කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – පනස් පස්වන කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

 

අපි පහුගිය සති දෙකේම කාම සූත්‍රයේ දූති කර්ම ප්‍රකරණය කියවමින් ඉන්නේ. හැබැයි ඔන්න අද නම් අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැඩි කතාබහක් නැතුව අපි ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු.

ඉතින් අපි සඳහන් කළානේ උපාය දූතියකගේ උදව්වෙන් හිත් ගත්ත කාන්තාව හමු වීමට සුදුසු ස්ථාන ගැන. ගෝණිකාපුත්‍ර පඬිතුමා කියන විදිහට මේ සඳහා එම තැනැත්තියගේ මිතුරියක්ගේ ගෙයක් බව​ට සැමියා විසින් විශ්වාස කරන ස්ථානයක් තෝරාගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ වත්ස්‍යායන පඬිතුමා දූතියන් වර්ග පිළිබඳව විස්තර කරනවා.

1. නිසෘෂ්ටාර්ථා 

ස්ත්‍රියගේ සහ පුරුෂයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔවුන්ගේ අදහස නිසි පරිදි වටහා ගනිමින් තම බුද්ධිය භාවිතා කොට දෙපාර්ශවයම මුණ ගැසීම සිදු කරන තැනැත්තිය මෙලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. දෙපාර්ශවයම එකිනෙකා නිසි පරිදි හඳුනන, ඒ වගේම නිතර නිතර කතාබහේ යෙදෙන අයගේ කාර්‍යයන් පහසුවෙන්ම මෙවැනි තැනැත්තියන් ඉෂ්ට කරනවා. යම්කිසි අවස්ථාවක දී එවැනි සම්බන්ධතාවයක් සඳහා ස්ත්‍රිය ප්‍රමුඛත්වය ගන්නේ නම් ඇය කතාබහක් සිදු කොට නැති තැනැත්තෙක් සමග වුවත් සම්බන්ධ කිරීමට ඇය කටයුතු කරනවා. මේ විදිහට දැන ඇඳුනුම්කමක් නැති අය වුණත් සම්බන්ධ කරවීමට මෙවැනි තැනැත්තියන්ට පුළුවන්.

 

2. පරිමිතාර්ථා

තමන් සිදු කළ යුතු කාර්යය පිළිබඳව ලැබුණු ඉඟියකින් පවා උද්‍යෝගයට පැමිණ අවශ්‍ය කටයුතු තමන් විසින්ම සම්පාදනය කරනු ලබන දූතිකාව මේ නමින් හැඳින්වෙනවා. නිතර නිතර එකිනෙකාට මුණගැසීමට හෝ කතා කිරීමට අවකාශ නොලැබෙන පාර්ශව දෙකක් ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් රහිතව වුණත් එකතු කිරීමට මෙවැනි තැනැත්තියන් මුලපුරනවා.

 

3. පත්‍රහාරී 

තමන්ට ලබාදෙන ලද පණිවිඩය පමණක් අනෙක් පාර්ශවයට කියන තැනැත්තිය කාම සූත්‍රය තුල මෙසේ හඳුන්වා දී ඇති අතර මෙවැනි තැනැත්තියන් භාවිතා කළ යුත්තේ දෙපාර්ශවය අතර නිසි අවබෝධයක් පවතින අවස්ථාවකදී පමණයි.

 

4. ස්වයංදූතී

තවත් තැනැත්තියක් විසින් දූත මෙහෙවරේ යොදන ලද උපාය දූතිය, තමන්ගේ කාර්යය පසෙක දා පුරුෂයා සමග සංවාදයේ යෙදෙන තැනැත්තියක් නම් ඇයව මේ ලෙස හැඳින්වෙනවා. සරලවම කියන්නේ නම් රාගාධික ස්ත්‍රීන් තම දූත කාර්‍යය සිදු කරන අතරතුර සබඳකම් ගොඩනගා ගන්නවා. මෙවැනි තැනැත්තියන් සමග කටයුතු කිරීමේදී අතිශය පරිස්සම් විය යුතු යැයි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා.

 

5. මූඪ දූතී 

වසඟයට ගත යුතු පුරුෂයාගේ බිරිඳ සමග මිත්‍රත්වයක් ගොඩනඟා ගෙන ඔහු ප්‍රිය කරන විවිධ දෑ පිළිබඳව සියළුම තොරතුරු ලබාගෙන  භාවිතා කිරීමේදී එම බිරිඳ  මූඪ දූතීයක් ලෙස කාම සූත්‍රය හඳුන්වා දෙනවා.

 

6. භාර්‍යා දූතී

යම්කිසි අවස්ථාවක දී එම මූඪ දූතිය සහ ඇගේ සැමියා කෙරෙහි ආකර්ෂණය වී සිටි​න ස්ත්‍රිය සම්බන්ධ කිරීමෙන් අනතුරුව එම ස්ත්‍රිය විසින්ම අදාළ කාන්තාවගෙන් තොරතුරු දැන ගන්නා අවස්ථාවේදී එම​ කාන්තා​ව භාර්යා දූතිය ලෙස හැඳින්වෙනවා. 

 

7. මුඛ දූතී

තමන් කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අවබෝධයක් නොමැති කුඩා තැනැත්තියක්ව මෙවැනි පණිවිඩ ගෙන යාමට භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී ඇයව මුඛ දූතියක් ලෙස හඳුන්වනවා 

 

8. වාත දූතී 

ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂයාගේ එකිනෙකා කෙරෙහි පවතින කැමැත්ත සහ ලිංගික ආශාවන් පිළිබඳව දෙපැත්ත කැපෙන වචන කියමින් ඉඟි පළ කිරීම් සිදු කරනු ලබන තැනැත්තියව හැඳින්වෙන්නේ වාත දූතිය ලෙසයි.

 

අවසාන වශයෙන් මේ ප්‍රකරණය නිම කරද්දී වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙහෙම කියනවා… 

වැන්දඹුව, මෙහෙකාරිය, සිඟන්නිය සහ කෙස් සකසන්නිය යම් කාන්තාවක් සමග පහසුවෙන් මිත්‍ර වීමට, විශ්වාසය දිනා ගැනීමට මෙන්ම දූත කාර්යය සිදු කිරීමටත් සමත්කම් දක්වනවා 

එහිදී ඇගේ සැමියාගේ තිබෙන අඩුපාඩු සහ අනෙක් පුරුෂයාගේ ඇති දක්ෂතා පිළිබඳව විවිධ කරුණු දැක්විය යුතු වෙනවා.

කෙමෙන් කෙමෙන් ඔහු රති ක්‍රීඩාවට කෙතරම් දක්ෂයකු ද යන්න, ඔහුට කැමැත්තක් දක්වන විවිධ කාන්තාවන්ගේ බලාපොරොත්තු සහ ඒ කිසිත් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොදක්වා ඔබ කෙරෙහිම පමණක් ඔහු සිතන බව ඇයට ඇඟවිය යුතුයි.

තම වාග් කෞශල්‍ය භාවිතා කර ඇයව ඔහු වෙත පොළඹවා ගැනීමට උපාය දූතිය තම උපරියෙන්ම කටයුතු කළ යුතුය.

 

එහෙමනම් ඔන්න ඔය විදිහට දූතකර්ම ප්‍රකරණය නිම වෙනවා. ලබන සතියේ අපි ඊශ්වරකාමිතා ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *