හිමි අහිමි – 4 කොටස

  පන්සල් ගිහින් ආපු නිතාරා කල්පනා ක​ළෙත් විමංගයි එයාගෙ අප්පච්චියි ගැන. අප්පච්චි ගෙදරටම එද්දි නිතාරට බය හිතුනෙ නැතුවම නෙමෙයි. ඒත් ඒක එහෙම වුණ එක හොඳයි කියල ඇයට හිතුණා. විමංගගෙ අප්පච්චි ගෙදර ඇවිල්ල නිතාරගේ දෙමව්පියන් හමුවුණු කතාව තාමත් මේ තරුණ ජෝඩුව දන්නෙ නැහැ. ගෙවල් වලට හොරෙන් කට්ටි පැන පැන ලව් කරන එක හිතට මහ වදයක් බව … Continue reading හිමි අහිමි – 4 කොටස