පොඩි බඩගින්නට, තේ වෙලාවට වගේම කට ගැස්මට කියාපු ෆ්‍රිටර්ස් රෙසිපි 7ක්

ඕනම වෙලාවක ඉක්මණට හදාගන්න පුළුවන් සරල ස්නැක් එකක් තමා ෆ්‍රිටර්ස් කියන්නෙ. අපිට මේක ක්‍රම ගොඩකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒවයින් ටිකක් තමයි අද අපි අරගෙන ආවේ. හදලා‍ බලලා ෆොටෝ එකක් අරන් අපි එක්ක ශෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා ඔන්න.

 

1. බනානා ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කෙසෙල් ගෙඩි 3-4
 2. පාන්පිටි කෝප්ප 3/4
 3. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 4. අයිසින් ෂුගර් ස්වල්පයක්
 5. බටර් ස්වල්පයක්
 6. තෙල්

 

 • පාන්පිටි හා බේකින් පව්ඩර් මික්ස් කරන්න. මේකට බටර්, අයිසින් ෂුගර් දාලා අනාගන්න. පොඩි කරගත් කෙසෙල් ටික දාලා වතුර ටික ටික දාලා ඩෝ එකක් හදාගන්න. 
 • දැන් මේක විනාඩි 20ක් තියලා අරන් පොඩි බෝල හදලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 

 

2. පොටෑටෝ ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රේට්කරගත් අල ගෙඩි 2
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 3. බිත්තර 1
 4. ග්‍රේට්කරගත් මොසරැල්ලා චීස් මේස හැඳි 2
 5. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 6. චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 3
 7. චොප්කරගත් පාස්ලි ස්වල්පයක්
 8. පාන්පිටි මේස හැඳි 4

 

 • ග්‍රේට්කරගත් අල රෙදි කෑල්ලක ඔතල මිරිකලා වතුර අයින් කරගන්න. ඊළඟට ඉතිරි සියල්ලම දාලා කළවම් කරගන්න.
 • පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා මිශ්‍රණය හැන්දෙන් ටික ටික අරන් පෑන් එකේ තැන් තැන් වලට තියලා හැන්දෙන් තද කරල පැතලි කරන් දෙපැත්තම ෆ්‍රයි කරගන්න. 

 

3. චිකන් ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කටු ඉවත්කළ චිකන් ග්‍රෑම් 200
 2. බිත්තර 2
 3. පාන්පිටි මේස හැඳි 2
 4. ග්‍රේට්කරගත් මොසරැල්ලා චීස් මේස හැඳි 2
 5. ස්වීට්කෝන් කෝප්ප 1/4
 6. මයෝ​නේස් මේස හැඳි 1
 7. චොප්කරගත් පාස්ලි ස්වල්පයක්
 8. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 

 • මේ ඔක්කොම කළවම් කරගන්න. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා මිශ්‍රණය හැන්දකින් අරන් පෑන් එකට දාලා පොඩ්ඩක් හැන්දෙන්ම පැතලි කරලා, එක පැත්තක් විනාඩි 4ක් වගේ වෙන්න දෙපැත්තම ෆ්‍රයි කරගන්න. 

 

4. ඇපල් ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1 1/2
 2. සීනි මේසහැඳි 1
 3. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 2
 4. ලුණු ස්වල්පයක්
 5. කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්
 6. පොතු හැර කපාගත් ඇපල් ගෙඩි 2
 7. බිත්තර කහමද 2
 8. මෙල්ට් කරගත් බටර් මේස හැඳි 2
 9. කිරි මි.ලි. 150
 10. වැනිලා ස්වල්පයක්

 

තැවරුමට

 

 1. කුඩු කරගත් සීනි ග්‍රෑම් 100
 2. කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්

 

 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර්, සීනි, ලුණු, කුරුඳු කුඩු දාලා කළවම් කරගන්න. මේකට කපාගත් ඇපල්, බිත්තර කහමද හා බටර් ටික දාගන්න. හැන්දකින් කළවම් කරලා කිරි ටික ටික දමා කළවම් කරගෙන උකු බැටර් එකක් හදාගන්න. මේකට වැනිලා ටිකක් දාගන්න. 
 • විනාඩි 20ක් වගේ පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ රන්වන්පාට වෙනකල් බැදගන්න. 
 • තැවරුමට ගත්ත සීනි සහ කුරුඳු කුඩු ටික කළවම් කරලා තෙල් බේරෙන්න තියපු ෆ්‍රිටර්ස් ටික තවරගන්න. 

 

5. වෙජි ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රේට්කරගත් සුකිනි කෝප්ප 1
 2. ග්‍රේට්කරගත් කැරට් කෝප්ප 1
 3. චොප්කරගත් බෙල්පෙපර් මේස හැඳි 1
 4. ග්‍රේට්කරගත් ගෝවා කෝප්ප 1
 5. චොප්කරගත් ළූණු කොළ ස්වල්පයක්
 6. චොප්කරගත් සුදුළූණු ස්වල්පයක්
 7. බිත්තර 2
 8. පාන්පිටි කෝප්ප 1/2
 9. රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 

 • ඉහත සියල්ලම බෝල් එකකට දාලා හොඳට කළවම් කරගන්න. 
 • පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා මෙයින් ටික ටික දාලා පැතලි කරලා දෙපැත්ත හරවමින් බැදගන්න. 

 

6. කෝලිෆ්ලවර් ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රේට්කරගත් කෝලිෆ්ලවර් කෝප්ප 1
 2. බිත්තර 2
 3. පාන්පිටි මේස හැඳි 2
 4. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2
 5. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු

 

 • මේ ඔක්කොම කළවම් කරලා ඩෝ එකක් හදාගන්න. දැන් අතට පොඩි බෝල අරන් තුනී කරලා පැටී එකක් වගේ හදලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 

 

7. මශෲම් ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. මශෲම් පැකට් 1
 2. තෙල් ස්වල්පයක්

 

බැටර් එක සඳහා 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1/2
 2. බිත්තර 1
 3. චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 4. චොප්කරගත් ළූණු කොළ ස්වල්පයක්
 5. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
 6. චාට් මසාලා ස්වල්පයක්
 7. කිරි කෝප්ප 1/2
 8. චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්

 

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා පොඩියට අතින් ඉරාගත්ත මශෲම් ටික විනාඩි 4ක් වගේ ෆ්‍රයි කරගන්න. මේකට ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරගන්න. මශෲම් ටික ෆ්‍රයි වෙලා ඇති නම් ලිප ඕෆ් කරගන්න. 
 • බැටර් එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික කළවම් කරලා තික් බැටර් එකක් හදාගන්න. ඊළඟට මේකට මශෲම් ටික දාලා කළවම් කරන්න. 
 • පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් උනාම හැන්දකින් මිශ්‍රණය පෑන් එකේ තැනින් තැනට දාලා පැතලි කරන්න. දෙපැත්තම ෆ්‍රයි කරගන්න.