මාළු කන්න කැමති ​අයට මාළු වලින් බයිට් රෙසිපීස් 7ක්

බයිට් කන්න දක්ෂ ඈයොන්ට මාළු වලින් සුපිරිම සුපිරි බයිට් ටිකක් හදාගන්න කියලා දෙන්නයි යන්නෙ. මේවා මාර ලේසියි. වයිෆ් ඉන්නම ඕනෙ නෑ දැන් බයිට් එකක් හදාගන්න. සෙට් වීමකදි එහෙම ඉක්මණින් හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් හදලා බලන්න. 

 

1. ෆිෂ් පොප්කෝන් (Fish Popcorn)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෑලි මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 3. ගාලික් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
 4. සෝයාසෝස් තේ හැඳි 1
 5. ඔරිගානෝ තේ හැඳි 1/2
 6. චිලී සෝස් තේ හැඳි 1
 7. පාන්පිටි කෝප්ප 1

 

 • මාළු වලට ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු, ගාලික් පව්ඩර් හා සෝස් වර්ග ඔක්කොම දාලා විනාඩි 30ක් මැරිනේට් කරගන්න. 
 • දැන් මේ මාළු කෑලි එකින් එක අරගෙන පාන්පිටි වල තවරලා වතුර ටිකක ගිල්වලා ආයේ පාන්පිටි තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 

 

2. ෆිෂ් බෝල්ස් (Fish Balls)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෑලි මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. වතුර කෝප්ප 1
 3. කහ තේ හැඳි 1/4
 4. ලුණු ටිකක් 
 5. තෙල් ටිකක් 
 6. තලාගත් සුදුළූණු ටිකක් 
 7. චොප්කරගත් ඉඟුරු ටිකක් 
 8. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 7
 9. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1
 10. තම්බාගත් අලගෙඩි 2
 11. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 

 

කවර් එකට 

 

 1. පාන්පිටි මේස හැඳි 4
 2. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 2
 3. බිස්කට් කුඩු කෝප්ප 1

 

 • භාජනයකට වතුර කෝප්පයක් දාලා කහකුඩු හා ලුණු දාගන්න. ටිකකින් මාළු ටික දාලා හොඳට තම්බගන්න.
 •  පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා සුදුළූණු, ඉඟුරු හා ළූණු දාගන්න. හොඳට තෙම්පරාදු උනාම තම්බාගත් මාළු ටික කඩලා මේකට එකතු කරගන්න. 
 • කෑලි මිරිස්, රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරගන්න. තම්බා පොඩිකරගත් අල ටිකත් දාලා කලවම් කරගන්න. උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් දාගන්න. 
 • කෝන්ෆ්ලා සහ පාන්පිටි වලට ලුණු ටිකක් කලවම් කරලා වතුර ටික ටික දාලා බැටර් එකක් හදාගන්න. මාළු පේස්ට් එකෙන් පොඩි බෝල හදාගන්න. මේක බැටර් එකේ ඩිප්කරලා බිස්කට් කුඩු වල තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 

 

3. ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් (Fish and Chips)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කටු රහිත මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 3. බිත්තර කහමද 1
 4. තෙල් තේ හැඳි 1
 5. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 6. වතුර ටිකක් 
 7. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 1

 

චිප්ස් වලට

 

 1. තීරු කපාගත් අල ගෙඩි 4
 2. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 2
 3. ලුණු
 4. මිරිස්කුඩු

 

 • මාළු ටික තරමක් මහත තීරු කෑලි කපාගන්න. පාන්පිටි වලට බිත්තර, තෙල්, ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා වතුර ටික ටික දාලා තික් බැටර් එකක් හදාගන්න. 
 • මාළු වලට ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න. දෙහි යුෂ ටිකත් දාගන්න. කපාගත් මාළු ටික බැටර් එකේ තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 
 • තීරු කපාගත් අල උණු වතුර එකක දාලා විනාඩි 5ක් තියාගන්න. යන්තම් තැම්බුණ අල ටිකට කෝන්ෆ්ලා දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. 
 • මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. උණුවෙන්ම ලුණු සහ මිරිස් දාල කලවම් කරගන්න. බැදගත් මාළු සමග පිළිගන්වන්න.

 

4. ෆිෂ් ස්ටූ (Fish Stew)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෑලි කපාගත් මාළු 500g
 2. කැරට් අල 1
 3. අල ගෙඩි 2
 4. ගෝවා ගෙඩි 1
 5. වතුර කෝප්ප 1 1/2
 6. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 7. අමුමිරිස් කරල් 4
 8. කරපිංචා ටිකක් 
 9. කපාගත් ළූණු ගෙඩියක්
 10. කපාගත් මාළුමිරිස් කරල් 2
 11. තලාගත් ඉඟුරු හා සුදුළූණු මේස හැඳි 1
 12. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 13. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 14. ගම්මිරිස්කුඩු ටිකක් 
 15. කරදමුංගු ඇට 1
 16. ෆිෂ් ස්ටොක් කෝප්ප 1

 

 • භාජනයකට කැරට්, අල හා මාළු ටිකත් දාගන්න. වතුර දාලා ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා තම්බගන්න. බාගෙට තැම්බෙන කොට ගෝවා ටිකත් දාගෙන තම්බගන්න. 
 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා අමුමිරිස් ටික බැදෙන අරින්න. මේකට කරපිංචා හා ළූණු දාගන්න. තලාගත් ඉඟුරු හා සුදුළූණු, කහකුඩු, තුනපහකුඩු, ගම්මිරිස්කුඩු හා කරදමුංගු ඇටය එකතු කරගන්න. හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න. ෆිෂ් ස්ටොක් ටික දාගන්න.
 • මේකට තම්බාගත් එළවළු ටික දාලා කලවම් කරගන්න. ෆිෂ් ස්ටොක් ටික හොඳට උතුරනකම් තියල ලිපෙන් බාගන්න.

 

5. ඩෙවිල්ඩ් ෆිෂ් (Devilled Fish)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් කෑලි මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 3. චිලී සෝස් මේස හැඳි 2
 4. සෝයාසෝස් මේස හැඳි 2
 5. විනාකිරි මේස හැඳි 1
 6. තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2
 7. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 1
 8. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1
 9. තලාගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 1
 10. තලාගත් ඉඟුරු මේස හැඳි 1
 11. කපාගත් ළූණු ගෙඩි 2
 12. කපාගත් මාළුමිරිස් කරල් 2
 13. කරපිංචා ටිකක් 
 14. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1
 15. කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 2

 

 • මාළු වලට ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා සීසන් කරගන්න. 
 • බෝල් එකකට සෝස් ජාති ටික දාගන්න. විනාකිරි ටිකත් දාලා කලවම් කරගන්න. මේකට කෝන්ෆ්ලා හා ගම්මිරිස්කුඩු ටික එකතුකරන්න. තික් සෝස් එකක් හදාගන්න. 
 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාලා සීසන් කරගත් මාළු ටික දාලා බැදගන්න. වෙනම පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා ඉඟුරු, සුදුළූණු එකතු කරන්න. හොඳට තෙම්පරාදු වුණාම කැරට්, මාළුමිරිස්, කරපිංචා හා කෑලිමිරිස් දාගන්න. රස අනුව ලුණු දාලා කලවම් කරලා බැදගත් මාළු ටික එකතු කරන්න. 
 • ටිකකින් සාදාගත් සෝස් එකත් දාලා කලවම් කරගන්න. අන්තිමටම කපාගත් තක්කාලි දාලා කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

6. ෆිෂ් ටික්කා (Fish Tikka)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කටු ඉවත් කර කපාගත් මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. සුදුළූණු බික් 3
 3. අමුමිරිස් කරල් 1
 4. තෙල් මේස හැඳි 2
 5. ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි 2
 6. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1
 7. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1
 8. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 9. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1

 

 • මාළු කෑලි ටික ටිෂූ එකකින් පිහලා තෙත අයින් කරගන්න. ග්‍රයින්ඩර් එකට සුදුළූණු, අමුමිරිස්, තෙල් හා ලෙමන් යුෂ දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. 
 • මාළු වලට ග්‍රයින්ඩ් කරගත් මිශ්‍රණය එක්ක ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු, තුනපහකුඩු, කෑලිමිරිස් හා කොත්තමල්ලි කුඩු දාලා කලවම් කරගන්න. පැයක් මැරිනේට් කරගන්න. 
 • ඊළඟට කෙබාබ් ස්ටික් දෙකක් අරන් සමාන්තරව මාළු ටික ගහගන්න. ග්‍රිල් කරගන්න. 

 

7. ෆිෂ් ෆින්ගර්ස් (Fish Fingers)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කටු ඉවත් කළ මාළු ග්‍රෑම් 500
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 3. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 4. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1
 5. ඉඟුරු හා සුදුළූණු පේස්ට් මේස හැඳි 1
 6. දෙහි බෑයක යුෂ

 

පාන්පිටි මිශ්‍රණයට

 

 1. පාන්පිටි ග්‍රෑම්120
 2. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 3. ඔරිගානෝ ටිකක්
 4. ගාලික් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2

 

කෝට් කිරීමට

 

 1. බිත්තර 2
 2. බිස්කට් කුඩු කෝප්ප 1

 

 • මාළු ටික දිග අතට කපාගන්න. මේකට මිරිස්කුඩු, ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, ඉඟුරු හා සුදුළූණු පේස්ට් එක්කම දෙහි යුෂ ටිකත් දාලා අනලා පැයක් මැරිනේට් කරගන්න. 
 • පාන්පිටි මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් මැරිනේට් කරගත් මාළු පාන්පිටි වල තවරලා බිත්තර සාරු ගාලා බිස්කට් කුඩු තවරගන්න. ගැඹුරු තෙලේ රන්වන්පාට වෙනකල් බැදගන්න. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *