නිකම්ම බොන චොක්ලට් මිල්ක් වලින් හදන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහේ කෑම

චොක්ලට් කිව්වම අකමැති කෙනෙක් හොයාගන්න නැතිම තරම්. චොක්ලට් රෙසිපි ගොඩක් මීට කලින් ගෙනල්ලා තියනවා. ඉතින් අද ගෙනාවෙ චොක්ලට් මිල්ක් වලින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග. බලන්න මේවට ඔයා ආසද, හදන්න ඔයාටත් ලේසිද කියලා. 

 

1. Chocolate Milk Cake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 2
 2. සීනි කෝප්ප 1 1/2
 3. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1
 4. අන්සෝල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1
 5. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/4
 6. බිත්තර 4
 7. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි  2
 8. වැනිලා ටිකක් 
 9. ලුණු පින්ච් එකක්

 

ෆ්‍රෝස්ටින් එකට

 

 1. අන්සෝල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1
 2. අයිසින් ෂුගර් කෝප්ප 4
 3. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/2
 4. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1/2
 5. ලුණු පින්ච් එකක්

 

 • බෝල් එකකට පාන්පිටි, බේකින් පව්ඩර් හා ලුණු හලලා දාගන්න. වෙනම බෝල් එකක බිත්තර බිත්තර දාලා බීට් කරන ගමන් සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. 
 • හොඳට බීට් උනාම මෙල්ට් කරගත් බටර් හා වැනිලා දාගන්න. තව ටිකක් වෙලා බීට් කරගන්න. පාන්පිටි මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් මේකට දාලා බීට් කරගන්න. ඊළඟට චොක්ලට් මිල්ක් ටික දාලා ඉතුරු පාන්පිටි ටිකත් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. මේක ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරගත් පෑන් එකකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. 
 • වෙනම බෝල් එකකට බටර් ටික දාලා බීට් කරගන්න. මේකට අයිසින් ෂුගර් ටික ටික දාලා බීට් කරගන්න. ටිකකින් කොකෝවා පව්ඩර් හා ලුණු දාලා බීට් කරගන්න. 
 • ටික ටික චොක්ලට් මිල්ක් එකතු කරලා හයිස්පීඩ් බීට් කරගන්න. කේක් එක නිවුනම ෆ්‍රෝස්ටින් එක උඩින් දාගන්න. 

 

2. Chocolate Milk Pancakes 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1
 2. විනාකිරි මේස හැඳි  2
 3. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 4. සුදු සීනි මේස හැඳි  2
 5. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි  1
 6. ලුණු පින්ච් එකක්
 7. බිත්තර 1
 8. මෙල්ටඩ් බටර් මේස හැඳි  2

 

සැරසීමට

 

 1. විපින් අයිසින් ටිකක් 
 2. ස්ට්‍රෝබෙරි 
 3. අයිසින් ෂුගර් ටිකක් 

 

 • පෑන්කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය සියල්ලම බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. 
 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් ගාලා බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා පෑන්කේක් හදාගන්න. 
 • පෑන්කේක් උඩට විපින් අයිසින් හා කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි දාලා කෑමට ගන්න. 

 

3. Chocolate Milk Brownies

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බ්‍රවුනී මික්ස් පැකට් 1
 2. බිත්තර 2
 3. ඔයිල් කෝප්ප 
 4. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1
 5. ක්‍රැකර් පැකට් 1
 6. පොඩි මාශ්මෙලෝ කෝප්ප 3
 7. චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් 
 8. මිල්ක් චොක්ලට් කෑලි ටිකක්

 

 • බ්‍රවුනී මික්ස් එකට බිත්තර හා ඔයිල් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. මේකට චොක්ලට් මිල්ක් ටිකත් දාලා තවත් හොඳට බීට්කරගන්න. 
 • ට්‍රේ එකකට ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරලා ක්‍රැකර් අතුරන්න. උඩින් බ්‍රවුනී බැටර් එක දාලා කඩාගත් චොක්ලට් හා මාශ්මෙලෝ අතුරගන්න. 
 • සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. හොඳට නිවුනම චොක්ලට් චිප්ස් මෙල්ට් කරලා උඩින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. 

 

4. Chocolate Milk with Banana Oats

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. රෝල්ඩ් ඕට්ස් කෝප්ප 1 1/2
 2. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1
 3. යෝගට් කෝප්ප 1/2
 4. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි  2
 5. කුරුඳු කුඩු පින්ච් එකක්
 6. කෙසෙල් ගෙඩි 1
 7. චොප්කරගත් ආමන්ඩ් ටිකක් 

 

 • බෝල් එකකට කෙසෙල් ගෙඩිය හා ආමන්ඩ් ඇට හැර අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට කලවම් කරලා රැයක් වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. 
 • ඊළඟට මේක කප්ස් වලට දාලා උඩින් කපාගත් කෙසෙල් හා ආමන්ඩ් දාලා කෑමට ගන්න. කැමති නම් තව යෝගට් ටිකකුත් උඩින් දාගන්න. 

 

5. Tres Leches cake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. හොට් කොෆී කෝප්ප 1/2
 2. බටර් මේස හැඳි  6
 3. බිත්තර 2
 4. බටර්මිල්ක් කෝප්ප 1/4
 5. වැනිලා ටිකක් 
 6. සීනි කෝප්ප 1
 7. පාන්පිටි කෝප්ප 3/4
 8. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/2
 9. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1 1/2
 10. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2
 11. චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් 
 12. ටින්කිරි කෝප්ප 1/2
 13. Evaporated මිල්ක් කෝප්ප 1/2
 14. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1/2

 

ටොපින් එකට

 

 1. හෙවි ක්‍රීම් කෝප්ප 2
 2. ග්‍රේට්කරගත් චොක්ලට් ටිකක් 

 

 • බටර් ගාගත් පෑන් එකක් ලෑස්ති කර ගන්න. කොෆී වලට බටර් ටික දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. වෙනම බෝල් එකකට බිත්තර ටික දාලා බටර්මිල්ක් එකතු කරන්න. මේකට වැනිලා ටිකත් දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. 
 • ඊළඟට සීනි දාලා විස්ක් කරලා පාන්පිටි, කොකෝවා පව්ඩර්, බේකින් පව්ඩර් හා බේකින් සෝඩා දාගන්න. ස්පැතූලා එකෙන් කලවම් කරන ගමන් සාදාගත් කොෆී මිශ්‍රණය දාගන්න. 
 • මේකට චොප්කරගත් චොක්ලට් ටිකත් දාලා කලවම් කරගන්න. බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. 
 • නිවුනට පස්සෙ කේක් එකට ගෑරැප්පුවෙන් ඇනගන්න. ටින්කිරි, චොක්ලට් මිල්ක් හා එවපොරේටඩ් මිල්ක් එකතුකරලා විස්ක් කරගන්න. 
 • මේක කේක් එක උඩින් වක්කරගන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා බීට්කරගත් හෙවික්‍රීම් දාලා, ග්‍රේට්කරගත් චොක්ලට් ඉසගන්න. 

 

6. Triple Chocolate Bread Pudding 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1
 2. බීට්කරගත් බිත්තර 1
 3. වැනිලා ටිකක් 
 4. සීනි කෝප්ප 1/2
 5. ලුණු ටිකක් 
 6. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/4
 7. මෙල්ටඩ් බටර් මේස හැඳි  2
 8. කෑලි කපාගත් ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් 1/2
 9. චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් 

 

 • බෝල් එකකට චොක්ලට් මිල්ක්, වැනිලා, සීනි, කොකෝවා පව්ඩර් හා මෙල්ටඩ් බටර් දාලා බීට් කරගන්න. 
 • කපාගත් පාන් කෑලි මේ මිශ්‍රණයෙන් පොඟවලා චොක්ලට් චිප්ස් දාලා කලවම් කරන්න. බේකින් ට්‍රේ එකකට බටර් ගාලා මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. 
 • සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. නිවුනට පස්සෙ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා කූල් කරල ගන්න. 

 

7. Chocolate Milk Waffles 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චොක්ලට් මිල්ක් කෝප්ප 1 1/2
 2. බිත්තර 2
 3. වෙජිටබල් ඔයිල් කෝප්ප 1/2
 4. වැනිලා ටිකක් 
 5. පාන්පිටි කෝප්ප 2
 6. සීනි මේස හැඳි  1
 7. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි  4
 8. කුරුඳු කුඩු පින්ච් එකක්
 9. ලුණු පින්ච් එකක්

 

 • බෝල් එකකට බිත්තර, චොක්ලට් මිල්ක්, ඔයිල් හා වැනිලා දාලා මික්ස් කරගන්න. 
 • මේකට පාන්පිටි, බේකින් පව්ඩර්, ලුණු හා කුරුඳු කුඩු දාලා සීනි ටිකත් දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. වොෆල් අයන් එක ප්‍රීහීට් කරලා මිශ්‍රණය දාලා වොෆල්ස් හදාගන්න. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *