ලෝකෙම ජනප්‍රිය කොකාකෝලා වලින් වෙනස්ම රස වලට බීම වර්ග හදමු

ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ජනප්‍රිය පානයක්නෙ කොකාකෝලා කියන්නෙ. අද අපි කියන්න හදන්නෙ කොකාකෝලා ගැන නෙමෙයි. කොකාකෝලා වලින් හදන්න පුළුවන් තව රසවත් ඩ්‍රින්ක්ස් ටිකක් ගැනයි. හැමදාම එකම විදියට කොකාකෝලා නිකම්ම බොන එකේ මේ විදියට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරල බලන්නකො රස කොහොමද කියලා. මේවා බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කියවලා බලන්න. 

 

1. Coke Cherry Slush

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. කොකාකෝලා කෝප්ප 1 1/2
 2. අයිස් කියුබ් 12
 3. චෙරි ගෙඩි කිහිපයක්
 4. චෙරි ජූස් කෝප්ප 1/2

 

 • අයිස් කියුබ් වලට කොකාකෝලා සහ චෙරි ජූස් වලින් භාගයක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. 
 • ග්ලාස් එකක අඩියට ඉතුරු චෙරි ජූස් ටික දාලා ඒකට උඩින් බ්ලෙන්ඩ් කරපු කොකාකෝලා අයිස් මිශ්‍රණය දාගන්න. චෙරි ගෙඩි වලින් සරසල පිළිගන්වන්න.

 

2. Coke Orange Mocktail

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කොකාකෝලා
 2. දොඩම් පෙති කිහිපයක්
 3. චොක්ලට් සිරප් මේස හැඳි 1
 4. අයිස්කැට කිහිපයක්
 5. මින්චි කොළ 2

 

 • කොකාකෝලා කෝප්ප 1/2කට දොඩම්
 • පෙති හා චොක්ලට් සිරප් දාලා හොඳට සොලවගන්න. 
 • දැන් අයිස්කියුබ් දාපු ග්ලාස් එකකට මේ ටික දාලා උඩින් දොඩම් පෙති හා මින්චි කොළ දාගන්න. 

 

3. Dirty Coke Floats

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. කොකාකෝලා කෝප්ප 1
 2. අයිස්කැට කිහිපයක්
 3. වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප1/
 4. චොක්ලට් සිරප් ටිකක්

 

 • අයිස්ක්‍රීම් ටික පොඩ්ඩක් බීට් කරලා පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්න. 
 • ග්ලාස් එකකට අයිස්කැට හා කොකාකෝලා ටික දාලා උඩින් අයිස්ක්‍රීම් පයිප් කරගන්න. 
 • ඊළඟට උඩින් චොක්ලට් සිරප් ටිකක් දාගන්න. 

 

4. Black Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ලෙමන් පෙති කිහිපයක්
 2. මිංචි කොළ අහුරක්
 3. කොකාකෝලා කෝප්ප 1

 

 • ග්ලාස් එකකට ලෙමන් පෙති හා මින්චි කොළ දාලා හොඳට චොප් කරගන්න. 
 • දැන් මේකට අයිස්කැට දාලා කෝක් පුරවන්න. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. 

 

5. Roy Rogers

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. අයිස්කියුබ් ස්වල්පයක්
 2. කොකාකෝලා කෝප්ප 1
 3. රාස්ප්බෙරි සිරප් මේස හැඳි 2

 

 • ග්ලාස් එකකට අයිස්කැට දාලා රාස්ප්බෙරි සිරප් ටික දාලා කෝක් ඇති තරම් දාලා කලවම් කරගන්න. 

 

6. Masala Coke

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. අයිස් කියුබ් ස්වල්පයක්
 2. ලුණු පින්ච් එකක්
 3. චාට් මසාලා පින්ච් එකක්
 4. ගම්මිරිස්කුඩු ස්වල්පයක්
 5. කුඩුකරගත් සූදුරු ස්වල්පයක්
 6. ලෙමන් බාගෙක යුෂ 
 7. මිංචි කොළ ස්වල්පයක්
 8. කොකාකෝලා කෝප්ප 1 1/2

 

 • ග්ලාස් එකට මේ ඔක්කොම ටික දාලා කොකාකෝලා පිරෙන්න දාගන්න. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා බොන්න. 

 

7. Coke with Coffee

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කොකාකෝලා කෝප්ප 1
 2. අයිස් කියුබ් ස්වල්පයක්
 3. ක්ෂණික කෝපි මේස හැඳි 1

 

 • මේ සියල්ලම ග්ලාස් එකකට දාලා කලවම් කරන්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *