හිමි අහිමි – 8 කොට​ස

නිතාරගෙ බර්ත්ඩේ එක සතියේ දවසක වැටිල තිබුණ නිසා සර්ප්‍රයිස් පාර්ටි එකක් දෙන්න විමංගට වෙනමම ප්ලෑන් එකක් ගහන්න වුණා. සෙනසුරාද වගේනම් කොහොමත් නිතූ අමා හරි විමංග හරි එක්ක ලයිබ්‍රි ගිහිල්ල හවසට රවුමක් යනවම තමයි. ඒත් ලෙක්චර්ස් තියෙන දවසක කැම්පස් එකට නොයා වෙන තැනකට එන්න කියනව කියන්නෙ වැඩේ කලින්ම මීටර් වෙනවා. විමංගට ඕන කෙල්ලට අමතක නොවෙන ලස්සන … Continue reading හිමි අහිමි – 8 කොට​ස