ලංකාවේ කොරෝනා පරද්දන්න අලුතෙන්ම ගෙන්වන රුසියානු Sputnik V එන්නත

කොරෝනා වසංගතයේ බොහොම නරක පරිච්ඡේදයක් ලංකාවේ අපි හැමෝම මේ වෙනකොට පසුකරමින් ඉන්න බව අලුතෙන් කියන්න ඕන නැහැනේ. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න කාරණයක් තමයි අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව අපිටත් වඩා බොහොම නරක කාලයක් පසුකරමින් ඉන්න බව. ඉතින් මේ කරදර නිසා අපි ඉන්දියාවෙන් ගෙනාපු කොරෝනට එරෙහි covishield එන්නත ගෙන්වන එක අපහසු තත්ත්වයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම … Continue reading ලංකාවේ කොරෝනා පරද්දන්න අලුතෙන්ම ගෙන්වන රුසියානු Sputnik V එන්නත