පෝෂ්‍යදායක කුකීස් ගෙදරදීම හදමු 

ඔන්න අද අපි රසම රස කුකීස් ටිකක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය ගෙනාවා. හරිම ලේසියෙන්, සීනි අඩුවෙන් හදන මේ කුකීස් ඩයට් කරන අයට වගේම පොඩි අයටත් ගොඩක් හොඳයි. ලයිෆි අපි හැමදාමත් ගෙන්නෙ හොඳම හොඳ දේවල් නිසා ඔන්න අදත් ඒ වගේම රසින් පිරි රෙසිපි සෙට් එකක් ගෙනාවා. ට්‍රයි කරලා බලන්න. 

 

1. ඇපල් ඕට්මීල් කුකීස් (Apple Oatmeal Cookies)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1/2
 2. ඕට්ස් කෝප්ප 3/4
 3. චියා සීඩ්ස් තේ හැඳි 1
 4. චොප්කරගත් වෝල්නට්ස් මේස හැඳි 2
 5. ලුණු පින්ච් එකක්
 6. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/4
 7. සුකිනි ගෙඩි 1
 8. පොල්තෙල් මේස හැඳි 2
 9. පැණි මේස හැඳි 1
 10. බිත්තර 1
 11. වැනිලා ස්වල්පයක් 
 12. පොඩියට කපාගත් ඇපල් කෝප්ප 1
 13. ඇපල් සෝස් ස්වල්පයක් 

 

 • බෝල් එකකට පාන්පිටි, ඕට්ස් ටික, චියා සීඩ්ස්, වෝල්නට්ස්, ලුණු හා බේකින් පව්ඩර් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • සුකිනි ටික ග්‍රේට් ​කරගන්න. මේකට පැණි, බිත්තරය, වැනිලා, ඇපල් හා ඇපල් සෝස් ටික දාගන්න. 
 • හොඳට විස්ක් කරලා ඕට්ස් මිශ්‍රණය දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් ටික ටික අරන් බේකින් ෂීට් එකකට දාලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 15ක් වගේ බේක් කරගන්න. 

 

2. ඩේට් කුකීස් (Date Cookies)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. රට ඉඳි කෝප්ප 1
 2. එළවළු තෙල් මේස හැඳි 2
 3. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 2
 4. ඕට්ස් කෝප්ප 1
 5. පාන්පිටි කෝප්ප 1/4
 6. චොප්කරගත් ඉඟුරු ස්වල්පයක් 

 

 • රට ඉඳි ටික නටන වතුර එකක දාලා විනාඩි 10ක් වහලා තියන්න. 
 • දැන් ඇට ටික අයින් කරලා එළවළු තෙල් හා මේපල් සිරප් එක්ක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. 
 • ඕට්ස් හා පාන්පිටි ටික දාගන්න. ඉඟුරු ටික දාගන්න. දැන් හොඳට ඩෝ එක අනලා බෝල හදාගන්න. 
 • මේක තුනී කරලා බේකින් ෂීට් එකකට දාලා විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. 

 

3. ආමන්ඩ් බනානා කුකී (Almond Banana Cookie)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ආමන්ඩ් ග්‍රෑම් 100
 2. බේකින් සෝඩා පින්ච් එකක්
 3. ලුණු පින්ච් එකක්
 4. කෙසෙල් ගෙඩි 2
 5. පැණි තේ හැඳි 1
 • ආමන්ඩ් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේකට බේකින් සෝඩා හා ලුණු දාගන්න. කෙසෙල් ගෙඩි දෙක පොඩි කරගන්න. මේකට කුඩු කරගත් ආමන්ඩ් හා පැණි දාගන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරලා ඩෝ එක හදලා බේකින් ෂීට් එකකට ගැප් එකක් ඇතුව පොඩි ප්‍රමාණ තියලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. 

 

4. ආමන්ඩ් ෆ්ලැක්ස් සීඩ් කුකී (Almond Flax Seed Cookie)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. ෆ්ලැක්ස් සීඩ් මේස හැඳි 2
 2. වතුර මේස හැඳි 6
 3. සීනි තේ හැඳි 2
 4. ආමන්ඩ් බටර් මේස හැඳි 3
 5. වැනිලා ස්වල්පයක් 
 6. චොප්කරගත් ආමන්ඩ් කෝප්ප 1/4
 7. කොකෝවා පව්ඩර් මේස හැඳි 2
 8. බේකින් සෝඩා පින්ච් එකක්
 9. ලුණු පින්ච් එකක්

 

 • ෆ්ලැක්ස් සීඩ් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේකට වතුර දාගන්න. සීනි ටික දාගන්න. ආමන්ඩ් බටර් හා වැනිලා දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. 
 • වෙනම බෝල් එකකට කොකෝවා පව්ඩර්, බේකින් සෝඩා හා ලුණු දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • මේක කලින් සාදාගත් බැටර් එකට දාලා චොප්කරගත් ආමන්ඩ් ටිකත් දාගන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරලා බේකින් ෂීට් එකක් දාපු ට්‍රේ එකක ගැප් එකක් ඇතුව හැන්දකින් දාල තද කරලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 10ක් බේක් කරගන්න. 

 

5. පීනට් චික්පී කුකීස් (Peanut Chickpea Cookies)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. තම්බාගත් කඩල කෝප්ප 1
 2. පැණි මේස හැඳි 2
 3. චොප්කරගත් රටකජු කෝප්ප 1/2
 4. පීනට් බටර් මේස හැඳි 3
 5. වැනිලා ස්වල්පයක් 
 6. චොක්ලට් චිප්ස් ස්වල්පයක් 
 • කඩල වලට පැණි ටික දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේකට චොප්කරගත් රටකජු, පීනට් බටර්, වැනිලා හා චොක්ලට් චිප්ස් ටික දාගන්න. 
 • කලවම් කරලා බේකින් ෂීට් එකකට ටික ටික දාලා තද කරලා කුකී එක වගේ හදලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. 

 

6. බීට්රූට් කුකීස් (Beetroot Cookies)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
 3. චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/4
 4. පොල්තෙල් මේස හැඳි 1
 5. සීනි මේස හැඳි 2
 6. බීට්රූට් පියුරි කෝප්ප 1
 7. වැනිලා ස්වල්පයක් 
 8. කිරි මේස හැඳි 3
 • මේ ඔක්කොම දාලා හොඳින් අනාගන්න. දැන් මේක බේකින් ෂීට් එකක් දාපු ට්‍රේ එකකට ටික ටික දාලා, කුකී එක වගේ අතින් හදලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. 

 

7. වට්ටක්කා කුකීස් (Pumpkin Cookies)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රේට් කරගත් වට්ටක්කා කෝප්ප 1
 2. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 3. එළවළු තෙල් කෝප්ප 1/4
 4. සීනි මේස හැඳි 2
 5. බිත්තර 1
 6. මීපැණි මේස හැඳි 2

 

 • බෝල් එකට එළවළු තෙල්, සීනි හා බිත්තරය දාලා විස්ක් කරගන්න. ඊළඟට මී පැණි හා වට්ටක්කා දාලා තව ටිකක් විස්ක් කරලා පාන්පිටි ටික දාගන්න. 
 • දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගාලා බෝල හදලා බේකින් ෂීට් එකක් උඩ තියලා තද කරගන්න. සෙල්සියස් අංශක180ට විනාඩි 10ක් බේක් කරගන්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.