කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ වැනි කොට​ස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

 

දන්නෙම නැතුව කාලේ ගෙවිලා අපි කාම සූත්‍රයේ 70 වෙනි කොටස අද කියවන්න පටන් ගන්න යන්නේ. මේක අලුත්ම අලුත් ප්‍රකරණයක්. ‘විශීර්ණ ප්‍රතිසංධාන ප්‍රකරණය’ විදිහට තමයි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මේ කොටස නම් කරලා තියෙන්නේ.

මේ ප්‍රකරණයත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ ගණිකාවකට, නමුත් අපි කලින් සඳහන් කලා වගේම ගණිකාවක් හෝ අනියම් බිරිඳක් ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයන්ට මේ  ප්‍රකරණය අධ්‍යනය කිරීමෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් විසින් තමන්ගේ ධනය සූරා කෑමෙන් අනතුරුව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව යම්තාක් දුරකට හෝ අවබෝධයක් ලබාගන්න මේ ප්‍රකරණය මගින් පුළුවන්.

ගණිකාවක් යම් පුද්ගලයෙකුගේ සම්පූර්ණ ධනයම සූරාගෙන ඔහුව නෙරපා හැරියොත් ඉන්පසුව තවත් ගොදුරක් සොයා ගැනීමට වෙහෙසිය යුතු වෙනවා. එහිදී අලුත්ම අලුත් පුද්ගලයෙකු සොයා යෑමට වඩා ඇය හා සමඟ කලින් සබඳතා පවත්වා ගනිමින් සිටි පුද්ගලයෙකු සමග සබඳතා යළි අලුත් කිරීම පහසු යැයි මේ ප්‍රකරණය ආරම්භයේදී කියවෙනවා.

මෙහිදී සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතු කරුණු දෙකක් පවතිනවා. පළමුවැන්න ඔහුගේ  ධනවත් බව. මේ වන විට ධනයෙන් පිරිහෙන පුද්ගලයෙකු නම් සබඳතාවක් ඇතිකර ගැනීමෙන් ඵලක් වන්නේ නැහැ. එසේම ඔහුගේ ධනවත් බව පිරිහී නොතිබුණත් ඔහුට මෙම ගණිකාව කෙරෙහි අනුරාගී බවක් නොමැති නම් යළිත් ඔහු ඇගේ දැලේ පැටලීමට තිබෙන්නේ අඩු අවකාශයක්.

නමුත් මෙහිදී තවත් දෙයක් සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතුයි. එනම්  එම පුද්ගලයා මේ වන විට තවත් ගණිකාවක් සමඟ ඇසුරට වැටී ඇත්ද යන්නයි. යම් හෙයකින් එසේ සිටියදී පවා එම ගණිකාව අත්හැර මුල් තැනැත්තිය වෙත පැමිණෙන්නේ නම් ඔහු අන්ත කපටි සහ වංචනික පුද්ගලයෙකු බව වටහා ගත යුතුයි. එවැනි තැනැත්තන්ගෙන් ධනය උදුරා ගැනීම පහසු කටයුත්තක් වන්නේ නැහැ. යම් හෙයකින් ඇයට වඩා ඔහු ප්‍රිය කරන ගණිකාවක් හමුවුවහොත් ඇයව හැර දමා යෑමට මෙවැනි තැනැත්තන් දෙවරක් සිතන්නේ නැහැ.

නමුත් මෙහිදී සලකා බැලිය යුතු අතිරේක කාරණාවක්ද වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විශේෂයෙන් සඳහන් කොට තිබෙනවා. යම් හෙයකින් මෙම පුද්ගලයා අතිශයින්ම ධනවත්, ගණිකාවක් අතින් ප්‍රතික්ෂේප වුණු පුද්ගලයෙකු නම් ඔහු හා සබඳතා ඇති කර ගැනීමට දෙවරක් සිතිය යුතු වන්නේ නැහැ. ආත්ම අභිමානයට හානි වීමෙන් කෝපයට පත්ව සිටින ඔහු පළමු ගණිකාවට පාඩමක් ඉගැන්වීමට සිතා හෝ ගණිකාව වෙත වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීමට වැඩි හැකියාවක් පවතිනවා.

කෙසේ වෙතත් කුමන හෝ හේතුවක් නිසා දුෂ්ට බවින් යුක්ත සහ ධනහීනව ගොස් දුප්පත් බවට පත්වන පුද්ගලයන් සමග එවැනි සබඳතා යළි ඇතිකර ගැනීම කිසිලෙසකත් නොකළ යුතු බව වත්ස්‍යායන  පඬිතුමා අවධාරණයෙන්ම පවසා සිටිනවා.

කෙසේවෙතත් යම් හෙයකින් තවත් ගණිකාවක් හැර දමා තමන් වෙත පැමිණෙන පිරිමියා ඔහු සතු සියලු ධනය තමන් වෙත ලබා දෙයි නම් එවැනි තැනැත්තෙකුගේ ආශ්‍රය ගණිකාවක් විසින් ඉවසිය යුතු බව පැවසෙනවා. කෙසේ වෙතත් ගණිකාවන් කීපදෙනෙකු ආශ්‍රය කරමින් ඔවුන් සියළු දෙනාටම එක හා සමානව ධනය ලබාදෙන පුද්ගලයකු නම් ඔහුයි ස්ථීරසාර පුද්ගලයෙකු නොවූවත් මුදල් ලැබෙන නිසා පමණක්ම ආශ්‍රය කළ යුතු යැයි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කියනවා.

යම් හෙයකින් ගණිකාව විසින් පිටමං කරන කරනු ලැබූ තැනැත්තෙකු යළිත් ධනවත් වීමෙන් අනතුරුව ඇය හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය බව පවසයි නම් සහ උත්සාහ කරන්නේ නම් එවැනි අවස්ථාවල දී අතිශයින් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඇතැම්විට මෙම පුද්ගලයා අයගෙන් පළි ගැනීමේ චේතනාවෙන් යළිත් සම්බන්ධ වීමට හෝ ඇය විසින් ලබාගත් ධනය යළිත් ලබාගැනීමේ චේතනාවෙන් පැමිණෙන්නට පුළුවන්. එසේම තමන් මෙහෙකාරියක් කරගැනීමට හෝ වර්තමානයේ ඇය සබඳතා පවත්වන පුද්ගලයන් ඇගෙන් වෙන් කොට ඇයව අසරණ තත්ත්වයකට ඇද දැමීම ඔහුගේ සැඟවුණු බලාපොරොත්තුව වන්නටත් පුළුවන්.

එම නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුගේ අභිප්‍රාය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අතිශයින් විමසිලිමත් විය යුතු වෙනවා.

මේ ප්‍රකරණයත් කාම සූත්‍රයේ යම්තාක් දුරකට දීර්ඝ දීර්ඝ ප්‍රකරණයක්. මේ නිසා ලබන සතියෙත් අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවන්න වෙයි. එහෙම නම් ඉතින් වෙනදා වගේම ඔබ සමීප මිත්‍රයන් එක්ක මේ ආටිකල් එක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.