කොරෝනාවෙන් සමුගෙන ගිය ඇත්තෝ – 2 කොටස

අවාසනාවකට වගේ අපිට පළමු ලිපියේ දෙවැනි කොටසකුත් ලියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පළමු ලිපිය ලියලා නිම වෙද්දිම අපි දැනගත්තා අනිවාර්යයෙන්ම දෙවැනි කොටසත් ඉක්මනින්ම ලියන්න වෙයි කියන එක. නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ ලිපියේ තව කොටස් ලියන්න නොලැබේවා කියලා. ඔබ බලන්න පසුගිය ලිපියේ සහ අද ලිපියෙන් ඇතුළත් කරලා තියෙන නම් බැලුවම ධනවත් බලවත් අය වගේම ආධ්‍යාත්මික ගුණයෙන් … Continue reading කොරෝනාවෙන් සමුගෙන ගිය ඇත්තෝ – 2 කොටස