හිමි අහිමි – 20 කොට​ස

නිතාරා මුළු හවස් වරුවම කල්පනා කළේ විමංග කියපු දේවල් ගැන. ප්‍රශ්න, කරදර නැතුව නිදහසේ ගෙවපු ජීවිතේ මෙතනින් ඉවරයි වගේ මහා නරක සිතුවිල්ලක් නිතාරට දැනෙමින් තිබුණා. මොනදේ වුණත් දැන් විමංගට හයියක් වෙන්න ඉන්නේ ඇය පමණක් බව නිතාර දැනගෙන හිටියා. විමංග කියන්නෙ සල්ලි, දේපළ පස්සේ ලොකුවට පන්නන කොල්ලෙක් නෙමෙයි කියන එක ඇත්ත. ඒත් විමංග අප්පච්චිට වුණ පොරොන්දුව … Continue reading හිමි අහිමි – 20 කොට​ස