කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැටහතර වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

 

පසුගිය සතියේ ආටිකල් එක අවසානයේදී කිව්වා වගේම සති තුනකට විතර පස්සේ අපි අද කාම සූත්‍රයේ අලුත්ම අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න යන්නේ. මේ ප්‍රකරණයේ නම සඳහන් වෙන්නේ ‘කාන්තානු වෘත්ත ප්‍රකරණය’ විදිහට. මේ ප්‍රකරණය යම් විදියකින් කියනවා නම් කලින් අපි කියවපු සහාය ගම්‍යාගම්‍ය චින්තාගමන ප්‍රකරණයේම දිගුවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි කියලා ඔබට මෙහි ප්‍රකරණය ඉදිරියට කියවන් යද්දි වැටහේවි.

ගණිකාවක් විසින් තමන්ගෙ අභිවෘද්ධිය සඳහා ආශ්‍රය කළ යුතු යම්කිසි පුද්ගලයෙකු සමග මූලික සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගීමෙන් අනතුරුව ඔහු තමන් වෙතට තව තවත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඒකචාරිණී වෘතය පිළිපැදීම සිදුකළ යුතුයි (මේ කොටස මුල්වරට කියවන කෙනෙක්ට ඒකචාරිණී වෘතය කියන දේ ගැන අදහසක් නොතියෙන්න පුළුවන්, ඒ ගැන අපි කලින් අවස්ථාවකදී කතා කරලා තියෙනවා).

එම පුද්ගලයා තමන් වෙතට ආකර්ෂණය වීමෙන් පසුව සිදුවී ඇත්තේ එය නොව තමන් ඔහු කෙරෙහි ආකර්ෂණය වීම බව හැඟෙන ආකාරයෙන් හැසිරීමට වග බලා ගත යුතුයි.

මෙහිදී අනුගමනය කළ යුතු තවත් උපක්‍රමයක් පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කොට තිබෙනවා. ගණිකාව මත යැපෙන කුරිරු ස්වභාවයෙන් යුක්ත සහ අතිශයින් ලෝභ කමින් යුක්ත මවක් ඇය වෙත සිටිය යුතුයි. යම් විදියකින් ගණිකාවට එවැනි මවක් නොමැතිනම් මුදල් දී හෝ එවැනි තැනැත්තියක් ඇය සමග වාසයට ගෙන්වාගත යුතුයි.

යම්කිසි අවස්ථාවක ගණිකාව පුද්ගලයෙකු සමග එක්වීමට පොරොන්දු ලබාදී ඇති විටෙක ඔහුට වඩා ධනවතෙක් පැමිණ ඇති බව කියවමින් මව විසින් එම අවස්ථාවේ ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

මෙවැනි අවස්ථාවලදී ගණිකාව එම සිදුවීම පිළිබඳව ලැජ්ජාවට පත් වූ සෙයක් දක්වා මවට ඇති බය පක්ෂපාතීත්වය නිසාම තමන් එම ධනවතා කරා යන බවට ව්‍යාජයක් දැක්විය යුතුයි.

එසේම තමන් කිසිම අවස්ථාවක තම මවගේ වචනය ඉක්මවා නොයන වග ඔහුට දැනගැනීමට සැලැස්විය යුතු අතර තමන් මෙම වෘත්තියේ යෙදෙන ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරන ස්ත්‍රියක් බව පෙන්විය යුතුයි.

ඇතැම් අවස්ථාවකදී තමන් උදරාබාධයක් වැනි තාවකාලික අසනීපයෙන් යුතු බව පවසා තමන් කැමති පුද්ගලයා සමග එක් වීමට වගබලා ගත යුතුයි.

එසේම යම් කිසි මොහොතක දී තමන් ප්‍රිය නොකරන පුද්ගලයෙකු පැමිණි අවස්ථාවක දී මවගේ සහයෝගය ගෙන හෝ ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ රෝගාබාධයක් පිළිබඳව පවසා ඔහු මඟ හැරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. නමුත් මෙම සෑම අවස්ථාවකදීම තම සේවිකාවන් ලවා ඔහුට සිදු කළ යුතු ආගන්තුක සත්කාර අනිවාර්යෙන් සිදු කිරීමට වගබලා ගත යුතු බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා පවසනවා.

තමන් ඇලුම් කරන පුද්ගලයා සමග එක්වීමේ දී ඔහු විසින් ලබාදෙන ත්‍යාග පිළිබඳව තමාගේ කැමැත්ත සහ විස්මය පළ කළ යුතුයි.

එසේම තමන්  කාම සූසැට කලාවන්ගෙන් කෙතරම් ප්‍රවීණ තැනැත්තියක් වුවත් ඒ පිළිබඳව යම් යම් දේ ඔහුගෙන් පළමුවරට ඉගෙන ගත් බව පවසමින් ඔහුව උද්යෝගිමත් කළ යුතු වෙනවා.

ඔහු ප්‍රියකරන යම් යම් සංසර්ග ක්‍රම තමන් විසින්  පෙර නොදැන සිටියත් එදායින් පසුව කැමැත්තක් ඇති වුණු බව පවසමින් දිගින් දිගටම ඒවාවල යෙදීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

සාමාන්‍ය ජීවිතයේදීද ඔහු ප්‍රිය කරන ආකාරයෙන් තම ජීවිතය හැඩ ගසා ගැනීමට ක්‍රියාකරන බවක් දැක්විය යුතුයි.

දෙදෙනා පමණක් වෙනත් අවස්ථාවක තනිවුණු මොහොතක දී තමන්ගේ අනෙකුත් ආශාවන් පිළිබඳව ඔහුව දැනුවත් කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි.

තමන්ගේ රහස් ප්‍රදේශවල යම් යම් වෙනස්කම් පවතින්නේ නම් ඒවා ඔහුට හසු නොවන පරිදි සඟවා ගැනීමට වගබලා ගත යුතුයි.

සෑම විටම නිදාගනිද්දී ඔහු දෙසට මුහුණ හරවා නිදා ගැනීමට පෙළඹිය යුතුයි. එවැනි අවස්ථාවල දී රහස් ප්‍රදේශ ඔහු විසින් පිරිමදින විට ඊට අනුකූලතාවය දැක්විය යුතුයි

ඔහු නිදා සිටින අවස්ථාවකදී සිප වැළඳ ගැනීමෙන් ඔහු අවදි කිරීමට කටයුතු කළත් එවැන්නක් තමන් බලාපොරොත්තු නොවුණු බව පවසමින් ඔහුගෙන් සමාව ගත යුතුයි.

 

මේ ප්‍රකරණය කාම සූත්‍රයේ තියෙන තවත් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක්. ඉදිරි සතිවලදී අපි මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න උත්සාහ කරමු. එහෙම නම් ඉතින් වෙනදා වගේම ඔබට සුපුරුදු ස්ථාන වල මේ ආටිකල් එක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.