පුරවල උයන එළවළු වර්ග 5ක් රසට හදන හැටි

එළවළු වර්ග උයන්න ගියාම ඉතින් නානාප්‍රකාර විධි තියනවනේ. අද අපි ගෙනාවේ පුරවලා උයන එළවළු වර්ග  ටිකක්. මේවා කාපු කෙනෙක් නම් ආයෙ නොහදා ඉන්නෑ. ඒ තරම් රසයි. එහෙනම් හදලම බලන්නකෝ. 

 

1. වම්බටු පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. තරමක වම්බටු ගෙඩි 2-3
 2. කොටුවට කැපූ කැරට් අල 1
 3. බිත්තර 2
 4. පොඩියට කපාගත් සොසේජස් ටිකක්
 5. චොප්කරගත් තක්කාලි ගෙඩි 1
 6. චොප්කරගත් බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1
 7. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 8. කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 3
 9. කරපිංචා
 10. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 11. පාන්පිටි මේස හැඳි 1
 12. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1
 13. පොල්තෙල් ටිකක්

 

 • වම්බටු ටික රවුමට තරමක ඝනකමට පෙති කපාගන්න. දැන් වම්බටු වල මැද කොටස රවුමට කපලා අයින් කරගන්න. 
 • දැන් ඒ කපලා අයින් කරපු කොටස් චොප් කරගන්න. 
 • චොප් කරගත් වම්බටු වලට කපාගත් එළවළු හා සොසේජස් සියල්ලම එකතු කරලා ලුණු, ගම්මිරිස්කුඩු, කෑලි මිරිස් හා පාන්පිටි එකතු කරන්න. 
 • ඊළඟට බිත්තර 2ත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට   කපාගත් වම්බටු රවුම් ටික දාගන්න. දැන් මේකෙ මැදට කලින් හදාගත් එලවළු මිශ්‍රණය දාලා හැන්දකින් තද කරලා දෙපැත්ත බැදගන්න. 

 

2. කොස් මදුළු පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. හොඳට පැහුණු කොස් මදුළු 
 2. තම්බාගත් කොස් ඇට කෝප්ප 1
 3. චොප්කරගත් රතුළූණු ගෙඩි 5
 4. රම්පෙ කෑල්ලක්
 5. චොප්කරගත් කරපිංචා ටිකක්
 6. කුඩුකරගත් උම්බලකඩ තේ හැඳි 2
 7. කෑලිමිරිස්
 8. කහකුඩු ස්වල්පයක්
 9. මිටිකිරි කෝප්ප 1 1/2
 10. අමු තුනපහකුඩු

 

 • කොස් මදුළු ප්‍රවේසමෙන් එක පැත්තකින් පළලා ඇට එළියට ගන්න. කොස් ඇට හොඳට තම්බගන්න.  
 • පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා  රත්වෙනකොට ළූණු වලින් ටිකක්, උම්බලකඩ, කරපිංචා ටිකක් දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. මේකට කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1ක්, අමු තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2ක් දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • තම්බගත්ත කොස් ඇට ටික පිටි වෙනකල් තලලා මේකට එකතු කරන්න. මිශ්‍රණය ලිපෙන් බාලා කොස් මදුළු ඇතුළට මේ ෆිලින් එක පුරවල ටූත්පික් එකක් ගහන්න.
 • දැන් වෙන භාජනයකට මිටිකිරි ටික දාලා මිරිස්කුඩු සැර අනුව, අමු තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2ක්, ඉතිරි රතුළූණු, රම්පේ හා කරපිංචා දාලා කලවම් කරලා කොස් මදුළු අතුරගන්න. පියනකින් වහල අඩු ගින්දරේ උයාගන්න. 

 

3. පතෝල පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

ෆිලින් එකට

 

 1. ලපටි පතෝල ග්‍රෑම් 500
 2. කුඩු කරගත් උම්බලකඩ
 3. තම්බාගත් අල ගෙඩි 2
 4. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 4
 5. වියළි මිරිස් කරල් 2
 6. අමුමිරිස් කරල් 3
 7. රම්පේ හා කරපිංචා
 8. ලුණු
 9. දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්

 

කරි එකට

 

 1. රතුළූණු ගෙඩි 3
 2. රම්පේ හා කරපිංචා
 3. උම්බලකඩ ස්වල්පයක්
 4. සියඹලා යුෂ ස්වල්පයක්
 5. ලුණු රස අනුව
 6. මිටිකිරි කෝප්ප 1/2
 7. තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 • භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ෆිලින් එකට අවශ්‍ය චොප්කරගත් ළූණු, අමුමිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා හා උම්බලකඩ දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට අල ටික දාලා කලවම් කරගන්න. අන්තිමට දෙහියුෂ දාගන්න.  
 • පතෝල ටික සුද්ද කරලා අඟල් 2ක් වගේ දිග කෑලි කපාගෙන ඇතුළ සුද්ද කරලා හදපු මිශ්‍රණය මේකට පුරවගන්න. 
 • වළඳකට මිටිකිරි දාලා තුනපහ කුඩු, අමුමිරිස්, ළූණු, රම්පේ, කරපිංචා, සියඹලා යුෂ දාලා රස අනුව ලුණු දාගන්න. දැන් මේක ලිපේ තියලා පුරවාගත් පතෝල ටික අසුරගන්න. කිරි උතුරනකන් ලිපේ තියාගන්න. වැඩිය හැඳි නොගා පිසගන්න. 

 

4. කරවිල පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කරවිල ගෙඩි 2
 2. මිටිකිරි කෝප්ප 2
 3. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 4. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 5. කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 6. තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 7. ගොරකා කෑල්ලක්
 8. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 9. කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 1
 10. සීනි මේස හැඳි 1
 11. විනාකිරි මේසහ හැඳි 1

 

ෆිලින් එකට

 

 1. සෝදාගත් කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 50
 2. තම්බාගත් අල ගෙඩි 1
 3. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 4. චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 5. කරපිංචා ස්වල්පයක්
 6. ලුණු රස අනුව
 7. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 8. කහකුඩු තේ හැඳි1/4

 

 • ෆිලින් එක හදාගන්න තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා රත්වෙනකොට කූනිස්සො ටික දාලා බැදෙන්න අරින්න. ඊළඟට ළූණු, කරපිංචා, අමුමිරිස් දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. මේකට මිරිස්කුඩු, කහකුඩු දාලා රස අනුව ලුණු දාගන්න. පොඩිකරගත් අල ගෙඩිය දාලා කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 
 • පරිස්සමින් කරවිල ගෙඩිය පළලා ඇට ඉවත් කරගන්න. සීනි හා විනාකිරි ස්වල්පයක් වතුරට දිය කරලා ඒ වතුරේ කරවිල ටික විනාඩි 8ක් 10ක් තියන්න. 
 • ඊළඟට වතුර බේරලා අරන් තෙත අයින් කරලා මිශ්‍රණය පුරවගන්න. වළඳකට මිටිකිරි ටික දාලා මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, ලුණු දාලා කලවම් කරලා ගොරකා, ළූණු හා තක්කාලි දාගන්න. දැන් පුරවාගත් කරවිල එහි අතුරගෙන කිරි ටික උතුරනකල් ලිපේ තියාගන්න. අන්තිමට සීනි ස්වල්පයක් එක්කරන්න. 

 

5. මාළු මිරිස් පිරවුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සෝදාගත් මාළු මිරිස් කරල් 4
 2. තම්බා පොඩිකරගත් කෙලවල්ලො මාළු ග්‍රෑම් 100
 3. තම්බා පොඩි කරගත් අල ගෙඩියක්
 4. උම්බලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්
 5. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 2
 6. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 7. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 8. තුනපහකුඩු තේ හැඳි1/2
 9. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 2
 10. තෙල් ස්වල්පයක්

 

බැටර් එකට 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප  1/2
 2. කහකුඩු ස්වල්පයක්
 3. ලුණු ස්වල්පයක්
 4. තවරගන්න බිස්කට් කුඩු

 

 • තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ළූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට කෑලිමිරිස්, කහකුඩු, මිරිස්කුඩු දාලා රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරන්න. උම්බලකඩ කුඩු ටිකත් දාගන්න. 
 • ටිකකින් පොඩි කරගත් මාළු ටික දාලා අලත් දාලා හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 
 • පාන්පිටි වලට වතුර,ලුණු හා කහකුඩු දාලා උකු බැටර් එකක් හදාගන්න. 
 • මාළුමිරිස් දික් අතට පළලා මැද අයින් කරලා මේ මිශ්‍රණය ඇතුළට දාලා හොඳට පුරවගෙන, බැටර් එකේ දාලා, බිස්කට් කුඩු තවරගන්න. ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *