කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට නම වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

 

අර්ථාගමෝපය විරක්ත ප්‍රතිපත්ති නිෂ්කාෂණක්‍රම ප්‍රකරණය කියන්නේ නම වගේම තරමක් දුරට දිග ප්‍රකරණයක්. හැබැයි මේ ප්‍රකරණය අද සමාජයට වුණත් අතිශයන් වැදගත් ප්‍රකරණයක්. සති දෙකකට පස්සේ ඔන්න මේ සතියෙ නම් අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න හැකියාව ලැබේවි.

මතක ඇතිනේ අපි පසුගිය සතියේ අවසානයට කියව කියව හිටියෙ උපක්‍රමශීලී ගණිකාවක් විසින් ධනයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පාහේ පිරිහුණු පුද්ගලයෙකු තමන්ගෙ ඇසුරෙන් ඉවත් කරගන්න අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව. හැබැයි මේ කරුණු කියවගෙන යද්දි ගණිකාවක් විතරක් නෙමෙයි, අනියම් බිරිඳක් වුණත් අදාළ පුද්ගලයාට මුදල් නැති බව දැනුනොත් මෙහෙම හැසිරෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසයි අපි ආරම්භයේදී සඳහන් කළේ මේ ප්‍රකරණය අවශ්‍ය නම් අද සමාජයට වුණත් ගැළපෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු තවදුරටත් එසේ පුද්ගලයෙක්ව ඉවත් කරන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන. 

ඔහුගේ දැඩි ආලිංගනයෙන් තමන් පීඩාවට පත්වන බව පවසමින් සංසර්ගය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ පෙරදී දැඩි ආලිංගනයට තමන් දැඩි රුචිකත්වයක් දැක්වූවත් තවදුරටත් එසේ නොවන බව පැවසීම.

ඔහු තමන් වෙත පැමිණි අවස්ථාවලදී පවා ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔහුට වඩා ධනවතුන් ආශ්‍රය කිරීමට යෑම. ඊට හේතුව ලෙස තමන්ට ජීවත් වීමට මුදල් අවශ්‍ය බව අනුකම්පා විරහිතව පවසමින් තමන් එසේ නොයාමට නම් ඔබ සතුව මුදල් ඇද්දැයි විමසමින් ඔහුව අසරණ තත්ත්වයට පත් කිරීම 

වරක් කී දෙයක් වෙනස් කොට, තමන් එසේ නොකී බවට පවසමින් ඔහුට වැරදී ඇති බව පවසමින් සියළු දෙනාම ඉදිරියේ ඔහුව හාස්‍යයට ලක්කරමින් අපහාසාත්මකව සිනාසීම සහ බැන වැදීම.

හිනා නොවිය යුතු අවස්ථාවලදී පවා මහ හඬින් සිනාසීම. ඊට හේතුව කුමක්දැයි විමසූ විට ඔහුට එය වටහා ගැනීමට තරම් බුද්ධියක් නැති බව හැඟෙන ආකාරයට ඔහු දෙස බැලීම.

ඔහු සිනාසෙනවිට වෙනතක් බලමින් අනෙක් අය කළ විහිළුවකට සිනාසෙන්නාක් මෙන් සිනාසීම.

ඔහු බලා සිටියදී වෙනත් අය දෙස බලා ඉඟි මැරීම සහ උකුළුමුකුළු කිරීම.

ඔහු ඉදිරියේ දී ඇයගේ සේවකයන්ට පහර දීම සහ ඊට ඔහු විරුද්ධ වන්නේ නම් ඔහුටත් දැඩි වාග් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම. 

ඔහු තමන්ට කතා කරද්දි ඒ ගැන නොතකමින් තවත් අයෙකු සමග  කතාවක් පටන් ගැනීම. තවදුරටත් ඒ ගැන නොතකමින් ඔහු දිගටම කතා කරන්නේ නම් තම කතාවට බාධා වන බව පවසමින් ඔහුව නිහඬ කිරීම.

ඔහුට සකසා ගත නොහැකි නරක පුරුදු සහ දුර්වලතා පිළිබඳව නොනවත්වා කතා කිරීම මෙන්ම අන්‍යයන් ඉදිරියේ එම දුර්වලතා පිළිබඳ පවසමින් ඔහුව සිනහවට ලක් කිරීම.

සේවිකාවන් ලවා ඔහුගේ රහස් විරුද්ධ පාර්ශ්ව වලට දැනගැනීමට ලැබීමට සැලැස්වීම මගින් ඔහුව අපහසුතාවයට පත් කිරීම.

ඔහු පැමිණි අවස්ථාවේදී ඉදිරියට නොයෑම.

නො ඉල්ලිය යුතු දේවල් යළි යළිත් ඉල්ලීම.

 

මේ ආදි කිසිඳු උපක්‍රමයකින් අදාළ පුද්ගලයා ගණිකාව හැර නොයයි නම් එවැනි අවස්ථාවකදී ඇයට තම සේවකයන්ව අදාළ පුද්ගලයාට පහරදීමට වුවත් පෙළඹවිය හැකි බව දන්තක පඬිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා.

අවසාන වශයෙන් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සමස්ත ප්‍රකරණයේම සඳහන් කෙරුණු කරුණු මෙසේ කෙටි කොට දක්වනවා.

ගණිකාවන් සඳහා සාධාරණ වන කරුණු හතරක් ඇත.

  1. තමන් සමග සම්බන්ධ වීමට පැමිණි පුද්ගලයා පිළිබඳව මනා සොයා බැලීමකින් අනතුරුව  ඔහු සමග සම්බන්ධ වීම.
  2. ඔහුගේ තත්ත්වය මත ඔහුව තම වසඟයට ගැනීම.
  3. තමාගේ වසඟයට පැමිණි තැනැත්තාගේ ධනය හැකිතාක් දුරකට තමා සතු කර ගැනීම.
  4. යම් හෙයකින් ඔහු ධනයෙන් පිරිහුණු තත්ත්වයකට පත්වුවහොත්  ඔහුව පළවා හැරීම.

මේ නිසා මෙම ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන ගණිකාව අනිවාර්යෙන්ම සුවිශාල ධනයකට උරුමකම් කියන කියනු ලබයි.

ඔන්න ඔය විදිහට කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක් නිමාවට පත්වෙනවා. අපි ලබන සතියේ විශීර්ණ ප්‍රතිසංධාන ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු. එහෙමනම් ඉතින් පුරුදු විදිහටම මේ ආටිකල් එක ප්‍රසිද්ධියේ නැති වුණත් හොරෙන් හොරෙන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ගණිකාවෝ ආශ්‍රය කරන්න ගිහින් නට්ටං වුණු යාළුවෝ නම් ටැග් කරන්න එපා. මොකද ඒ අයටත් ආත්ම ගෞරවයක් තියෙන නිසා.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *