කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට එක් වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

 

 

සති තුනකට විතර පස්සේ ඔන්න අපි ආපහු කාම සූත්‍රයේ අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න යන්නේ. මේ ප්‍රකරණයේ නම සඳහන් වෙන්නේ සහාය ගම්‍යාගම්‍ය චින්තාගමන කාරණ ප්‍රකරණය විදිහට. මේ ප්‍රකරණය තුළදී ගණිකාවන් හා සම්බන්ධ කරුණු සහ ඔවුන් විෂයෙහි හැසිරිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව විස්තර වෙනවා.

වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මේ ප්‍රකරණය ආරම්භ කරන්නේ ගණිකාවන්ට ජීවිතය ගෙන යාමටත් කායික ආශ්වාදය ලැබීමටත් ඔවුන් වෙතට පිරිමින්ගේ පැමිණීම සිදුවිය යුතුයි යන සනාතන සත්‍යය පිළිබඳව  සඳහන් කරමින්.

ගණිකාවන් විවිධ පුරුෂයන් සමග සයන ගතවීමේදී  ඒ සඳහා බලපාන කරුණු තුනක් ඉන් අනතුරුව සඳහන් කරනවා.ඒවා තමයි…

 

 1. කෘත්‍රීම ප්‍රේමය 
 2. ස්වභාවික ප්‍රේමය
 3. ධන ලාභය

 

ගණිකාවන් මේ සිදුකරන්නේ වෘත්තියක් නිසා ඇතැම් අවස්ථාවලදී  කෘත්‍රීම ප්‍රේමය පවා ස්වභාවික ප්‍රේමයක් ලෙසට පෙනී යන බව ඉන් අනතුරුව මතක් කරනවා.

කාන්තාවක් කෙරෙහි පිරිමියෙක්ගේ දැඩි කැමැත්තක් ඇති වන්නේ ප්‍රේමය ප්‍රධාන කොට ගත් විශ්වාසය නිසායි. මේ නිසා තමන් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය හුදු තම ජීවිකාවට පමණක් සීමා වූ දෙයක් නොව ඔහු කෙරෙහි ඇති  ප්‍රියතාවය නිසා සිදු කරන දෙයක් බව පෙන්වීමට ගණිකාව වගබලාගත යුතුයි. එසේම යම්කිසි අවස්ථාවක දී  එම පුද්ගලයාගෙන් යම්කිසි ධනයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා උපක්‍රමශීලී විය යුතු වෙනවා.

ගණිකාවන් තම හොඳම ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසී මග දෙපස නෙත් යොමු කරමින් හැම දෙනාටම පෙනෙන සේ සිටිය යුතුයි. නමුත් ඇයගේ ස්වභාවය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක ස්වභාවයට සමාන නිසා පමණ ඉක්මවා ගිය විවෘත ස්වභාවයකිනුත් නොසිටිය යුතු වෙනවා.

තමන් කරා පිරිමින් එවන අය සමඟ මෙන්ම  තමන් කරා පැමිණෙන පිරිමින් වළක්වන පුද්ගලයන් සමගද එක හා සමානව මිතුරු වී තමන්ගෙන් සේවය ලබාගන්නා පිරිමින් ප්‍රමාණය කෙමෙන් වැඩි කරගත යුතුයි. එසේ කිරීම මගින් තමන් කරා පැමිණෙන අනවශ්‍ය කරදර ආදිය වළක්වා ගැනීමට වළක්වා ගැනීමට  හැකියාව ලැබෙනවා.

මෙහිදී වත්ස්‍යායන පඬිතුමා එකල භාරතීය සමාජයට සාපේක්ෂව ගණිකාවක් විසින් මිත්‍රත්වයේ තබාගතයුතු  පුද්ගලයන් ලයිස්තුවක් දක්වා තිබෙනවා.

 • ආරක්ෂක භටයන් 
 • වෛද්‍යවරුන් 
 • අධිකරණ සේවාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 
 • දෛවඥයන්
 • මැරයන් 
 • විවිධ ක්ෂේත්‍රවල දක්ෂයන් 
 • විද්වතුන් 
 • කලාකරුවන් 
 • පීඨමර්ද
 • විට
 • විදූෂක
 • මාලා කාරයන් 
 • සුවඳ විලවුන් වෙළෙන්දන්
 • බේබද්දන් 
 • රජකයන්
 • කරණවෑමියන් 
 • හිඟන්නන් 

මෙවැනි පුද්ගලයන්ගෙන් යම්කිසි අවස්ථාවක  උදව්වක් ගැනීමට හේතු විය හැකි බැවින් මෙවැනි අය සමඟ මිත්‍රකම් පැවැත්වීම සිදු කළ යුතු බව කියවෙනවා.

 

ඉන් අනතුරුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා  ගණිකාවක් විසින් ධනාශාව සඳහාම ආශ්‍රය කළ යුතු පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ද ලබා දෙනවා.

 • ස්වාධීන පුද්ගලයන්
 • නව යෞවන වියේ පසුවන්නන්
 • ධනවතුන් 
 • හිටි හැටියේ ධනවත්වූවන් 
 • නිලධරයන් 
 • පාරම්පරිකව ධනයක් උරුම වූවන් 
 • විවිධ තරගවලට සහභාගි වී ජයග්‍රහණය කළවුන්
 • රූමත්කම ගැන මානයෙන් සිටින අය
 • ආත්ම වර්ණනාවට කැමති අය
 • ප්‍රසිද්ධියට කැමැති විද්වතුන් 
 • තමා හා සමාන පුද්ගලයන්ට අවමාන කිරීමට කැමති අය 
 • පරිත්‍යාගශීලීන් 
 • රාජ්‍ය අමාත්‍යාදීන්ගේ උපදේශකයන් 
 • තම ධනය ගැන වැඩ සැලකිල්ලක් නොදක්වන අය 
 • වැඩිහිටියන්ගේ උපදෙස් වලට ගරු නොකරන පුද්ගලයින්
 • සෑම තැනකම මුල්තැන ගනීමට ප්‍රියකරන අය 
 • ධනවත් පවුලක එකම පුත්‍රයා 
 • සන්‍යාසියා
 • සිල් නොරකින තවුසන් 
 • නිර්භීත පුද්ගලයින්
 • වෛද්‍යවරුන් 

තම ආත්ම තෘප්තිය සහ  කීර්තිය උදෙසා ගණිකාවක් විසින් ආශ්‍රය කළ යුතු පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවක් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඊළඟට අපට ලබා දෙනවා.

 • කුලීනයන් 
 • විද්වතුන්
 • දාර්ශනිකයන් 
 • කවීන් 
 • කතා ලිවීමේ සහ කීමේ දක්ෂයන්
 • දක්ෂ කථිකයන්
 • ශූරතාවයෙන් අනූන වූවන්
 • විවිධ ශිල්පවල නිපුණ පුද්ගලයන් 
 • ශ්‍රේෂ්ඨ අරමුණු ඇති පුද්ගලයා
 • මහත්මා ගතිගුණ ඇති අය
 • උත්සාහවන්තයන්
 • භක්තිමත් පුද්ගලයන් 
 • තමන්ට වරදක් සිදු කළත් සමාව දීමට සැරසී සිටින පුද්ගලයන් 
 • ත්‍යාගශීලීන්
 • තම මිතුරන්ට බෙහෙවින් ලැදි පුද්ගලයන් 
 • සමාජශීලී පුද්ගලයන් 
 • නිරෝගීමත් අය
 • මනා දේහ ඇත්තන්
 • ශක්තිමත් පුද්ගලයන් 
 • සුරාවෙන් වැළකී සිටින අය 
 • සුරත ක්‍රීඩාවට දක්ෂ අය 
 • ස්ත්‍රීන්ගේ සෞඛ්‍ය සහ මානසික සතුට වැඩි කිරීමට දායක වන පුද්ගලයන් 
 • ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි අතිශය සමීප ඇඟළුම් කමක් දක්වන අය.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අවස්ථාවල දී මෙවැනි පුද්ගලයන් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති නිසාම ගණිකාවක් සමග සමීප මිතුරුකමකට ප්‍රිය නොකිරීමටත් වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා.

එහිදී වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ස්වාධීන ජීවිතය, අනෙකාගේ දුකෙහි දී කම්පා නොවීම, ඊර්ෂ්‍යා විරහිත වීම, සැකයෙන් තොර වීම යන ගතිගුණ පුරුෂයකු විසින් තම ජීවිතය තුළ වගා කළ ගත යුතු ගුණ ලෙස සඳහන් කිරීමක් කරනවා.

 

ලබන සතියේ අපි මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරමු. එහෙමනම් අමතක නොකර වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක නිසි තැන්වල ෂෙයාර් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *