මොනවද මේ Mind mapping කියන්නේ? කොහොමද ඒක කරන්නේ?

Mind mapping කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? ඕන නම් චිත්ත සිතියම් කියන්න පුළුවන්. ලේසියට අපි මයින්ඩ් මැප් කියලම කියමු. කොටින්ම කිවුවොත් මයින්ඩ් මැපින්ග් කියන්නේ රූප සටහන් විශේෂයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඔලුවට එන අයිඩියා එකක්, මොකක් හරි සංකල්පයක්, කරන්න ඕන වැඩක්, ඉගෙන ගන්න දෙයක් වගේ ඕනම දෙයක් රූප සටහන් විදියට විෂුවලයිස් කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ මයින්ඩ් … Continue reading මොනවද මේ Mind mapping කියන්නේ? කොහොමද ඒක කරන්නේ?