දිව පිනවන චයිනීස් Crab (කකුළු) රෙසිපි 5ක්

 

පහුගිය ටිකේම වගේ ඔන්න අදත් චයිනීස් රෙසිපීස් ටිකක් ගෙනාවා. කකුළුවො කන්න ආස අයට වෙනස් රසින් හදලා බලන්න මෙන්න චාන්ස් එකක්. හදලා රස අපිටත් කියන්න ඕනේ හොඳේ. 

 

1. ගාලික් බටර් ක්‍රෑබ් (Garlic Butter Crab)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. තම්බාගත් කකුළුවො ග්‍රෑම් 400
 2. බටර් මේස හැඳි 2
 3. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 2
 4. ලෙමන් ජූස් මේස හැඳි 1
 5. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1
 6. චිකන් ස්ටොක් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 7. චොප්කරගත් පාස්ලි ස්වල්පයක්

 

 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් ටික දාගන්න. බටර් රත්වෙනකොට සුදුළූණු, ලෙමන් ජූස් හා මිරිස්කුඩු දාලා කලවම් කරගන්න. චිකන් ස්ටොක් පව්ඩර්, පාස්ලි ටික දාලා කලවම් කරන්න. 
 • දැන් මේකෙ කකුළුවො ටික අතුරගන්න. හැම පැත්තම තැවරෙන්න කලවම් කරගන්න. ටිකකින් ලිප ඕෆ් ​කරගන්න. 

 

 

2. බ්ලැක් පෙපර් ක්‍රෑබ් (Black Pepper Crab)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. සුද්දකරගත් කකුළුවො ග්‍රෑම් 400
 2. සුදු හා කළු ගම්මිරිස් ඇට ස්වල්පයක්
 3. බැදීමට තෙල්
 4. බටර් මේස හැඳි 2
 5. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 1
 6. චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
 7. ටොමැටෝ පේස්ට් මේස හැඳි 1
 8. කරපිංචා ස්වල්පයක්
 9. ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැඳි 1
 10. ලයිට් සෝයාසෝස් මේස හැඳි 1
 11. සීනි මේස හැඳි 3

 

 • ගම්මිරිස් ඇට ටික කුඩු කරගෙන පෑන් එකකට දාලා බැදගන්න. කකුළුවො ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන තෙල් බේරෙන්න තියන්න. 
 • පෑන් එකකට බටර් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට චොප්කරගත් සුදුළූණු ටික දාගන්න. ඊළඟට චොප්කරගත් ළූණු ටික දාගන්න. හොඳට ෆ්‍රයි වෙනකොට ටොමැටෝ පේස්ට් එක දාගන්න. 
 • දැන් රෝස්ට් කරගත් ගම්මිරිස්කුඩු හා කරපිංචා එකතු කරන්න. හොඳට කලවම් කරලා ඔයිස්ටර් සෝස්, ලයිට් සෝයාසෝස් හා සීනි ටික දාගන්න. 
 • මේකට බැදගත් කකුළුවො ටික එකතු කරන්න. කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. 

 

 

3. ස්ටර් ෆ්‍රයිඩ් ස්වීට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි ක්‍රෑබ් (Stir Fried Sweet and Spicy Crab)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පොඩි කකුළුවන් ග්‍රෑම් 300
 2. ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 2
 3. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 1
 4. චිලීපේස්ට් මේස හැඳි 1
 5. ගම්මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 6. රතු සීනි මේස හැඳි 2
 7. චිකන් ස්ටොක් පව්ඩර් මේස හැඳි 2
 8. ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැඳි 2
 9. චොප්කරගත් ළූණු කොළ ස්වල්පයක්

 

 • පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ළූණු ටික දාගන්න. ඊළඟට චොප්කරගත් සුදුළූණු ටික දාගන්න. මේකට කකුළුවො ටික දාගන්න. 
 • විනාඩි 5කින් වගේ චිලීපේස්ට්, ගම්මිරිස්කුඩු, සීනි, චිකන් ස්ටොක් පව්ඩර් හා ඔයිස්ටර් සෝස් ටික දාගන්න. හොඳට කලවම් කරලා පිසගන්න. 
 • මේකට උණුවතුර කෝප්ප 2ක් දාලා විනාඩි 10ක් වහලා පිසගන්න. ලිප ඕෆ් කරන්න කිට්ටුව ළූණු කොළ ටික දාගන්න. 

 

 

4. ගාලික් ඩන්ජනස් ක්‍රෑබ් (Garlic dungeness crab)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. කකුළුවන් ග්‍රෑම් 400
 2. බටර් මේස හැඳි 3
 3. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 3
 4. ස්ටොක් සීසනින්ග් පව්ඩර් මේස හැඳි 1/2
 5. ගම්මිරිස්කුඩු මේස හැඳි 1

 

 • කකුළුවො ටික විනාඩි 15ක් ස්ටීම් කරගන්න. දැන් උඩ කට්ට අයින් කරන්න. 
 • පෑන් එකකට බටර් ටිකක් දාලා සුදුළූණු ටික දාගන්න. ස්ටොක් පව්ඩර් සහ ගම්මිරිස්කුඩු එකතු කරන්න. 
 • කකුළුවො එකින් එක පෑන් එකට දාලා බටර් පේස්ට් එක උඩින් වක්කරගන්න. අනික් පැත්ත හරවලා ෆ්‍රයි කරගන්න. හොඳට කෝට් වෙනකල් විනාඩි 5ක් විතර ෆ්‍රයි කරගන්න. 
 • කකුළුවො ටික වෙනම ප්ලේට් එකකට දාලා උඩින් ගම්මිරිස්කුඩු ඉසගෙන, ඉතිරි  බටර් සෝස් එක වක්කරගන්න. ගලවපු කට්ට නැවත සෙට් කරලා 180°ට විනාඩි 8ක් බේක් කරගන්න. 

 

5. චිලී ක්‍රෑබ් කරි (Chilli Crab Curry) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කකුළුවන් ග්‍රෑම් 500
 2. කපාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 3. ලුණු ස්වල්පයක්
 4. තෙල් ස්වල්පයක්
 5. පොල් කෝප්ප 3/4
 6. කහකුඩු තේ හැඳි 1/4
 7. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1/2
 8. තුනපහකුඩු තේ හැඳි 1/2
 9. වියළි මිරිස් කරල් 5-6
 10. චොප්කරගත් සුදුළූණු මේස හැඳි 1
 11. සූදුරු ස්වල්පයක්

 

 • කකුළුවො ටික ලුණු ටිකක් දාලා තම්බගන්න. පොල් වලට කහකුඩු, මිරිස්කුඩු, තුනපහකුඩු, වියළි මිරිස්, සූදුරු හා සුදුළූණු එක්කර ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. 
 • දැන් භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත්වෙනකොට ළූණු ටික දාලා ෆ්‍රයි කරගන්න. ටිකකින් ග්‍රයින්ඩ් කරගත් පේස්ට් එක දාලා කලවම් කරන්න.
 • කකුළුවො ටික එකතු කරලා කකුළුවො තම්බාගත් වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 8ක් විතර පිසගන්න. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *