
හාල්පිටි කෝප්ප 1/4
කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප 1/4
අයිසින් ශුගර් කෝප්ප 1/4
බිත්තර 1
තෙල් මේසහැඳි 1
වැනිලා ස්වල්පයක්

 • බෝල් එකකට පාන්පිටි, හාල්පිටි, කෝන්ෆ්ලා හා අයිසින් ශුගර් හලලා දාගන්න.
 • මේක හොඳට කලවම් කරලා බිත්තරය හා තෙල් එකතු කරන්න.වතුර කෝප්ප 1/4ක් වගේ දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • වතුර මදිනම් තව එකතු කරලා තික් බැටර් එකක් හදාගන්න.
 • වැනිලා ටිකත් දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේ බැටර් එක පයිපින් බෑග් එකකට දාලා පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පයිපින් බෑග් එකේ පොඩි හිලක් හදලා පෑන් එකට රවුමට වක්කරගන්න.
 • මේක හිඩැස් සහිත මකුළුදැලක් වගේ පයිප් කරගන්න ඕනේ.
 • ඊළගට විනාඩියකින් වගේ පෑන් එකේ කොණක ඉඳලා රෝල් කරලා ලිපෙන් බාගන්න.

03. Beet Pancake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
බීට් අල 2
බිත්තර 1
කෙසෙල් ගෙඩි 1/2
කුඩුකරගත් ඕට්ස් කෝප්ප 1/2
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1/2
වැනිලා ස්වල්පයක්
යෝගට් මේසහැඳි 2

 • බීට් ටික වතුර මේසහැඳි 2 ටිකක් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මේකට බිත්තරය, ඕට්ස් කුඩු, කෙසෙල් භාගය, බේකින් පව්ඩර්, වැනිලා හා යෝගට් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් ගාලා බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න.

04. Carrot Pancake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් කෝප්ප 1
පාන්පිටි කෝප්ප 1
කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1
චොප්කරගත් වෝල්නට්ස් ස්වල්පයක්
‍රස අනුව ලුණු
කිරි කෝප්ප 1
වැනිලා ස්වල්පයක්
සීනි කෝප්ප 1/2
බිත්තර 1

 • බෝල් එකකට පාන්පිටි, කුරුඳු කුඩු, බේකින් පව්ඩර්, ලුණු හා වෝල්නට්ස් ටික දාගන්න කැරට් ටික පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකට දාලා මිරිකලා වතුර අයින් කරගන්න.
 • බෝල් එකකට කිරි හා වැනිලා දාලා කැරට් ටිකත් දාගන්න.
 • මේකට බිත්තරය හා සීනි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේ මිශ්‍රණය පිටි මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගාලා බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න

05. Banana Pancake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
කෙසෙල් ගෙඩි 2
සීනි කෝප්ප 1/2
වැනිලා ස්වල්පයක්
කිරි කෝප්ප 1/2
බිත්තර 2
එළවළු තෙල් මේසහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්

 • කෙසෙල් ගෙඩි 2 හොඳට මෑශ් කරගන්න.
 • මේකට සීනි හා වැනිලා දාගන්න.
 • ඊළඟට කිරි, බිත්තර, එළවළු තෙල් හා රස අනුව ලුණු දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් ගාලා බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න.

06. Chocolate Pancake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/4
බිත්තර 1
සීනි කෝප්ප 1/4
කිරි කෝප්ප 1
මෙල්ටඩ් බටර් මේසහැඳි 2
පාන්පිටි කෝප්ප 1
කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/4
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
බේකින් සෝඩා තේහැඳි 1/2

 • බොල් එකකට බිත්තරය හා සීනි දාමා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
 • ඊළඟට මේකට කිරි දාලා විස්ක් කරගන්න.
 • වෙනම බෝල් එකකට පාන්පිටි, කොකෝවා පව්ඩර්, ලුණු බේකින් පව්ඩර් හා බේකින් සෝඩා දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේකට ටික ටික කිරි මිශ්‍රණය දාලා විස්ක් කරගන්න.
 • මේකට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකත් දාලා දියවෙනකල් විස්ක් කරගන්න.
 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් දාලා මෙල්ට් වෙනකොට බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න.

07. Apple Pancakes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
ග්‍රේට්කරගත් ඇපල් ගෙඩි 1
පාන්පිටි කෝප්ප 1
සීනි මේසහැඳි 2
බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1
බේකින් සෝඩා තේහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
කිරි කෝප්ප 1
බිත්තර 2
ඇපල් සෝස් කෝප්ප 1/4

 • බෝල් එකකට පාන්පිටි, බේකින් පව්ඩර්, බේකින් සෝඩා හා ලුණු දාලා විස්ක් කරගන්න.
 • මේකට බිත්තර, ඇපල් සෝස් හා කිරි දාලා විස්ක් කරන ගමන් ග්‍රේට්කරගත් ඇපල් ටික දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා තික් වැඩි නම් තව වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න.
 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *