කෝන්ෆ්ලේක්ස් (Corn Flakes) වලින් මේ වගේ කෑමත් හදන්න පුළුවන් කියලා දැනන් හිටියද?

කෝන්ෆ්ලේක්ස් කියන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් උදේට ගන්න ආහාරයක්. පොඩි ළමයි නම් ගොඩක් ආසයි මේවා කන්න. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නෙ නිතරම කිරිත් එක්ක කෝන්ෆ්ලේක්ස් කන්නනේ. ඒ උනාට මේ කෝන්ෆ්ලේක්ස් වලින් තවත් රස කෑම ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. අපි එයින් ටිකක් අද ගෙනාවා. කට්ටියම ට්‍රයි කරලා බලන්න. හදලා රසත් කියන්න අමතක කරන්න එපා ඕන්…

 

1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් මෆින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 1
 2. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 180
 3. බිත්තර 1
 4. කිරි මි.ලී. 120
 5. තෙල් මි.ලී 60
 6. මෙල්ටඩ් බටර් මි.ලී. 25
 7. සීනි ග්‍රෑම්150
 8. වැනිලා හෝ කැමති එසන්ස් ස්වල්පයක් 
 9. ලුණු පින්ච් එකක්
 10. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 2

 

 • බිත්තරය කඩලා බෝල් එකකට දාලා කිරි, තෙල්, මෙල්ට් කරගත් බටර්, සීනි හා කැමති එසන්ස් වර්ගයක් දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. 
 • පාන්පිටි වලට ලුණු හා බේකින් පව්ඩර් දාලා කලවම් කරලා හලාගන්න. දැන් කලින් හදාගත්තු මිශ්‍රණය පිටි වලට දාලා කලවම් කරගන්න. කැට නැතිවෙනකල් විස්ක් කරගන්න. 
 • ඊළඟට කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටික දාලා කලවම් කරන්න. දැන් මේක මෆින් ට්‍රේ වලට දාලා උඩින් කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටිකක් ඉහලා 180ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. 

 

2. කෝන්ෆ්ලේක්ස් ලඩ්ඩු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රේට් කරගත් හකුරු කෝප්ප 1
 2. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 2
 3. ගිතෙල් තේ හැඳි 1

 

 • පෑන් එකකට හකුරු ටික දාලා ලිපේ තියන්න. මේක හොඳට දියවුනාම ටිකක් අරන් වතුර එකකට දාලා බලන්න හකුරු ටික ඝනකම් වෙනවද කියලා ඒක තමා පදම. 
 • මේකට ගිතෙල් ටික දාලා කලවම් කරලා කෝන්ෆ්ලෙක්ස් ටික දාගන්න. හොඳට හැඳිගාන්න. දියවුණු හකුරු කෝන්ෆ්ලේක්ස් වල හොඳට දැවටුනාම මේ මිශ්‍රණය ලිපෙන් බාලා අතින් පොඩි බෝල හදාගන්න. රසම රස ලඩ්ඩු කාලා බලන්න. 

 

3. කෝන්ෆ්ලෙක්ස් ටික්කි (Cornflakes Tikki)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 1
 2. වතුර කෝප්ප 1
 3. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 4. තම්බා පොඩිකරගත් අල ගෙඩි 2
 5. චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 6. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1
 7. චාට් මසාලා තේ හැඳි 1
 8. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් 
 9. රස අනුව ලුණු

 

 • කෝන්ෆ්ලේක්ස් වලට වතුර දාලා පොඟවගන්න. විනාඩි 5කින් විතර වතුර ටික පෙරාගන්න. 
 • මේකට චොප්කරගත් ළූණු හා අල ටික දාගන්න. ඊළඟට චොප්කරගත් අමුමිරිස්, කොත්තමල්ලි කොළ, චාට් මසාලා, කෑලි මිරිස් හා ලුණු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. 
 • මෑශර් එකෙන් හොඳට පොඩි කරලා ඩෝ එක හදාගන්න. අතට බටර් ටිකක් ගාලා මේ ඩෝ එකෙන් ටිකක් අරන් බෝල හදලා අතින් තද කරලා පැතලි කරගන්න. 
 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට මේ ටික්කි ටික දාලා දෙපැත්ත ෆ්‍රයි කරගන්න. 

 

4. කෝන්ෆ්ලේක්ස් උප්පුමා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 2
 2. රටකජු කෝප්ප 1/2
 3. සූදුරු තේ හැඳි1/2
 4. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 5. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 6. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 7. ලුණු
 8. චොප්කරගත් තක්කාලි ගෙඩි 1

 

 • කෝන්ෆ්ලේක්ස් වලට වතුර ටිකක් දාලා
 • පොඟවගන්න. විනාඩියකින් වගේ වතුර පෙරලා අරගන්න. 
 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රටකජු ටික බැදගන්න. මේකට සූදුරු ටිකත් දාගන්න. ඊළඟට ළූණු ටික දාගන්න. විනාඩි දෙකක් වගේ ළූණු ටික තෙම්පරාදු කරගෙන මිරිස්කුඩු හා කහකුඩු එකතු කරන්න. රස අනුව ලුණු දාගන්න. 
 • ඒකට තක්කාලි ටික දාගන්න. කලවම් කරලා පොඟවාගත් කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටික දාගන්න. හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

5. කෝන්ෆ්ලේක්ස් පෝහා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ඔලිව්තෙල් ස්වල්පයක් 
 2. චොප්කරගත් ළූණු කෝප්ප 1/2
 3. චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 2
 4. චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරලක්
 5. කහකුඩු තේ හැඳි1/4 
 6. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1/2
 7. රස අනුව ලුණු
 8. කොටුවට කපාගත් කැරට් කෝප්ප 1
 9. කොටුවට කපාගත් අල කෝප්ප 1
 10. කපාගත් බෝංචි කරල් 3
 11. චාට් මසාලා තේ හැඳි 2

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට චොප්කරගත් ළූණු, සුදුළූණු හා අමුමිරිස් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. මේකට කහකුඩු, මිරිස්කුඩු හා ලුණු එකතු කරලා අල හා කැරට් ටික දාගන්න. බෝංචි ටිකත් දාලා චාට් මසාලා එකතුකරන්න. 
 • ඊළඟට වතුර කෝප්පයක් වගේ දාලා වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. විනාඩි 5කින් වගේ ඇරලා හැඳිගාන්න. 
 • වතුර හිඳුනම කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටික දාලා කලවම් කරලා තවත් විනාඩි 2ක් වගේ තියලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

6. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කුකීස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 2
 2. බටර් කෝප්ප 1/2
 3. සීනි කෝප්ප 1/2
 4. බිත්තර 1
 5. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 6. මුද්දරස්පලම් ස්වල්පයක් 

 

 • කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටික සිප්ලොක් බෑග් එකකට දාලා රෝලින් පින් එකෙන් කුඩු කරගන්න. 
 • බටර් හා සීනි හොඳට බීට් කරගන්න. මේකට බිත්තරය දාලා ආයෙ විනාඩි 2ක් විතර බීට් කරගන්න. ඊළඟට පාන්පිටි හා මුද්දරස්පලම් දාලා කලවම් කරලා සොෆ්ට් ඩෝ එකක් හදාගන්න. 
 • දැන් මේ ඩෝ එකෙන් ටිකක් හැන්දකට අරගෙන කුඩුකරගත් කෝන්ෆ්ලේක්ස් වලට දාලා තවරගන්න. 
 • බේකින් ශීට් එකක් එලපු ට්‍රේ එකක් උඩට මේ කුකී එක තියලා අතින් තද කරගන්න. මේ වගේ කුකීස් ටික හදාගෙන සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. 

 

7. ක්‍රන්චි කෝන්ෆ්ලේක්ස් බයිට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. කෝන්ෆ්ලේක්ස් කෝප්ප 4
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 3. කහකුඩු තේ හැඳි1/2
 4. ලුණු තේ හැඳි 1/2
 5. ගාලික් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/4
 6. තෙල් ස්වල්පයක් 
 7. රටකජු මේස හැඳි 2
 8. චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 6-7
 9. කරපිංචා ස්වල්පයක් 

 

 • මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, ලුණු, ගාලික් පව්ඩර් එකතු කරලා කලවම් කරලා පැත්තකින් තියන්න. 
 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට තෙල් ටිකක් දාගන්න. රටකජු ටික බැදගන්න. ඒකට චොප්කරගත් සුදුළූණු ටිකත් දාගන්න. හොඳට තෙම්පරාදු උනාම කරපිංචා ටික දාගන්න. අන්තිමට කෝන්ෆ්ලේක්ස් ටික දාලා අඩු ගින්දරේ කලවම් කරගන්න. 
 • මේකට හදාගත්තු ස්පයිසි මික්ස් එකෙන් ටික ටික දාලා කලවම් කරමින් හැඳිගාන්න. ටිකකින් ලිපෙන් බාගන්න.