ලිපේ උයන්න ඕනේ නැති ඩිනර් රෙසිපි 5ක්

ගෑසුත් ගණන් මේ කාලේ අඩු වියදමකින් ආහාර වේලක් හදාගන්න තියනවනම් කොච්චර දෙයක්ද… ඔන්න අද අපි ගෙනාවේ ලිපේ පිසගන්නෙ නැතුව හදාගන්න පුලුවන් ඩිනර් රෙසිපි ටිකක්. මේක මේ කාලේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා.

01. Pinwheel Sandwich

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පාන්පෙති 3
බටර් ස්වල්පයක්
මයෝනිස් කෝප්ප 1/4
නිවිති කෝප්ප 1/2
ඔලිව්තෙල් ස්වල්පයක්
චොප්කරගත් බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1/2
චීස් පෙති 3-4
චොප්කරගත් ගෝවා මේසහැඳි 3
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් මේසහැඳි 3
තක්කාලි සෝස්
ලුණු ස්වල්පයක්

 • පාන්පෙති වල වාටි කපලා රෝලින් පින් එකෙන් තුනී කරගන්න.
 • දැන් එක පාන්පෙත්තෙ උඩ එක් පැත්තක බටර් ගාලා අනික් පෙත්ත අලවලා දික් අතට පාන්පෙති තුනම අලවගන්න.
 • දැන් ආයෙ රෝලින් පින් එකෙන් පොඩ්ඩක් තුනී කරලා මුලු ලේයර් එකම බටර් ගාගන්න.
 • නිවිති වලට ඔලිව්තෙල් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • මේක මයෝනිස් වලට දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් සාදාගත් පාන් ලේයර් එකේ මේ සෝස් එක ගාගන්න.
 • ඒකට උඩින් බෙල්පෙපර් ටික අතුරලා චීස් ටික තියාගන්න.
 • උඩින් ගෝවා ටික දාලා ග්‍රේට්කරගත් කැරට්ටික දාගන්න.
 • දැන් තක්කාලි සෝස් හා ලුණු ටිකක් ඉහලා කොණක ඉදන් රෝල් කරන්න.
 • දැන් මේක ක්ලින් රැප් එකක ඔතලා විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න.
 • ඊළඟට මේක අරන් පෙති කපාගන්න.

02. Crunchy Avocado Tuna Wraps

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පේස්ට් එකට
ටූනා ටින් 1
අලිගැටපේර ගෙඩි එක
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් මේසහැඳි 1
චොප්කරගත් රතුළූණු මේසහැඳි 1
චොප්කරගත් සැලඩ් කොල මේසහැඳි 1
ඩිජොන් මස්ටඩ් කෝප්ප 1/4
ලෙමන් යුෂ මේසහැඳි 1
ගාලික් පව්ඩර් තේහැඳි 1/2
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු ස්වල්පයක්

රැප් එක සෑදීමට:
සලාද කොල කිහිපයක්
ටෝටිලා රැප් කිහිපයක්
කපාගත්තක්කාලි ස්වල්පයක්

 • බෝල් එකකට අලිගැටපේර හා ටූනා දාලා හොඳට පොඩි කරගන්න.
 • මේකට අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • ටෝටිලා රැප් එකක් අරන් ඒ මත සලාද කොළයක් තියලා සාදාගත් පේස්ට් එක දාගන්න.
 • උඩින් තක්කාලි දාලා රැප් කරලා ටූත්පීක් එකක් ගහගන්න.

03. Chilled Cucumber Avocado Soup

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
කපාගත් පිපිඤ්ඤා කෝප්ප 1
කපාගත් අලිගැටපේර ගෙඩි 2
යෝගට් කෝප්ප 1
වෙජිටබල් බ්‍රොත් කෝප්ප 1
ලෙමන් යුෂ මේසහැඳි 1
ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි තේහැඳි 1
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 • මේ ටික ඔක්කොම ක්‍රීමි වෙනකල් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • විනාඩි 30ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කෑමට ගන්න.

04. Poha Recipe

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හබල පෙති කෝප්ප 1
කපාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
ගාගත් පොල් කෝප්ප මේසහැඳි 2
චොප්කරගත් ළූණු මේසහැඳි 2
චොප්කරගත් තක්කාලි ගෙඩිය්ද්ක්
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්

 • හබල පෙති සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියන්න.
 • මේකට ලුණු දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේකට අමුමිරිස් හා කරපිංචා දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේකට ගාගත් පොල් දාලා කලවම් කරලා ළූණු හා තක්කාලි ටික දාගන්න.
 • තව ටිකක් කලවම් කරලා උඩින් චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ දාලා සර්ව් කරන්න.

05. Pesto Cucumber Salad

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පිපිඤ්ඤා ගෙඩි 1
නිවිති කෝප්ප 2
රටකජු කෝප්ප 1/2
ග්‍රේට්කරගත් පාමසාන් චීස් කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 3
ඔලිව්තෙල් කෝප්ප 1/4
ලෙමන් යුෂ මේසහැඳි 2
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කපාගත් චෙරි තක්කාලි ස්වල්පයක්

 • පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය හීනි තීරු කපාගන්න.
 • ග්‍රයින්ඩර් එකට නිවිති, රටකජු, පාමසාන් චීස්, සුදුළූණු ටික දාලා ඔලිව්තෙල්, ලෙමන් යුෂ හා රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු දාගන්න.
 • දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ග්‍රේට්කරගත් පිපිඤ්ඤා වලට දාලා තක්කාලි ටිකත් දාලා කලවම් කරගන්න.

06. Malai Sandwich

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
ග්‍රේට්කරගත් කැරට් කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් ගෝවා කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් බෙල්පෙපර් කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් ළූණු කෝප්ප 1/4
ස්වීට් කෝන් මේසහැඳි 3
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ මේසහැඳි 2
ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1/2
පාන්පෙති කිහිපයක්

 • බෝල් එකකට පාන්පෙති හැර අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේක පාන්පෙති වල ගාලා වාටි කපාගන්න.

07. Chilled Spiced Tomato Soup

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
තක්කාලි කෝප්ප 3
කපාගත් තක්කාලි කෝප්ප 1/4
කපාගත් ළූණු කෝප්ප 1/4
බෙල්පෙපර් කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් ගාලික් බික් 3
විනාකිරි මේසහැඳි 2
ඔලිව්තෙල් මේසහැඳි 2
තුනපහකුඩු තේහැඳි 1/2
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කූල් වතුර කෝප්ප 1

 • බ්ලෙන්ඩ් එකට ඉහතින් සඳහන් කල සියල්ලම දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
 • ටෝස්ට් කරගත් පාන් එක්ක කෑමට ගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.