චිකන් ලිවර් වලින් හදන්න පුළුවන් වෙනස් රෙසිපි 7ක්

හැමදාම කන චිකන් නෙමෙයි අද ගෙනාවෙ චිකන් ලිවර් රෙසිපීස්. කවුරුත් කන්න ආස චිකන් ලිවර් රසට හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න හිතුවා. මේ රෙසිපි ට්‍රයි කරලා අපේ පේජ් එකට ෆොටෝස් එවන්නත් අමතක කරන්න එපා. 

 

1. චිකන් ලිවර් බැදුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ලිවර් ග්‍රෑම් 300
 2. තෙල් ටිකක් 
 3. අමුමිරිස් කරල් 2
 4. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 5. ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේ හැඳි 1
 6. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 7. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 8. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1/2
 9. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/4

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට චොප්කරගත් අමුමිරිස් හා ළූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ටිකකින් ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් එක හා මිරිස්කුඩු දාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. 
 • මේකට කහකුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු හා තුනපහකුඩු එකතු කරන්න. විනාඩියක් වගේ මේ ටික හැඳිගාන්න. 
 • ඊළඟට මේකට කපාගත් චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරන්න. වතුර කෝප්ප 1/4ක් වගේ දාලා හැඳිගාලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් පිසගන්න. 
 • ලිවර් ටික තැම්බිලාද බලලා උඩින් ගම්මිරිස් කුඩු ඉසගන්න. කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

2. ස්පයිසි චිකන් ලිවර් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 100
 2. තෙල් ටිකක් 
 3. කුරුඳුපොතු කෑල්ලක්
 4. මාදුරු ටිකක් 
 5. කරාබු නැටි 2
 6. කොටුවට කපාගත් ළූණු ගෙඩියක්
 7. ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේ හැඳි 1
 8. ගරම් මසාලා තේ හැඳි 2
 9. බිරියානි මසාලා තේ හැඳි 1
 10. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 

 

 • භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට කුරුඳුපොතු, මාදුරු හා කරාබු නැටි ටික දාලා පොඩ්ඩක් තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • ඊළඟට ළූණු ටික දාලා කලවම් කරන්න. ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් එක දාලා ටිකක් තෙම්පරාදු උනාම පොඩියට කපාගත්තු චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරලා ගරම් මසාලා හා බිරියානි මසාලා ටික දාගන්න. 
 • ‍රස අනුව ලුණු දාලා කලවම් කරන්න. මේකට වතුර කෝප්ප2ක් දාලා වහලා හොඳට තම්බගන්න. පීකුදු තැම්බිලා හොඳට නටනකොට ලිපෙන් බාලා හැඳිගාන්න. උඩින් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ඉසගන්න. 

 

3. චිකන් ලිවර් ස්ටේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 200
 2. රවුමට ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 3. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1/2
 4. තලාගත් සුදුළූණු තේ හැඳි 2
 5. තෙල් ටිකක් 
 6. චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 7. සෝයාසෝස් මේස හැඳි 3
 8. ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි 2
 9. සීනි තේ හැඳි 1
 10. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට චොප්කරගත් සුදුළූණු ටික දාගන්න. මේකට චොප්කරගත් ළූණු ටිකත් දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ටිකකින් කපාගත් චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. 
 • රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු, ලෙමන් යුෂ, සෝයාසෝස් එකතු කරන්න. කලවම් කරලා සීනි ටික දාගන්න. විනාඩි 5ක් වහලා පිසගන්න. 
 • ඊළඟට රවුමට කපාගත් ළූණු ටික දාගන්න. විනාඩි 3ක් පිසගෙන ලිපෙන් බාගන්න. 

 

4. චිකන් ලිවර් පෙපර් ෆ්‍රයි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 200
 2. ලියාගත් රතුළූණු ගෙඩි 6
 3. කරපිංචා ටිකක් 
 4. ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේ හැඳි 1
 5. මාදුරු තේ හැඳි 1/2
 6. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 7. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 
 8. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1/2
 9. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1/2
 10. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 11. ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1/2
 12. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ළූණු හා කරපිංචා දාගන්න. මේකට ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් එක හා මාදුරු ටිකත් දාගන්න. තෙම්පරාදු කරලා චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. 
 • කහකුඩු, ලුණු මිරිස්කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, තුනපහකුඩු හා ගරම් මසාලා දාගන්න. විනාඩි 7ක් විතර වහලා පිසගන්න. 
 • අන්තිමට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක් දාලා චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ දාලා කලවම් කරලා ලිප නිවාගන්න. 

 

5. චිකන් ලිවර් මසාලා කරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 500
 2. ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේ හැඳි 2
 3. තෙල් ටිකක් 
 4. ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 2
 5. කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 1
 6. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 7. කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 8. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1
 9. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 10. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 
 11. සූදුරු ටිකක් 
 12. ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1/4
 13. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ
 14. වතුර
 15. මිටිකිරි කෝප්ප 2

 

 • තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ළූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. මේකට ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් හා තක්කාලි ටික දාගෙන කලවම් කරලා පහේ කුඩු ඔක්කොම දාගන්න. කලවම් කරලා චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. 
 • ඊළඟට ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු ටික දාගන්න. ලිවර් ටික තැම්බුනාම කිරි ටික දාගන්න. කිරි ටික නටනකොට චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ දාලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

6. චිකන් ලිවර් ටික්කා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 200
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 3. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1
 4. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 5. තලාගත් ඉඟුරු සුදුළූණු තේ හැඳි 1
 6. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 
 7. ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1/2
 8. දෙහි යුෂ ටිකක්
 9. ඔලිව්තෙල් තේ හැඳි 2

 

 • චිකන් ලිවර් වලට ඉහත සියල්ලම දාලා අනලා පැය භාගයක් මැරිනේට් කරගන්න. 
 • දැන් මේක කෙබාබ් ස්ටික් වල ගහල ග්‍රිල් හෝ සෙල්සියස් 180ට විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. 

 

7. චිකන් ලිවර් ඩෙවල් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චිකන් ලිවර් ග්‍රෑම් 300
 2. මාළුමිරිස් කරල් 2
 3. කපාගත් බෙල්පෙපර් ගෙඩියක්
 4. කොටුවට ළූණු ගෙඩි 2
 5. කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2 
 6. තලාගත් සුදුළූණු බික් 2
 7. තලාගත් ඉඟුරු ටිකක් 
 8. චොප්කරගත් තක්කාලි 2
 9. ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු 
 10. කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 11. තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2
 12. සෝයාසෝස් මේස හැඳි 1
 13. කෑලිමිරිස් ටිකක් 

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට චිකන් ලිවර් ටික දාගන්න. රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු දාලා පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න. 
 • වෙනම පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ඉඟුරු සුදුළූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරලා ළූණු හා අමුමිරිස් ටික දාගන්න. ටිකකින් එළවළු සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න. රස අනුව ලුණු දාගන්න. 
 • ෆ්‍රයි කරගත් චිකන් ලිවර් ටික දාලා සෝස් ටික දාගන්න. කෑලිමිරිස් ටික දාගන්න. කලවම් කරලා ටිකකින් ලිප නිවාගන්න. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *