යීස්ට් දාල හදන කෑම යීස්ට් නැති වෙලාවට හදන්නෙ මෙහෙමයි

සාමාන්‍යයෙන් අපි යීස්ට් දාලා හදන කෑම යීස්ට් නොදා හදන හැටි කියල දෙන්න අපි හිතුවා. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර කෑම ජාති හදන්න හිතුනට “අනේ යීස්ට් ඉවරයිනෙ කොහොමද දැන් ඒක හදන්නෙ” කියල හිතල වැඩේ අතාරිනවා. මීට පස්සෙ එහෙම නොවෙන්න මේ රෙසිපි ටික කියවලා බලන්න. යීස්ට් ඕනෙම නෑ අපිට මේ කෑම හදන්න. 

 

1. පීසා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. උණුවතුර කෝප්ප 1 1/2
 2. සීනි තේ හැඳි 1
 3. ලුණු තේ හැඳි 1/2
 4. බේකින් පව්ඩර් මේස හැඳි 1
 5. ඔලිව්තෙල් මේස හැඳි 2
 6. පිටි කෝප්ප 4

 

 • උණුවතුර වලට සීනි, ලුණු දාලා දියකරගන්න. මේකට බේකින් පව්ඩර් හා තෙල් ටිකත් දාල කලවම් කරලා පිටි ටික ටික එකතු කරන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරලා අතේ ඇලෙන ඩෝ එකක් හදාගන්න. දැන් ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ඉහලා මේක විනාඩි 5ක් විතර අනාගන්න. එතකොට ඔයාට අතේ නොඇලෙන ඩෝ එකක් එයි. 
 • දැන් ඩෝ එකේ තෙල් ටිකක් ගාලා ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් කවර් කරගන්න. පැය දෙකක් විතර පිපෙන්න තියන්න.
 • මෙන්න මේ රෙසිපි වලින් කැමති ටොපින් එකක් දාලා පීසා එක හදාගන්න. 

 

2. ඩෝනට්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 2
 2. ලුණු ටිකක් 
 3. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 4. කිරිපිටි මේස හැඳි 2
 5. අයිසින් ෂුගර් මේස හැඳි 2
 6. තෙල් මේස හැඳි 1
 7. වතුර කෝප්ප 1 1/2 

 

 • මුලින්ම බෝල් එකකට පාන්පිටි, ලුණු,  බේකින් පව්ඩර්, කිරිපිටි හා අයිසින් ෂුගර් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. මේකට තෙල් ටික දාගන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. 
 • ඊළඟට වතුර ටික ටික දාලා අතේ ඇලෙන ඩෝ එකක් හදලා. මේක පැයක් විතර වහලා තියලා ලෑල්ලට පිටි ටිකක් ඉහලා තවත් හොඳට නීඩ් කරගන්න. 
 • දැන් කලින් වගේම ඩෝ එකේ තෙල් ගාලා විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියලා තුනී කරලා ඩෝනට්ස් විදියට කපාගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

 

3. බනිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1 1/2
 2. සීනි මේස හැඳි 1
 3. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 4. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2
 5. ලුණු ටිකක් 
 6. තෙල් තේ හැඳි 2
 7. මුදවපු කිරි මේස හැඳි 6
 8. බිත්තර 1

 

 • පාන්පිටි වලට සීනි, බේකින් පව්ඩර්, බේකින් සෝඩා හා ලුණු දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් මේකට තෙල් ටික දාලා මුදවපු කිරි ටික ටික දාලා කලවම් කරගන්න. අන්තිමට තව තෙල් ටිකත් දාලා හොඳට අනාගන්න. 
 • විනාඩි 10ක් විතර අනලා ඩෝ එක 4ට කඩලා වෙන් කරලා බෝල හදලා වහලා පැයක් තියන්න. 
 • ආයෙ මේ ටිකක් නීඩ් කරලා බටර් ගාගත් ට්‍රේ එකක එකට නොගෑවෙන විදියට තියලා උඩින් බිත්තර සාරු ගාගන්න. දැන් මේක සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 30ක් වගේ බේක් කරගන්න. 

 

4. පාන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කිරි කෝප්ප 1
 2. පාන්පිටි කෝප්ප 2
 3. විනාකිරි මේස හැඳි 2
 4. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 2
 5. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2
 6. රස අනුව ලුණු
 7. සීනි මේස හැඳි 1
 8. තෙල් මේස හැඳි 2

 

 • කිරි වලට විනාකිරි දාලා කලවම් කරලා පැත්තකින් තියන්න. 
 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර්, බේකින් සෝඩා, ලුණු හා සීනි ටිකත් දාගන්න. තෙල් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • ටිකකින් විනාකිරි දාපු කිරි ටිකෙන් ටික දාලා ඩෝ එක හදාගන්න. ඇලෙනසුළු ඩෝ එකක් තමා එන්නෙ. 
 • දැන් පාන් දාන තැටියට තෙල් ටිකක් ගාලා ඩෝ එක දාගන්න. දැන් මේක අවන් එකට දාලා උණුවතුර එකක් අවන් එක ඇතුළෙන් තියන්න. (අවන් එක ඔන් කරන්න එපා)
 • විනාඩි 30කින් උණුවතුර එක අයින් කරලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 20-30ක් බේක් කරගන්න. 

 

5. නාන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. සවර් යෝගට් කෝප්ප 1/2
 2. සීනි මේස හැඳි 1
 3. ලුණු ටිකක් 
 4. කිරිපිටි මේස හැඳි 2
 5. බටර් මේස හැඳි 2
 6. පාන්පිටි කෝප්ප 3
 7. උණු වතුර අවශ්‍ය තරම්

 

 • යෝගට් එක බෝල් එකකට දාලා සීනි, ලුණු, කිරිපිටි හා බටර් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. 
 • මේකට පාන්පිටි ටික දාලා උණුවතුර ටික ටික දාලා අතේ නොඅලෙන ඩෝ එක හදාගන්න. දැන් මේක ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් කවර් කරලා පැයක් තියන්න. 
 • පැයකට පස්සෙ ආයෙ විනාඩි 10ක් අනාගෙන පොඩි කොටස් වලට වෙන්කරගන්න. 
 • එක් කොටසක් බෝල හදලා තුනී කරලා රොටිය හදාගෙන දෙපැත්ත පුච්චගන්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *