කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට තුන්වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

 

දැන් සති දෙකක විතර ඉඳන් අපි කාම සූත්‍රයේ එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක් කියවමින් ඉන්නවා. ඒ ප්‍රකරණයේ නම ඔයාට මතක ඇති. ඒ තමයි සහාය ගම්‍යාගම්‍ය චින්තාගමන ප්‍රකරණය. ඒ මගින් ගණිකාවක් විසින් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බලන ආකාරය සාකච්ඡා කරමින්  හිටියේ අපි. අද අපි වැඩිදුරටත් ඒ පිළිබඳව විමසා බලමු.

යම්කිසි පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බැලීමට ඔහුගේ සමීපතමයන්ගේ සහය ලබාගත යුත්තේ ඇයි කියලා ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිකාව උදෙසා ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන කාන්තාවක් එවැනි දෙයක් කිරීමට අවශ්‍යද කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්.

නමුත් මෙතැනදි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි එවැනි සොයාබැලීම් මගින් අදාළ පුද්ගලයාගේ පවිත්‍රතා සහ අපවිත්‍රතා පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් කියලා. අද කාලේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් මේ පුද්ගලයා යම් කිසි රෝගයකින්, ඇතැම් විට සමාජ රෝගයකින් හෝ පෙළෙනවා ද යන්න පිළිබඳව ඒ හරහා අවම අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහකට ගණිකාවකට තමන් වෙත එන පුද්ගලයෙක්ට වෛද්‍ය පරීක්ෂා සහතිකයක් අරගෙන එන්න කියන ඒක ප්‍රායෝගිකව අපහසුයි. විශේෂයෙන්ම කාම සූත්‍රය ලියැවුණු අවධියේදී එවැනි දෙයක් පිළිබඳව හිතන්නවත් බැහැ.

ඉන්පසුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කියන්නේ මෙවැනි විමසීම් හරහා ‘රාග අපරාග’ පිළිබඳව දැන ගන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම එම පුරුෂයා ලිංගිකව එක්වීමේදී ප්‍රිය කරන්නේ සහ අප්‍රිය කරන්නේ කුමන කුමන දේවල්ද යන්න පිළිබඳව ගණිකාවක් විසින් දැන ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත්.

එසේම ඔහු යම් දෙයකට ප්‍රිය කරතත් ඒ සඳහා ඔහුට තිබිය යුතු ශාරීරික ශක්තිය තිබේද යන්න පිළිබඳව මීළඟට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. යම් හෙයකින් ඒ සඳහා ඔහුට අවශ්‍ය ශාරීරික ශක්තිය නොමැති නම් ඔහුගේ මනදොළ සපුරාගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු උපක්‍රම පිළිබඳව ගණිකාව විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා.

එසේම අවසාන වශයෙන් ඔහුගේ ත්‍යාගශීලීබව පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලිය යුතුයි. යම්කිසි විදිහකින් හෝ මසුරු පුද්ගලයෙකු නම් ආශ්වාදය සඳහා පමණක් ගෙවිය යුතු මුදලක් ගෙවා නික්මෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මසුරුකම් රහිත ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයෙකු මගින් බොහෝ දේ  නායිකාවගේ, එනම් ගණිකාවගේ ජීවිතයට සමීප කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

මෙවැනි කරුණු සොයා බැලීමෙන් අනතුරුව අදාළ පුද්ගලයන් ගණිකාවන් වෙත කැඳවාගෙන ඒමට  පීඨමර්ද, විට ආදීන්ගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

කුකුළු පොර, එළු පොර ආදී සතුන් භාවිතයෙන් සිදුකරන ලබන විවිධ තරඟ නැරඹීමට හෝ ගණිකාවගේ නිවසේ වෙසෙන කතා කිරීමේ ශක්තිය ඇති සැළලිහිණි, මයිනා ආදී පක්ෂීන් දැකීමට හෝ එසේත් නැතිනම් එම නිවස ආසන්නයේ පවතින විවිධ කෙළි සෙල්ලම් නැරඹීමේ ව්‍යාජයෙන් අදාළ පුද්ගලයාව ඇගේ නිවසට පීඨමර්ද විසින් කැඳවාගෙන ආ යුතුයි.

එසේ පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු සතුටට පත් කරමින් යම්කිසි ත්‍යාගයක් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතුයි. මෙම ත්‍යාගය ඔහුගේ එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කිසිසේත්ම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි මට්ටමේ ත්‍යාගයක් විය යුතු බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

එහිදී තමන්ගේ කාව්‍ය කලා ආදී දක්ෂතා පිළිබඳව ඔහුව දැනුවත් කර තමන් වෙතට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

ඔහු යාමෙන් පසුව විවිධ අවස්ථාවල ඔහුව මුණගැහීම මගින් බැඳීම් වර්ධනය කොට අවසානයේ දී තමන් වෙතට නතු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. 

අවසාන වශයෙන් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මේ සියළු කරුණු ශ්ලෝක තුනක් මගින් හකුළුවා ඉදිරිපත් කරනවා.

ගණිකාවක් විසින් තමන් වෙතට පැමිණෙන තැනැත්තාට බුලත්, මල් ආදිය ලබාදී, කාව්‍ය කලාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඔහුගේ සිත් ගැනීම කළ යුතුයි.

ඔහු කෙරෙහි තමන්ගේ ඇති ලැදියාව ප්‍රකාශ කරමින් විවිධ ඉඟිබ්ඟි පෑමද කළ යුතුයි.

විවිධ ත්‍යාග, පණිවිඩකරුවන්ගේ උපක්‍රම, සත්කාර ආදිය මගින් අවසානයේදී ඔහු සමඟ එක්වීමට කටයුතු කළ යුතුයි .

 

මෙන්න මේ විදිහට කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් ප්‍රකරණයක් නිම වෙනවා. ලබන සතියේ අපි කියවන්න යන්නේ කාන්තානු වෘත්ත ප්‍රකරණය.

 

එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක සුපුරුදු තැන් වල ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *