පළතුරු කන්නෙ නිකම්මද? උයල කමුද? මෙන්න අපෙන් උයල කන්න පුළුවන් පළතුරු රෙසිපි 7ක්

ඉදුණම කන පළතුරු ඉදෙන්න කලින් හෝ ඉදුණට පස්සෙ කරි එකක් විදියට කාලා තියනවද? බලන්න නිකන් කනවා වගේද උයලා කන එකෙ රස කියලා. ඒ වගේ පළතුරු උයලා කන රෙසිපි ටිකක් තමයි අද අපි ගෙනාවේ. 

 

1. ග්‍රීන් ඇපල් කරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. ග්‍රීන් ඇපල් ගෙඩි 5
 2. කපාගත් සුදුළූණු බික් 3
 3. උළුහාල් ස්වල්පයක්
 4. රම්පේ හා කරපිංචා
 5. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 6. කරදමුංගු ඇට 2
 7. ලුණු
 8. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 9. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 10. තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/4
 11. මිටිකිරි කෝප්ප 1
 12. තෙල් ස්වල්පයක්
 13. බැදගත් සූදුරු හා කොත්තමල්ලි ස්වල්පයක්

 

 • ඇපල් ගෙඩියක් කෑලි 8කට වෙන්න වගේ කපාගන්න. මේ ටික ලුණු හා කහකුඩු අතගාලා පැත්තකින් තියන්න. 
 • භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ළූණු, සුදුළූණු, රම්පේ හා කරපිංචා දාලා උළුහාල් හා කරදමුංගු ඇට ටිකත් එකතු කරන්න. කළවම් කරලා මිරිස්කුඩු, තුනපහ කුඩු හා කහ කුඩු එකතු කරන්න. 
 • ටිකකින් ඇපල් ටික දාලා, වතුර කෝප්ප 1/4ක් වගේ දාලා අවශ්‍ය පමණ ලුණු දාගන්න. මේකට බැදගත් සූදුරු හා කොත්තමල්ලි කුඩු කරලා එකතු කරන්න. 
 • පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. ඇපල් තැම්බීගෙන එනකොට කිරි ටික දාලා කළවම් කරලා උතුරවලා ගන්න. 

 

2. ඇඹරැල්ලා මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පොතු හැරගත් ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 10-12
 2. කපාගත් සුදුළූණු බික් 3-4
 3. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 3
 4. තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1
 5. කෑලිමිරිස් තේ හැඳි 1
 6. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 7. සීනි තේ හැඳි 4
 8. කරපිංචා ස්වල්පයක්
 9. ලුණු
 10. මිටි කිරි කෝප්පයක්

 

 • ඇඹරැල්ලා දෙකට හෝ හතරට කපාගන්න. ලුණු හා කහ ටිකක් දාලා තම්බගන්න. 
 • වෙනම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට මිරිස්කුඩු, තුනපහ කුඩු හා කෑලිමිරිස් දාලා බැදෙන්න අරින්න. මේකට සීනි ටිකත් දාලා ටිකකින් ඇඹරැල්ලා ටික එකතු කරගන්න. 
 • විනාඩියක් විතර තෙම්පරාදු කරගෙන ඇඹරැල්ල වැහෙන ගාණට වතුර එකතු කරල පියනකින් වහල තම්බගන්න.
 • මිටිකිරි එකතු කරල, උතුරනකොට රස බලල, සීනි මදි නම් තව එකතු කරලා රස අනුව ලුණු දාගන්න. කිරි හිඳෙනකම් ලිපේ තියාගන්න.

 

3. අලිගැටපේර තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පොතු ඇරල පොඩියට කපාගත් පැහුණු අලිගැටපේර ගෙඩි 2
 2. අබ ස්වල්පයක්
 3. කරපිංචා
 4. කඩල පරිප්පු ස්වල්පයක්
 5. සූදුරු ස්වල්පයක්
 6. කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් 2
 7. දික් අතට කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
 8. ග්‍රේට්කරගත් කැරට් අල 2
 9. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 10. ලුණු
 11. රටකජු කෝප්ප 1/2

 

 • භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට අබ, සූදුරු, කඩල පරිප්පු, කරපිංචා දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. මේකට කපාගත් වියළි මිරිස්, කරපිංචා එකතු කරන්න. හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • මේකට කැරට්, ලුණු හා කහ කුඩු දාගෙන කළවම් කරල කපාගත් අලිගැටපේර ටික දාගන්න. ඊළඟට රටකජු ටික දාලා කළවම් කරලා පියන වහලා අලිගැටපේර තැම්බෙනකම් විටින් විට කළවම් කරමින් පිසගන්න. 

 

4. අඹ මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. අමු අඹ ගෙඩි 3
 2. තලාගත් ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 3. තලාගත් සුදුළූණු ස්වල්පයක්
 4. රම්පේ හා කරපිංචා ස්වල්පයක්
 5. අබ ඇට ටිකක්
 6. සේර කෑල්ලක්
 7. කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 8. අමුමිරිස් කරල් 2
 9. කපාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 10. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 3
 11. අමු තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1
 12. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 13. මිටිකිරි කෝප්ප  1
 14. දියකිරි කෝප්ප 1
 15. සීනි තේ හැඳි 4
 16. තෙල් ස්වල්පයක්
 17. ලුණු

 

 • අඹ හෝදල ටික තරමක කෑලි කපල අඹ ඇටය මැද තියෙන මදය අයින් කරගන්න. 
 • භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට අබ ඇට, ළූණු, සුදුළූණු, ඉඟුරු, රම්පේ, කරපිංචා, කපාගත් අමුමිරිස්, සේර හා කුරුඳු පොතු ටිකත් එකතු කරන්න. 
 • හොඳට තෙම්පරාදු උනාම කහ, මිරිස්කුඩු හා තුනපහ කුඩු ටික දාලා කළවම් කරන්න. ටිකකින් අඹ ටික දාලා කළවම් කරන්න. මේකට සීනි දාලා, දියකිරි ටික එකතු කරලා ලිපේ තියලා හැඳිගාන්න. 
 • රස අනුව ලුණු එකතු කරල පියන වහලා හොඳට පිසගන්න. අඹ ටික තැම්බුනාට පස්සෙ නම් මිටිකිරි දාලා ටිකක් හින්දගන්න. 

 

 

5. අමු ගස්ලබු මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. අමු ගස්ලබු ගෙඩි 1
 2. කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 3. කරපිංචා
 4. අමුමිරිස් කරල් 2
 5. ගම්මිරිස් ඇට ස්වල්පයක්
 6. රතුළූණු ගෙඩි 4
 7. අබ ස්වල්පයක්
 8. සුදුළූණු බික් 5
 9. පොල් කෝප්ප 1/2
 10. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 11. ලුණු

 

 

 • මුලින්ම ගස්ලබු ටික පොත්ත ඇරල හීනි තීරු කපාගන්න. හොඳට සෝදලා කහ, ලුණු, කරපිංචා හා කුරුඳු පොතු එකතු කරල වතුර චුට්ටක් දාල තම්බගන්න. 
 • ඒ අතරෙ පොල් වලට ගම්මිරිස්, අමුමිරිස්, කරපිංචා, අබ ටිකක්, රතුළූණු ගෙඩි දෙකක් හා සුදුළූණු දාලා අඹරගන්න. ගස්ලබු තැම්බිලා වතුර හිඳුනම මේ පොල් මැල්ලුම එකතු කරන්න. හොඳට කළවම් කරගන්න.
 • වෙනම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට අබ ටිකක් දාලා පුපුරනකොට කපාගත්ත රතුළූණු ගෙඩි දෙකක් හා කරපිංචා දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මේකට ගස්ලබු මැල්ලුම දාලා හොඳට කළවම් කරගන්න. 

 

6. කෙසෙල් ඇඹුල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කපාගත් අමු කෙසෙල් කෝප්ප 2
 2. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 3. බැදපු තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1
 4. අමු තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 5. කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 6. ලුණු
 7. තෙල් ස්වල්පයක්
 8. කපාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 9. රම්පේ කරපිංචා ස්වල්පයක්
 10. අමුමිරිස් කරල් 2
 11. කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 2
 12. පොල්කිරි කෝප්ප 1

 

 • මුලින්ම කෙසෙල් වලට කහකුඩු, මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, ලුණු, තුනපහකුඩු ටික දාලා හොඳට කළවම් කරගන්න. 
 • භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට කෙසෙල් එකතු කරලා තෙම්පරාදු කරගන්න. 
 • වෙනම පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා කපාගත් ළූණු, අමුමිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ දාලා කළවම් කරගෙන තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. විනාඩි 5ක් වගේ පිසගෙන කලින් තෙම්පරාදු කරගත් කෙසෙල් ටික මේකට දාලා කළවම් කරලා කිරි ටික දාලා උතුරවගන්න. 

 

7. කිවී කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පොතු ඉවත් කරගත් කිවී ගෙඩි 4
 2. කරපිංචා ස්වල්පයක්
 3. ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1/2
 4. සුදුළූණු බික් 4
 5. අබ ස්වල්පයක්
 6. උළුහාල් ස්වල්පයක්
 7. කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 8. ලුණු
 9. සීනි ස්වල්පයක්
 10. පොල්කිරි කෝප්ප 1

 

 • කිවී තරමක කෑලි කපාගන්න. භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට අබ ටික දාගන්න. ඊළඟට කරපිංචා, ළූණු, සුදුළූණු ටිකත් එකතු කරලා තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • උළුහාල් සහ කහකුඩු ටික දාගන්න. හොඳට තෙම්පරාදු උනාම කිවී ටික එකතු කරන්න. මේකට වතුර කෝප්පයක් සහ සීනි දාලා වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. 
 • විනාඩි 5කින් විතර පියන ඇරලා බලලා පොල්කිරි ටික දාලා රස අනුව ලුණු දාලා උතුරවගන්න. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *