හිමි අහිමි – 7 කොටස

හිනාවෙලා සැහැල්ලුවෙන් රිප්ලයි කළාට නිතාරාගේ උදේ තිබ්බ වෙනස ගැන විමංගගෙ හිතට සැකයි. අනික එකපාරම අමායා හම්බෙන්න ගියේ නිකම්ම වෙන්නත් බැහැ. ආශ්‍රය කළේ පොඩි කාලයක් වුණත් විමංග නිතාරා ගැන සෑහෙන්න දැනගෙන හිටියා. හැබැයි තරහ වෙන්න තරම් වැරැද්දක් තමන් නොකරපු බවත් විමංගට හොඳටම විශ්වාසයි.  “මේ කෙල්ලොනම් අනේ මන්ද අප්පා” විමංග තනියම එහෙම හිතුවා. කෙල්ලො කිව්වට ඔය විෂයේ … Continue reading හිමි අහිමි – 7 කොටස