හිමි අහිමි – 17 කොට​ස

සියල්ල සිදුවුණේ ඇසිපිය හෙලන තරම් වේගයකින් නේද කියලා වාහනයේ ජනෙල් වීදුරුවට එපිටින් වේගයෙන් පහුවෙන නාම පුවරු දිහා කිසිම හැඟීමකින් තොරව බලමින් නිතාර කල්පනා කළා. හිතට දැනෙන බර ඇස් දෙකෙන් එලියට එන්න දඟලන වේගය බර වැඩි බව නිතාරට හිතුණා. විමංගගේ අප්පච්චිට අසනීප බව රවිඳු කියපු වෙලාවේම නිතූ අමාට පණිවිඩයක් යැවුවේ උදේ හොස්පිටල් එකට යන්න හිතාගෙන. විමංගගේ … Continue reading හිමි අහිමි – 17 කොට​ස