කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැටවෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

 

 

 

දැන් සති දෙකක ඉඳන් අපිට කියවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙ එකම එක ප්‍රකරණයක්. ඊට හේතු වෙලා තියෙන්නේ අන්තඃපුරික දාරාක්ෂිතක වෘත්ත ප්‍රකරණය නම් වූ මේ ප්‍රකරණය තරමක් දුරට දීර්ඝ ප්‍රකරණයක් වීම. එහෙම නම් ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි අද මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරමු.

 

වත්ස්‍යායන පඬිතුමා පැරණි භාරත දේශයේ විවිධ රාජ්‍යවල අන්තඃපුරවල පැවති විවිධ චාරිත්‍ර පිළිබඳව ඊළඟට විස්තර කරනවා.

අපරාන්තක නම් දේශයේ රාජ මාලිගාවල ආරක්ෂක සංවිධාන ඉතාම ලිහිල් මට්ටමේ පවතිනවා. එම නිසා අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් තමන්ට කැමති පුරුෂයන් තම කුටිවලට කැඳවාගෙන ඔවුන් සමග සංසර්ගයේ යෙදෙනවා.

අභීර නම් රාජ්‍යයේ රැකවලෙහි නියුතු රාජපුරුෂයන් ක්ෂ්ත්‍රීය නමින් හැඳින්වෙනවා. ඔවුන් අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් සමග විවිධ සබඳතා ඇතිකර ගන්නවා.

වත්ස ගුල්ම නම් රාජ්‍යයේ රජවාසල කාන්තාවන් තමන් ප්‍රිය කරන තරුණයන් ස්ත්‍රීන් ලෙස සරසා රාජ මාලිගය තුළට ගෙන්වා ගැනීම සිදු කරනවා.

වෛදර්භ දේශයේ බිසෝවරුන් අනෙකුත් බිසෝවරුන්ගේ දරුවන් සමග ලිංගික ඇසුර පවත්වනවා.

ස්ත්‍රී රාජ්‍යයේ රාජවංශික කාන්තාවන් සමාන වංශිකයන් සමඟ හැර වෙනත් අය සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමෙන් වළකිනු ලබනවා.

ගෞඩ දේශයේ රාජස්ත්‍රීන් කුල භේදයකින් තොරව ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සමග සබඳතා පැවැත්වීමට යොමු වෙනවා.

සින්දු දේශයේ අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් දොරටුපාලයන්, විවිධ කාර්මික ශිල්පීන් ආදී අන්තඃපුරයට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති පුද්ගලයන් සමග සබඳතා පවත්වනවා.

හේමවතයේ පිරිස් දොරටු පාලකයන්ට අල්ලස් ලබාදී අන්තඃපුරයට පිවිසීම සිදු කරනවා.

බංග, අංග සහ කාලිංග නම් රාජ්‍යවල බ්‍රහ්මණයන් විසින් අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන්ට මල් ලබා දීමේ චාරිත්‍රයක් පවතිනවා.එකී දිනයේ දී තමන්ගේ මුහුණ වැසෙන ලෙස මොට්ටැක්කිලි දමාගෙන බ්‍රහ්මණයන් මුණ ගැසීමට පැමිණෙන ස්ත්‍රීන් තමන් කැමති අය සමඟ එක්වීමක් සිදු කරනවා.

ප්‍රාව්‍ය නම් දේශයේ අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් කණ්ඩායමක් වශයෙන් එක්වී එක් තරුණයෙකු තම කාමරයේ සඟවා ගෙන ඔහු ලවා තමන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සිදු කරනවා.

මෙවැනි ආකාරයට අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන්ට වරදට පෙළඹවීමේ ඇති හැකියාව වැඩි නිසා රැකවලුන් පිළිබඳව නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමෙන් පසු පමණක් අන්තඃපුරයේ සේවයට ඔවුන් යොදා ගත යුතු යැයි ඇතැම් ආචාර්‍යවරු පවසා තිබෙනවා.

එසේම ඇතැම් විට ධනය කෙරෙහි ලෝභයෙන් පසුවන පුද්ගලයන් රැකවලුන් ලෙස පත් කිරීම මගින් මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බැවින් එකී පුද්ගලයාගේ කාමාශාව, ඔහුට තිබෙන භය සහ ධන අවශ්‍යතාව යන කරුණු තුන පිළිබඳව පරීක්ෂාකාරී විය යුතු යැයි ගෝණිකාපුත්‍ර පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

තම ස්වාමියාට ද්‍රෝහී නොවීමේ ධර්මතාවය දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්තිගරුක පුද්ගලයන් මේ සඳහා භාවිතා කළ යුතු යැයි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා නිර්දේශ කරනවා

බාභ්‍රවීය පඬිතුමා නම් කියන්නේ උපාය දූතියන් භාවිතා කොට තමන්ගේ බිරිඳගේ අවංක භාවය පරීක්ෂා කළ යුතු බවයි.

නමුත් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා නම් ඊට එකඟ වන්නේ නැහැ.අහිංසක කාන්තාවන් පවා ඇතැම්විට මෙවැනි උපක්‍රම නිසා වරදට පෙළඹිය හැකි බව ඔහු සිතනවා.

අනතුරුව ස්ත්‍රියකගේ විනාශයට හේතු වන කරුණු කීපයක් ඔහු සඳහන් කරනවා.

  • නිසරු කතා වල යෙදීම.
  • බලාගැනීමට සුදුසු පුද්ගලයෙකු නොසිටීම. 
  • පුරුෂයාගෙන් නිදහස ලැබීම. 
  • දුටු දුටු පිරිමින් සමඟ බැඳීම. 
  • සැමියා විදේශ විදේශගතවීම නිසා තනිව විසීම.
  • විදේශ රටක වාසය කිරීම. 
  • ජීවිකාව කර ගැනීමේ මගක් නොමැතිවීම.
  • චරිතවත් බවින් තොර ස්ත්‍රීන් සමග ආශ්‍රය කිරීම.
  • සැමියා තුළ ඇති ඉරිසියාව. 

 

අවසාන වශයෙන් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙසේ සඳහන් කිරීමක් කරනවා.

පුද්ගලයෙකු මෙම ප්‍රකරණය තුළ විස්තර කර ඇති කරුණු නිසි පරිදි වටහා ගත්තේ නම් ඔහු පරදාර සේවනයට යොමු නොවන පුද්ගලයකු බවට පත් වෙනවා.

පරදාර සේවනයෙහි සාර්ථකත්වය තාවකාලික බවත් එම හේතුවෙන් ධන හානි මෙන්ම සමාජ සම්මතයන්ද ඉක්ම වන බැවින් එවැනි සම්බන්ධතා වලට  යොමු නොවිය යුතු බවත් වැඩිදුරටත් කියනවා.

මේ ප්‍රකරණය තමන් රචනා කළේ පුද්ගලයාගේ සදාචාර දියුණුව සඳහා බව මතක් කරන වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙහි සඳහන් කරුණු සමාජයට හානිකර දෑ කිරීමට භාවිතා නොකළ යුතු බවට ඉල්ලීමක් කරනවා.

 

ඔන්න ඔය විදිහට කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් ප්‍රකරණයක් නිම වෙනවා.ලබන සතියේ අපි අලුත්ම අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න පටන් ගමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *