හිමි අහිමි – 21 කොට​ස

  විමංගගේ තනියට එයාගෙ ගෙදර යන්න හරිම සැහැල්ලුවෙන් එකතු වුණත් නැවත එන ගමනේ ඒ සැහැල්ලුව දශමයක තරම්වත් තිබුණේ නැති බව නිතාරා මතක් කළේ ලොකු කම්පනයකින්. විමංගගේ අම්මගෙන් සුහඳ පිළිගැනිමක් බලාපොරොත්තු නොවුණත් මේ තරම් ලොකු හිත් රිදවීමකුත් විමංග කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවුණු බව නිතාරා හොඳින්ම දැනගෙන හිටියා. විමංග ගෙදර ගියේ වැඩිපුරම සුමනම්මගේ උවමනාවට. විමංගගේ නමට ලඟ ලඟ … Continue reading හිමි අහිමි – 21 කොට​ස