රසම රස පෙයාස් වලින් හදන්න පුළුවන් රස කෑම බීම 7ක්

ඇපල්, පෙයාස් කියන්නෙ එකම ජාතියෙ පළතුරුනෙ… ඇපල් ගැන අපි මීට කලින් ලිපියක් ගෙනාව නිසා අද කතා කරන්න හදන්නෙ එයාගෙ මල්ලි පෙයාස් ගැන. නිකන්ම කනවට වඩා මේ වගේ වෙනස් දේවල් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. 

 

1. පෙයාස් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බිත්තර 2
 2. සීනි කෝප්ප 1/2
 3. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 4. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 5. පෙයාස් ගෙඩි 2
 6. බටර් මේස හැඳි 4
 7. රතුසීනි කෝප්ප 1/2
 8. කිරි කෝප්ප 1/4
 9. වැනිලා ස්වල්පයක්
 10. එළවළු තෙල් කෝප්ප 1/4

 

 • මුලින්ම බිත්තර හා සීනි හොඳට බීට් කරගන්න. මේකට තෙල් හා කිරි ටික දාගන්න. වැනිලා ටිකක් එකතු කරන්න. හොඳට බීට් කරගන්න. 
 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර් දාලා දෙපාරක් හලලා මේකට ටික ටික එකතු කරගෙන පත්තකින් එකම පැත්තට කලවම් කරන්න. හොඳට කලවම් කරලා බැටර් එක හදාගන්න. 
 • පෙයාස් පොතු ඇරලා දික් අතට කපාගන්න. භාජනයකට බටර් ටික දාලා ලිපේ තියන්න. මේකට රතු සීනි ටික දාලා හැඳිගාන්න. සීනි දියවෙලා නටනකොට ලිපෙන් බාගන්න. ස්ප්‍රින්ෆෝම් ට්‍රේ එකකට ඔයිල් පේපර්ස් දාලා මේ කැරමල් එක දාගන්න. ඒක උඩින් පෙයාස් රවුමට තියාගන්න. ඊළඟට කේක් බැටර් එක දාලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. 

 

2. පෙයාස් සැලඩ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 2
 2. සුදුළූණු බික් 3-4
 3. අමුමිරිස් කරල් 2
 4. කොත්තමල්ලි කොළ කෝප්ප 1
 5. මින්චි කොළ කෝප්ප 1
 6. රස අනුව ලුණු
 7. වතුර මේස හැඳි 2
 8. ඔලිව්තෙල් මේස හැඳි 2
 9. දෙහි ගෙඩියක යුෂ

 

 • සුදුළූණු, අමුමිරිස්, කොත්තමල්ලි කොළ, මින්චි කොළ, ලුණු හා වතුර දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. 
 • කපාගත් පෙයාස් වලට ලුණු ටිකක් ඉසගන්න. දැන් මේකට කලින් සාදාගත් පේස්ට් එක දාලා දෙහි යුෂ හා ඔලිව්තෙල් දාලා කලවම් කරගන්න. 

 

3. පෙයාස් ස්මූති

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 1
 2. යෝගට් 1
 3. චොප්කරගත් ආමන්ඩ් ඇට කිහිපයක් 1
 4. කිරි කෝප්ප 1/4
 5. ලුණු
 6. චොප්කරගත් ෆ්ලැක්ස් සීඩ් ස්වල්පයක් 

 

 • පෙයාස් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා යෝගට්, කිරි දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. 
 • ලුණු දාලා කලවම් කරන් උඩින් චොප්කරගත් ආමන්ඩ් හා ෆ්ලැක්ස් සීඩ් දාලා බොන්න.

 

4. පෙයාස් පයි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 

ෆිලින් එකට

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 2
 2. සීනි කෝප්ප 1/2
 3. පාන්පිටි කෝප්ප ¼
 4. කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්
 5. කරාබු නැටි කුඩු පින්ච් එකක්
 6. ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක්
 7. බිත්තර කහමද 1

 

 • පයි ඩෝ එක නීඩ් කරලා බේක් කරන ට්‍රේ එකට දාලා වැඩිපුර හරිය කපාගන්න. පෙයාස් වලට ලෙමන් යුෂ දාල කලවම් කරන්න.
 • පිටි, කුරුඳු කුඩු, කරාබුනැටි කුඩු හා සීනි කලවම් කරගන්න. මේකට පෙයාස් ටික දාල හොඳට මිශ්‍ර කරන්න.
 • දැන් මේක පයි ඩෝ එක එලාගත් ට්‍රේ එකට දාන්න. උඩින් කැමති හැඩකට හෝ පයි ඩෝ එකෙන් කපාගත් තීරු අතුරගන්න. 
 • වටේ වැඩි නම් කපලා බිත්තර කහමදය බ්‍රශ් කරගන්න. සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. 

 

5. කැරමලයිස්ඩ් පෙයාර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 2
 2. රතු සීනි කෝප්ප 1
 3. බටර් මේස හැඳි 2
 4. කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්

 

 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා සීනි හා කුරුඳු කුඩු ටික දාගන්න සීනි දියවෙලා දුඹුරුපාට වෙනකොටම බටර් දාලා පෙයාස් කෑලි ටික දාලා කලවම් කරගන්න. අඩිය අල්ලන්න කලින් ලිපෙන් බාගන්න. 

 

6. පෙයාස් ජූස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 1
 2. දෙහි බෑයක යුෂ
 3. අයිස් කැට 3
 4. වතුර කෝප්ප 1/2

 

 • මේ සියල්ලම දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා කූල් කරලා බොන්න. 

 

7. ක්‍රිස්පි පෙයාස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් පෙයාස් ගෙඩි 3
 2. ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි 2
 3. සීනි කෝප්ප 1/2
 4. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 1 1/2
 5. කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්
 6. පාන්පිටි මේස හැඳි 2
 7. රතු සීනි කෝප්ප 1/2
 8. ලුණු පින්ච් එකක්
 9. බටර් මේස හැඳි 3
 10. ඕට්ස් කෝප්ප 1/2
 11. චොප්කරගත් ආමන්ඩ් ඇට ස්වල්පයක්

 

 • කපාගත් පෙයාස් වලට ලෙමන් යුෂ දාලා කලවම් කරගන්න. වෙනම බෝල් එකකට සීනි, කෝන්ෆ්ලා හා කුරුඳු කුඩු පින්ච් එකක් එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරලා පෙයාස් වලට එකතු කරන්න. වෙනම ට්‍රේ එකකට මේ ටික දාගන්න. 
 • ග්‍රයින්ඩර් එකට පාන්පිටි, කුරුඳු කුඩු පින්ච් එකක්, රතු සීනි හා ලුණු දාල එකපාරක් ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. ඊළඟට බටර් දාලා නැවත ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. 
 • ඒකටම ඕට්ස් හා ආමන්ඩ් දාලා නැවත ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. දැන් මේක පෙයාස් අතුරගත් ට්‍රේ එක උඩින් දාලා සෙල්සියස් 180°ට විනාඩි 15ක් ක්‍රිස්පි වෙනකම් බේක් කරගන්න. වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එක්ක හරිම රසයි. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *