හිමි අහිමි – 16 කොට​ස

අෆෙයාර් එක පටන් ගත්ත මුල් දවස්වලම තාත්තා ගැන බය විමංගට කියලා, කෙලින්ම තාත්ත එක්ක කතා කරන්න එනවනම් හොඳ බව කිව්වට මෙහෙම කඩාගෙන බිඳගෙන නොහිතූ වෙලාවක විමංග ගෙදර එයි කියල නිතාරා ඇත්තටම හිතුවෙ නැහැ. ඒ අතීත මතකයන් නිතාරා සිහිපත් කළේ හරිම සතුටකින්. කොහොම වුණත් විමංග ඇවිල්ල ගියපු එකෙන් වුණේ හොඳක් බව නිතාරා හැම වෙලාවෙම හිතුවා. අද … Continue reading හිමි අහිමි – 16 කොට​ස