හිමි අහිමි – 9 කොටස

හැමෝම එක්ක හිනාවෙලා හිටියට නිතූ ඇත්තටම හිටියෙ හිතේ බයෙන්. අමා ගියා ගියාමයි තාම කෝල් එකක්වත් නැහැ.    “නිතූ… කට්ටිය හවස ලෙක්චර්ස් යනවලු. මට කම්මැලී. යමුද අපි බීච් එක පැත්තෙ” ඒ විමංගගේ හඬ.   “අනේ පිස්සුද විමංග? මම මේ ඔළුව ගිණි අරන් ඉන්නව. අමාගෙන් තාම කෝල් එකක් නෑ” නිතාරා නොරිස්සුමක් එක්කම පිළිතුරු දුන්නා.   “ඉතින් ඔයා … Continue reading හිමි අහිමි – 9 කොටස