නැපෝලියන් සහ ජොසෆින් ආදර කතාව

අපි අද උත්සහ කරන්නේ ඉතිහාසයේ සංකීර්ණම ආදර කතාවක් ගැන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. හැබැයි ඉතින් අවංකව අපිට මේ ආදර කතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක සැකයි. ඒකට හේතුව තමයි මෙතුවක් කල් මේ ආදර කතාව ගැන ලියැවුණු පොත්පත්, තිරගත වූ චිත්‍රපටි, වේදිකා නාට්‍ය සහ ටෙලි නාට්‍යය  ගණනාවක් පවතිනවා. මේ හැම නිර්මාණයකින්ම වගේ එකිනෙකට වෙනස් අදහස් … Continue reading නැපෝලියන් සහ ජොසෆින් ආදර කතාව