කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට දෙවැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

 

ඔබට මතක ඇති අපි පසුගිය සතියේ කාම සූත්‍රයේ අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවීම ආරම්භ කළා. මේ ප්‍රකරණයේ මුල් අදියරේදී ගණිකාවක් විසින් විවිධ හේතු මත සේවනය කළ යුතු පුද්ගලයන් වගේම ගණිකාවන් ගේ ජීවිතය පිළිබඳව සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට ගණිකාවක් වීම සඳහා යම් කාන්තාවකට තිබිය යුතු සුදුසුකම් පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කතා කරනවා.

ගණිකාව සඳහා එතුමා භාවිතා කරන්නේ නායිකාව කියන නම. එවැනි තැනැත්තියක් බවට පත්වීමට සුදුසු ගුණ පිළිබඳව ඊළඟට විස්තර වෙනවා.

 

 • රූමත්කම. 
 • යොවුන් බව. 
 • මනා අඟපසඟින් යුතු වීම. 
 • ප්‍රියශීලී කතාබහ. 
 • පුරුෂයාගේ ධනයට නොව ගුණයට ඇලුණු බව. 
 • තමන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම ආදරය කරන පුද්ගලයෙකු සමග ලිංගිකව එක්වීමට කැමති වීම. 
 • ස්ථීර අධිෂ්ඨානය. 
 • නිර්ව්‍යාජත්වය. 
 • එකිනෙකාගේ විශේෂ බව කෙරෙහි කැමැත්තක් දැක්වීම. 
 • පෞද්ගලික පිරිසිදුකම. 
 • සාද ආදියට සහභාගී වීමට කැමතිවීම.
 • කලා කෞෂල්‍යය. 

 

ඊළඟට වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඕනෑම නායිකාවකට සාධාරණ ගතිගුණ පිළිබඳව සඳහන් කිරීමක් කරනවා. 

 

 • බුද්ධිමත් බව. 
 • විනීත බව. 
 • සරල සහ සෘජු වීම. 
 • කළගුණ සැලකීම. 
 • දුර දක්නා නුවණ. 
 • වාද විවාද ආදියෙන් තොර වීම. 
 • එම වෘත්තියේ නිපුණ බව. 
 • දීන නොවීම. 
 • පමණ ඉක්මවා සිනාසීම. 
 • ක්‍රෝධය, ද්වේශය, ලෝභය ආදී දෝෂවලින් තොර වීම.
 • අනෙකාට පළමුව කතා කිරීම. 
 • කාම ශාස්ත්‍රයේ දැනුවත් බව. 
 • කාම ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ අනිකුත් විද්‍යාවන් පිළිබඳව දැනුවත්බව. 

 

 

ඉහත සඳහන් කළ ගුණධර්මවලට බැහැරව කටයුතු කරන නායිකාව, නායිකා දෝෂ වලින් යුක්ත තැනැත්තියක් ලෙස කාම සූත්‍රය හඳුන්වනවා.

 

ඉන්පසුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ගණිකාවක් විසින් ආශ්‍රය නොකළ යුතු පුද්ගලයන් පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් ලබා දෙනවා.

 

 • ක්ෂය රෝගියා. 
 • කුෂ්ඨ රෝගය. 
 • උකුණන්, ඉණිකුණන් පණුවන් වැනි සතුන් ශරීරයේ ඇති අය. 
 • කටින් දුගඳ හමන අය. 
 • තම භාර්යාවට දැඩි සේ පක්ෂපාතී අය. 
 • රළු වදන් පවසන පුද්ගලයන්. 
 • දුරාචාරයේ යෙදෙන පුද්ගලයින්. 
 • මසුරන්. 
 • දයානුකම්පාවක් නැති පුද්ගලයින්. 
 • තම දෙමව්පියන් විසින් හැර දමන ලද පුද්ගලයින්. 
 • සොරු. 
 • කපටි කමින් යුක්ත අය. 
 • ඉන්ද්‍රජාලිකයන්. 
 • මානය හා අවමානය අතර වෙනස නොදන්නා ලැජ්ජා බය භය නොමැති පුද්ගලයන්. 
 • මුදල් උදෙසා සතුරා ඉදිරියේ වුවත් වැඳ වැටෙන්නා. 
 • ඕනෑම දෙයක් කිරීමට කිසිදු පැකිලීමක් නොදක්වන්නන්. 
 • ඉන්පසුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා අපිට කියන්නේ ගණිකාවකගේ ජීවිතය සාර්ථක වීමට හේතු වන කරුණු කීපයක් පිළිබඳව. 
 • රාගාන්විත වීම. 
 • භය පක්ෂපාතීත්වයෙන් යුක්තවීම. 
 • මිල මුදල් ආදිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතාකිරීම.
 • අවශ්‍ය තැනදී එකට එක කිරීම. 
 • එකිනෙකා සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම. 
 • කුතුහලයෙන් යුක්තවීම. 
 • තම සේවාදායකයාට පක්ෂපාත වීම. 
 • උපායශීලී වීම. 
 • ධාර්මික වීම. 
 • කීර්තිමත් බව. 
 • කරුණා සහගත වීම. 
 • තම මිත්‍රයන්ට ගරු කිරීම. 
 • පවට ලැජ්ජා බයෙන් යුක්ත වීම.
 • අනෙකාගේ කැමැත්ත අනුව ඇඳුම් පැළඳුම් කිරීම. 
 • ධනවත් වීම. 
 • තවත් කෙනෙකු සමග සිටීමේදී වෙනත් අයකු ගැන නොසිතීම. 
 • සමානාත්මතාව. 
 • තනිවීම. 
 • නාගරිකයන්ට පහසුවෙන් එළඹිය හැකි තැනක විසීම. 
 • ප්‍රභාමත් බව. 

 

මේ කරුණු කීමෙන් අනතුරුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විශේෂ සඳහනක් කරනවා. ඒ තමයි  ධනය ඉපදීමේ ආශාව, භය විපත් වළක්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය, ආශ්වාදය යන කරුණු පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීමෙන් නායිකාවකගේ ජීවිතය වඩාත් සාර්ථක වෙනවා කියලා.

එහිදී එතුමා නායිකාවගේ ජීවන වෘත්තිය එය බැවින් ආශ්වාදය ප්‍රමුඛ කර ගැනීම නිසා තමන්ට ලැබෙන ධනය වළක්වා ගැනීම නොකළ යුතුයි කියලා උපදෙසක් ලබා දෙනවා.

එසේම භය ආදිය වළක්වා ගැනීම උදෙසා අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ සබඳතා සහ වැදගත් කම් අනුවත් තම සේවාදායකයන් සමග ගනුදෙනු කිරීම සැලසුම් කළ යුතුයි කියලා කියනවා.

එසේම යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයෙකු නායිකාවකගේ ඇසුර ප්‍රාර්ථනා කළත්, පළමු අවස්ථාවේම ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමෙන් වැළකිය යුතු වෙනවා. ඊට හේතුව ලෙස වත්ස්‍යායන  පඬිතුමා සඳහන් කරන්නේ පුරුෂයන් සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට පහසුවෙන් ලැබිය හැකි දේවලට තැකීමක් නොකරන බවත් අපහසුවෙන් ලබාගත හැකි දේවල් වලට දැඩි ලෙස ආශා කරන බවත්.

මෙවැනි අවස්ථාවලදී එවැනි පුද්ගලයන් සමග සබඳතා ඇති කර ගැනීමට පෙර ඔහු සමග ළඟ ආශ්‍රයෙන් පසුවන පුද්ගලයන් මගින් ඔහුගේ ගතිගුණ පිළිබඳව විමසා බැලීම වැදගත් කියලා එතුමා නිර්දේශ කරනවා.

එහෙමනම් අපි ලබන සතියේදී මේ ප්‍රකරණයත් කියවලා ඉවර කරනවා. පුරුදු විදිහටම කාමසූත්‍ර ආටිකල් එක ප්‍රසිද්ධියේ ෂෙයාර් නොකළත්, සීක්‍රට් ගෲප් වල එහෙම ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *