කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – පනස් නම වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

 

මතක ඇතිනේ අපි ගිය සතියෙ අන්තඃපුරික දාරක්ෂිතක වෘත්ත  ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා. අපි අද ඒ ප්‍රකරණය තවදුරටත් කියවගෙන යමු.

අපි කලින් කියවමින් හිටියේ අන්තඃපුරයට පිවිසෙන්න යම්කිසි පුද්ගලයකු විසින් අනුගමනය කළ යුතු උපාය උපක්‍රම පිළිබඳව. ඒ උපක්‍රම ගැන අපි කතා කරලා ඉවර කරමු.

 

අන්තඃපුරයේ සේවයේ නියුතු රැකවලෙකුගේ ආකාරයෙන් සැරසී ගෙන අවශ්‍ය නම් අන්තඃපුරයට පිවිසීමටත් පුළුවන්. නමුත් ඒ සඳහා මනා පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. යම් හෙයකින් එසේ කිරීමට ගොස් අසු වුවහොත් එසැණින්ම මරණය හිමිවන නිසා. ඊට අමතරව ඇඳ ඇතිරිලි ආදිය තුළ සැඟවී ඇගේ කුටිය වෙත වෙත යෑමට වුණත් පුළුවන්. නමුත් මේ සඳහා අපි කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට දාසියකගේ උදව් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා.

ඊට අමතරව ඇය සඳහා අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය ගෙනයන සුවිශාල  පෙට්ටි තුළ සැඟවී වුණත් ගමන් කරන්න පුළුවන්. මෙවැනි ආකාරයේ ගමන් කිරීම් සඳහා පූටක යෝගය නම් වූ වචනය වත්ස්‍යාන  පඬිතුමා භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව එතුමා අපූටක යෝගය නම් ක්‍රමය පිළිබඳවත් සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඒ මඟින් අදහස් කරන්නේ අදෘශ්‍යමාන ආකාරයට අන්තඃපුරයට පිවිසීමයි. ඒ සඳහා භාවිතා කළ යුතු ඖෂධ පිළිබඳව එතුමා ඊළඟට සඳහන් කරලා තියනවා. නමුත් මේ ඖෂධ මොනවද කියන එක නම් අපිට නම් පැහැදිළි කරන්න අමාරුයි. කාමසූත්‍රය සඳහා ලියවිලා තියෙන පරිවාර ග්‍රන්ථ වලත් මේ ඖෂධ මොනවාද කියන එක ගැන නිසි පැහැදිළි කිරීමක් සිදු කරලා නැහැ.

නකුල හෘදය, චෝරක, තුම්බි එල, සර්පාක්ෂී නම්වලින් යුතු ඖෂධ සියල්ල දුම් රහිත ගුරුලේත්තුවක් හැඩයේ භාජනයක දමා පැසවීමෙන් අනතුරුව ඒ සියල්ලේ බරට සමාන බරකින් යුක්ත අංජන එක් කිරීමෙන් පසුව එම මිශ්‍රණය හොඳින් අඹරා ගත යුතු වෙනවා. මෙම මිශ්‍රණය ඇස් බැමිවල ආලේප කිරීම මගින් නොපෙනී යෑමට හැකියාව ලැබෙනවා. අවම වශයෙන් ඡායාව පවා පෙනෙන්නේ නැහැයි කියලා වත්ස්‍යායන  පඬිතුමා සඳහන් කරලා තියනවා. මීට අමතරව ජලබ්‍රහ්ම සහ ක්ෂේමශීර නම් පාන වර්ගයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්.

ඒ වගේම අමාවක දිනවල පහන් ගෙන යන ස්ත්‍රීන් පසු පස ගොස් මාලිගාවේ රහස් දොරටු තුළින් රිංගා යාමෙන් අන්තඃපුරයට පිවිසෙන්න පුළුවන්.

අන්තඃපුරය සඳහා බඩු බාහිර ආදිය  ගෙන යන කරත්ත ඇතුළට සහ පිටතට ගන්නා අවස්ථාවල දී රිංගා යෑම  පහසු කාර්යයක් වන නමුත් මෙය නිසි පරිදි අවධානය යොදා සිදුකළ යුතු  කාර්යයක්.

රජු විසින් මධුපානෝත්සව සිදුකරන අවස්ථාවලදීත් මේ ආකාරයටම සාමාන්‍ය ලෙස සිය අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් සමඟ සබඳතා ඇති කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ සඳහා එම උත්සවය සඳහා සහභාගීවන දාසීන් එහා මෙහා යන වේලාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්.

ඇතැම් අවස්ථාවල අන්තඃපුරයේ වසන කාන්තාවන් තමන් වාසය කරන කුටි කලින් කලට වෙනස් කරන අවස්ථාවන් පවතිනවා. එසේම ඇතැම් තැන්වලදී රැකවලුන් මාරු වෙන අවස්ථා වගේම අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් උයන් කෙළිය සඳහා පිටව ගොස් නැවත පැමිණෙන වේලාවලුත් මේ ආකාරයටම තමන්ගේ වාසිය සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් .

තම රාජ්‍යයේ පාලන කටයුතු සිදුවන ආකාරය විමසීම සඳහා විවිධ දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට රජු සංචාරයක් ගොස් ඇති විටදී අන්තඃපුරය තුළ යම් තාක් දුරකට ලිහිල් ස්වභාවයක් පවතිනවා. මෙම කාලය වුවත් නිසි පරිදි ප්‍රයෝජනය ගැනීමට පුළුවන්.

එසේම යම් විදිහකින් අන්තඃපුර ස්ත්‍රීන් එක හා සමානව වරදෙහි බැඳීමට ප්‍රිය කරන කාන්තාවන් නම්  එවැනි අවස්ථා වලදී තමන් හමුවේ ඇත්තේ එකම අරමුණක් වන නිසා අනෙක් අයගේ රහස් අනාවරණය වීමෙන් තමන්ගේ රහස්ද අනාවරණය වෙතැයි යන බියෙන් එකිනෙකාට සහය ලබාදීම සිදු කරනවා.

 

ආරම්භයේදී අපි මේ ප්‍රකරණය අද කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණත් මේ ප්‍රකරණයේ දීර්ඝතාවය නිසා ලබන සතියේදී අපට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න අවස්ථාව ලැබේවී. එහෙම නම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක අදාළ තැන්වල ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *