කාලය රන් හා වටින මේ කාලෙ ලේසියෙන් හදන්න වන්පොට් මීල් රෙසිපීස් 5ක්

ගෑස් ප්‍රශ්න, බඩු මිල ඉහළ යාම වගේ ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට ලංකාවෙ අපි මුහුණ දෙන පොදු ගැටළු. ඉතින් මේවට විසඳුම් අපිම හදාගන්න වෙනවා. ලේසියෙන් පහසුවෙන් වන්පොට් මීල් එකක් හදලා දවස ශේප් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කාලෙ වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් මේ රෙසිපි ටික අනිවාර්යෙන්ම කියවලා බලන්න. 

 

1. පනීර් පුලාව් (Paneer Pulav)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පනීර් ග්‍රෑම් 200
 2. පෙඟෙන්න දැමූ බාස්මතී හාල් කෝප්ප 1
 3. ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 4. කපාගත් කැරට් කෝප්ප 1
 5. කපාගත් බෝංචි කෝප්ප 1
 6. තම්බාගත් ග්‍රීන්පීස් කෝප්ප 1
 7. අමුමිරිස් කරල් 2
 8. ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1
 9. තෙල් මේස හැඳි 2
 10. ගීමේස හැඳි 2
 11. මිංචි කොළ ටිකක් 
 12. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්
 13. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු ටිකක් 
 14. දෙහි යුෂ ටිකක් 
 15. සූදුරු තේ හැඳි 1/2
 16. බේ ලීව් 1
 17. කරදමුංගු ඇට 2
 18. කරාබු නැටි 3
 19. කුරුඳුපොතු කෑල්ලක්

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා පනීර් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න. බාස්මතී ටික විනාඩි 30 පෙඟෙන්න දාලා තියන්න. 
 • ප්‍රෙශර් කුකර් එකට තෙල් හා ගී දාලා කුළුබඩු ඔක්කොම ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • මේකට ළූණු හා අමුමිරිස් ටික දාගන්න. ටිකකින් මේකට එළවළු ටික දාලා කලවම් කරගන්න. ඒකට මින්චි කොළ හා කොත්තමල්ලි කොළ ටික දාලා කලවම් කරලා ගරම් මසාලා, දෙහි යුෂ ටිකක් දාලා බැදගත් පනීර් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • දැන් මේකට බාස්මතී හාල් ටික දාලා වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා බත ඉදෙන්න තියන්න විසිල් එකක් ගියාම ඕෆ් කරගන්න. 

 

 

2. වෙජිටබල් බිරියානි (Vegetable Biryani)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බාස්මතී හාල් කෝප්ප 1
 2. ගී මේස හැඳි 3
 3. කරදමුංගු ඇට 2
 4. ස්ටාර් ඇනීස් 1
 5. කරාබු නැටි 2
 6. බේ ලීෆ් 1
 7. ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 8. තෙල් ටිකක් 
 9. ලියාගත් තක්කාලි ගෙඩි 2
 10. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 11. ලුණු ටිකක් 
 12. කර්ඩ් කෝප්ප 1/4 
 13. අල ගෙඩි 1
 14. කැරට් කෝප්ප 1
 15. බෝංචි කරල් 5
 16. කෝලිෆ්ලවර් කෝප්ප 1
 17. ග්‍රීන්පීස් කෝප්ප 1/4
 18. මිංචි කොළ ටිකක්
 19. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 
 20. වතුර කෝප්ප 2

 

මසාලා පේස්ට් එකට

 

 1. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 3
 2. කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 3. සුදුළූණු බික් 3
 4. ඉඟුරු කෑල්ලක්
 5. චොප්කරගත් ළූණු ටිකක් 
 6. මිංචි කොළ ටිකක් 
 7. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 
 8. වතුර ටිකක් 

 

 • හාල් ටික සෝදලා පෙඟෙන්න තියන්න. පැය කාලකින් පස්සෙ වතුර පෙරෙන්න තියන්න. 
 • මසාලා පේස්ට් එකට අදාළ සියල්ලම හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. 
 • ප්‍රෙශර් කුකර් එකට ගී ටික දාලා කුළුබඩු ඔක්කොම දාලා බැදෙන්න අරින්න. මේකට චොප්කරගත් ළූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • ඒකට මසාලා පේස්ට් එක දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට තක්කාලි, කහකුඩු හා රස අනුව ලුණු දාලා කලවම් කරන් කර්ඩ් ටික දාගන්න. 
 • තක්කාලි ටික පොඩි වෙනකල් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කපාගත් එළවළු ටික දාගන්න. 
 • උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ හා මිංචි කොළ දාගන්න. අන්තිමට බාස්මතී හාල් ටික දාලා, වතුර කෝප්ප 2ක් දාලා ලුණු ටිකක් දාලා විසිල් දෙකක් යනකල් පිසගන්න. 

 

3. වන්පොට් මීට්බෝල් පාස්තා (One pot Meatball Pasta)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

මීට්බෝල්ස් වලට

 

 1. අඹරාගත් බීෆ් ග්‍රෑම් 200 (කැමති මසක් ගන්න පුළුවන්)
 2. බිස්කට් කුඩු කෝප්ප 1/2
 3. බිත්තර 1
 4. චොප්කරගත් ළූණු කෝප්ප 1/2
 5. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 

 

පාස්තා එකට 

 

 1. පාස්තා කෝප්ප 2
 2. බීෆ් බ්‍රොත් කෝප්ප 2
 3. කිරි කෝප්ප 2
 4. ග්‍රේට්කරගත් පාමසාන් චීස් කෝප්ප 1
 5. චොප්කරගත් පාස්ලි ටිකක් 

 

 • මීට්බෝල්ස් වලට අවශ්‍ය සියල්ලම කලවම් කරලා බෝල හදාගන්න. 
 • දැන් පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ ටික බැදගන්න. මේකට බීෆ් බ්‍රොත් හා කිරි දාගන්න. රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරන්න. 
 • කිරි ටික නටනකොට පාස්තා ටික දාගන්න. 
 • පාස්තා ටික තැම්බුණාම පාමසාන් චීස් හා චොප්කරගත් පාස්ලි ටික දාලා කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

4. කීනෝවා සහ කඩල (Quinoa Chickpea Bowl)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. තම්බාගත් කඩල ග්‍රෑම් 300
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 3. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 4. චොප්කරගත් ළූණු කෝප්ප 1
 5. තලාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 2
 6. තලාගත් සුදුළූණු තේ හැඳි 2
 7. ටොමැටො පියුරි කෝප්ප 1/2
 8. Quinoa කෝප්ප 1
 9. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 10. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1/2
 11. චොප්කරගත් පාස්ලි ටිකක් 

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා කඩල ටික දාලා බැදගන්න. රන්වන් පාටට ආවම ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු හා මිරිස්කුඩු දාලා කලවම් කරගන්න. තවත් විනාඩි 2ක් විතර තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • ඊළඟට මේ ටික අයින් කරලා පෑන් එකට තව තෙල් ටිකක් දාලා ළූණු ටික දාගන්න. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ළූණු ටික රන්වන්පාට වෙනකල් බැදුනම තලාගත් ඉඟුරු හා සුදුළූණු ටික දාගන්න. මේ ටිකත් හොඳට තෙම්පරාදු උනාම ටොමැටො පියුරි ටික දාගන්න. 
 • Quinoa ටික සෝදලා මේකට එකතු කරන්න. තුනපහකුඩු, මිරිස්කුඩු දාලා වතුර කෝප්ප 1 1/2ක් වගේ දාලා ගින්දර වැඩි කරලා ලිපේ තියන්න. 
 • විනාඩි 20ක් වගේ වහලා පිසගන්න. ඊළඟට චොප්කරගත් පාස්ලි හා කඩල ටික උඩින් දාලා කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

5. වන්පොට් නූඩ්ල්ස් රෙසිපි (One Pot Noodles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. නූඩ්ල්ස් පැකට් 1
 2. තලාගත් ඉඟුරු සුදුළූණු තේ හැඳි 1
 3. තෙල් ටිකක් 
 4. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 5. කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 1
 6. මශෲම් කෝප්ප 1
 7. කැරල් අල 1
 8. බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1
 9. බ්‍රෝකොලි කෝප්ප 1/4
 10. සෝයාසෝස් මේස හැඳි 1
 11. චිලී පේස්ට් මේස හැඳි 1
 12. විනාකිරි මේස හැඳි 1
 13. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 14. මී පැණි තේ හැඳි 1
 15. තල තෙල් මේස හැඳි 1
 16. බිත්තර සුදුමද 1
 17. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 
 18. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1
 19. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 

 

 • භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්න. තලාගත් ඉඟුරු සුදුළූණු ටික දාගන්න. ඊළඟට ලියාගත් ළූණු ටික දාගන්න. ළූණු ටික මැලවෙනකොට කෑලිමිරිස් එකතු කරන්න. මේකට කපාගත් තක්කාලි ටික දාලා හොඳට මැලවෙනකල් හැඳිගාන්න. 
 • ඒකට වතුර කෝප්ප 4ක් දාලා මශෲම්, කපාගත් කැරට්, බෙල්පෙපර්, බ්‍රොකොලි ටික දාගන්න. මේ ටික තැම්බෙනකොට සෝයාසෝස්, විනාකිරි හා චිලී පේස්ට් දාලා රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාගන්න. 
 • ඊළඟට තලතෙල් ටික දාලා නූඩ්ල්ස් ටික දාගන්න. නූඩ්ල්ස් ටික තැම්බුනාම පැණි ටික දාලා ලිපෙන් බාලා, බිත්තර සුදුමදය දාලා කලවම් කරගන්න. උඩින් චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ දාගන්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *