වෙජිටේරියන් අයට රසට හදාගන්න වෙජිටේරියන් ඩෙසර්ට්ස් 7ක්

වෙජිටේරියන් ඇත්තො ගැනම කල්පනා කරලා අද අපි ගෙනාවා රසම රස ඩෙසර්ට් රෙසිපි ටිකක්. අනික් අය රස කර කර ඩෙසර්ට් කනකොට ඔයාලා විතරක් පළතුරු කාලා ඉඳපු කාලේ දැන් ඉවරයි. එන්න එයාලටත් පේන්න අපි රස කර කර ඩෙසර්ට් කමු

 

1. කැෂූ බටර් පුඩින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සීනි කෝප්ප 1
 2. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 4
 3. කොකෝවා පව්ඩර් මේස හැඳි 6
 4. කිරි කෝප්ප 3
 5. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1
 6. චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1
 7. බටර් මේස හැඳි 4
 8. කජු මේස හැඳි 4
 9. රෝස්ටඩ් කජු කෝප්ප 1/4
 • පෑන් එකකට සීනි, කොකෝවා පව්ඩර්, කෝන්ෆ්ලා දාලා කලවම් කරන්න. ඒකට කිරි හා ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් ටිකත් දාගන්න. මේක ලිපේ තියන්න. අඩු ගින්දරේ රත් කරන්න. බුබුළු දාගෙන එනකොට බාන්න. 
 • බටර් හා කජු හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේක පුඩින් මිශ්‍රණයට දලා චොක්ලට් චිප්ස් ටිකත් දාගන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න.  
 • මේක ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට දාලා සෙට් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 3ක් තියන්න. කෑමට කලින් රෝස්ට් කරගත් කජු ඉසගන්න. 

 

2. එග්ලස් බ්‍රව්නී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/2
 3. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1
 4. රතු සීනි කෝප්ප 1
 5. කිරි කෝප්ප 1
 6. එළවළු තෙල් මේස හැඳි 3
 7. නෙස්කැෆේ තේ හැඳි 1
 8. ලුණු
 9. දෙහි යුෂ තේ හැඳි 1
 • නෙස්කැෆේ වලට උණු වතුර මේස හැඳි 1ක් දාල දිය කරගන්න. අවන් එක සෙල්සියස් 180°ට ප්‍රීහීට් කරගන්න. 
 • බේකින් ට්‍රේ එකට බටර් ගාලා රෙඩි කරගන්න. 
 • භාජනයකට බටර් ටික දාලා රත් කරගන්න. බටර් දියවුණාම ඒකට තෙල් ටිකත් එකතු කරන්න. දැන් ඒකට කිරි, හදාගත්ත නෙස්කැෆේ, දෙහි යුෂ, සීනි හා ලුණු දාලා හොඳට විස්ක් කරගෙන ලිපෙන් බාන්න.
 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර්, කොකෝවා පව්ඩර් දාලා තුන් පාරක් හලාගන්න. දැන් මේක බැටර් එකට දාලා කලවම් කරගන්න. බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා 180°ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. 

 

3. මැංගෝ මූස් පුඩින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. අඹ බ්ලෙන්ඩ් කර සාදාගත් අඹ පියුරි කෝප්ප 1 ¼ 
 2. විපින් ක්‍රීම් කෝප්ප 1
 3. සීනි මේස හැඳි 6
 4. වැනිලා ස්වල්පයක්
 5. චොප්කරගත් කජු හෝ ආමන්ඩ් ස්වල්පයක්

 

 • අඹ පියුරි හදනකොට හොඳට ඉදුණු අඹ තෝරගන්න. නැත්තන් බ්ලෙන්ඩ්  වෙන්නෙ නැතිවෙයි. වතුර මේස හැන්දක් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කළත් කමක් නෑ. 
 • බෝල් එකකට මේ පියුරි එකෙන් කෝප්ප 1ක් දාලා වැනිලා එකතු කරන්න. 
 • වෙන බෝල් එකකට විප් ක්‍රීම් ටික දාගන්න. ඒකට සීනි දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. 
 • දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකට මේ විපින් මිශ්‍රණය හා අඹ පියුරි එක දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. 
 • මේ මූස් එක ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට දාලා උඩින් ඉතිරි අඹ පියුරි ටික ටික දාලා, චොප්කරගත් කජු හා ආමන්ඩ් දාලා තව ටිකක් වේලාවක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. 

 

4. එග්ලස් කැරමල් පුඩින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1
 2. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 3
 3. සීනි කෝප්ප 1/2
 4. වැනිලා ස්වල්පයක්
 5. ජෙලටින් ග්‍රෑම් 15

 

කැරමල් එකට

 

 1. සීනි මේස හැඳි 5
 2. වතුර මේස හැඳි 1

 

 • පෑන් එක ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට සීනි ටික දාගන්න. ටිකකින් වතුර දාලා කලවම් කරලා කැරමල් එක හදාගන්න. බේකින් ට්‍රේ එකකට මේ කැරමල් එක දාලා කරකවන්න. 
 • ජෙලටින් වලට උණුවතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න. 
 • වෙනම භාජනයකට කිරි ටික දාලා රත් කරගන්න. මේකට ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් හා වැනිලා දාගන්න. ටිකකින් ජෙලටින් එකතු කරන්න. විනාඩි 10ක් විතර මෙහෙම හැඳිගාලා මිශ්‍රණය උකු උනාම ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාගන්න. මේක ෆොයිල් එකකින් වහලා විනාඩි 45ක් ස්ටීම් කරගන්න. 

 

5. එග්ලස් බ්‍රෙඩ් පුඩින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පෙති 10
 2. ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 1 1/2 
 3. සීනි කෝප්ප  3/4
 4. වැනිලා ස්වල්පයක්
 5. චොප්කරගත් කජු ස්වල්පයක්

 

කැරමල් එකට

 

 1. සීනි මේස හැඳි 5
 2. වතුර මේස හැඳි 1

 

 • පෑන් එක ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට සීනි ටික දාගන්න. ටිකකින් වතුර දාලා කලවම් කරලා කැරමල් එක හදාගන්න. බේකින් ට්‍රේ එකකට මේ කැරමල් එක දාලා කරකවන්න. 
 • පාන් ටික පොඩි කෑලි වලට කඩාගන්න. දැන් මේකට කිරි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට සීනි හා වැනිලා දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. සීනි දියවෙනකල් කලවම් කරගන්න. 
 • කැරමල් එක දාගත්තු ට්‍රේ එකට මේ පුඩින් මිශ්‍රණය දාලා 180°ට විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. 

 

6. කොෆී කප්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

කොෆී සෝස් එකට

 1. කොකෝවා පව්ඩර් මේස හැඳි 3
 2. බටර් මේස හැඳි 2
 3. වතුර කෝප්ප 1/4
 4. කිරි කෝප්ප 1/4
 5. මිල්ක්මේඩ් කෝප්ප 1/4
 6. කජු ස්වල්පයක්

 

කොෆී කප්ස් වලට

 1. රුලං කෝප්ප 1/2
 2. මිල්ක්මේඩ් කෝප්ප 3/4
 3. වතුර කෝප්ප 2
 4. නෙස්කැෆේ  තේ හැඳි 1

 

 • කොෆි කප්ස් හදාගන්න භාජනයකට මිල්ක්මේඩ් ටික දාගන්න. ඒකට නෙස්කැෆේ, වතුර හා රුලං ටික දාලා  ලිපේ තියලා හැඳිගාන්න. මේක ටිකකින් උකු මිශ්‍රණයක් වෙනවා.  
 • මේක බුබුළු දානකොට ලිපෙන් බාලා බටර් ගාගත් මෝල්ඩ් වලට දාගන්න. නිවෙන්න තිබ්බම සෙට් වෙනවා. 
 • කොෆී සෝස් එක හදන්න භාජනයකට වතුර, කිරි හා කොකෝවා පව්ඩර් දාලා හැඳිගාන්න. ටිකකින් මිල්ක්මේඩ් ටික දාගන්න. බටර් ටිකත් දාලා උකු සෝස් එකක් හදාගන්න. 
 • දැන් මෝල්ඩ් වලින් කොෆී කප්ස් අයින් කරලා උඩින් කොෆී සෝස් එක දාලා චොප්කරගත් කජු ටිකක් දාගන්න. 

 

7. එග්ලස් බිස්කට් පුඩින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මාරි බිස්කට් පැකට් 2
 2. ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් කෝප්ප 1
 3. අයිසින් ෂුගර් ග්‍රෑම් 200
 4. බටර් ග්‍රෑම් 400
 5. වැනිලා ස්වල්පයක්
 6. කිරි කෝප්ප 1
 7. මිල්ක්මේඩ් කෝප්ප 1/4
 8. චොප්කරගත් කජු ස්වල්පයක්

 

 • බටර් ටික හොඳට බීට් කරලා අයිසින් ෂුගර් ටික ටික එකතු කරමින් බීට් කරන්න. ඒකට වැනිලා, ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් හා මිල්ක්මේඩ් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරලා අයිසින් එක හදාගන්න. 
 • පුඩින් බෝල් එකට බටර් ටිකක් දාලා බිස්කට් එකින් එක කිරි වල පොඟවලා ලේයර් එකක් දාගන්න. ඊට උඩින් අයිසින් ලේයර් එකක් දාගන්න. නැවත බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගන්න. 
 • මේ වගේ ලේයර්ස් 4-5ක් දාලා උඩින් චොප්කරගත් කජු ටිකක් දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *