ගොඩක් දෙනෙක් අහලවත් නැති, ඒත් අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක්! – දෙවන කොටස

අපි වැඩකටයුතු පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරන, ගොඩක් දෙනෙක් දන්න කියන ඔන්ලයින් ටූල්ස් අතරේ, ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඇහැ නොගැටුණු, ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න වෙබ් අඩවිත් සෑහෙන්න තියෙනවා කියලා අපි මීට කලිනුත් කියලා තියෙනවා. මේ සමහර වෙබ් අඩවි වලින් අපිට හොයාගන්න පුලුවන්, ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් සමහර එව්වා තනිකරම පිස්සුවක්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් Radio garden වෙබ් සයිට් එක. ආයෙ … Continue reading ගොඩක් දෙනෙක් අහලවත් නැති, ඒත් අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක්! – දෙවන කොටස