කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – 54 වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

 

පහුගිය සතියේ අපි දුතිකර්ම ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා. අපි දැන් අද ඒ ප්‍රකරණයේ ඉතිරි කොටස කියවන්න උත්සාහ කරමු.

කලින් සඳහන් කරපු විදිහට අදාළ කාන්තාව වෙත යන උපාය දූතිය තමන්ගේ සිතුවිලි අනුව ක්‍රියා කොට ජයගත් කාන්තාවන් පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන කතා පිළිබඳව විටින් විට කිව යුතු වෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල එවැනි කාරණා නිසා අර්බුදයකට පත් වූ අය පිළිබඳවද කතා සඳහන් කරමින් ඇය අතින් සිදුවුණු වැරදි සාකච්ඡා කළ යුතු වෙනවා. එසේම පතිභක්තිය රැකි ස්ත්‍රීන් පවා තම ස්වාමියා විසින් අසාධාරණයට ලක් කර තිබූ ආකාරය ගැන කම්පාවෙන් අදහස් දැක්වීමට වගබලා ගත යුතුයි.

 එසේම ඇයව පතන පුරුෂයාගේ ශක්තිමත් බව, කලාකාමීත්වය, උගත් වියත් කම් ආදිය ගැන වර්ණනා මුඛයෙන් ඇය සමග අදහස් හුවමාරු කරගත යුතුයි. එසේම ඔහු සමග රහස් සබඳකම් ඇති කර ගැනීමට ඇතැම් කාන්තාවන් දරන උත්සාහය සහ ඇතැම් අවස්ථාවල කාන්තාවන් ඔහුව රැවටූ ආකාරය පිළිබඳව සංවේදී අයුරින් කතා කළ යුතු වෙනවා. එසේම නැවත නැවතත් ඔහු විසින් ඔබට දක්වන කැමැත්ත පිළිබඳව තමන් පුදුමයට පත්වන බවත් සඳහන් කළ යුතුයි.

ඉන්පසුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විස්තර කරන්නේ අදාළ කාන්තාවකගේ සිතැඟි වෙනස් වන නොවන බව දූතිකාවටම නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට උපකාරීවන කරුණු කීපයක් ‍සම්බන්ධවයි… 

 • උපාය දූතිය දුටු සැණින් සිනාසී කතාබහ ආරම්භ කිරීම. 
 • ගරු සරු ඇතිව අසුන් පැනවීම. 
 • ඇය ගේ සුව දුක් ආදිය පිළිබඳව විමසීම. 
 • ඇයව තනිව හමුවීමට යෑම. 
 • ඇය සමග සමග කතාබහට මුල පිරීම. 
 • ඇය ඉදිරියේ සුසුම් හෙලමින් යම් දෙයක් සිතන බව ඇඟවීම. 
 • උපාය දූතියට විවිධ තෑගි බෝග ලබා දීම. 
 • උපාය දූතියට අමතක වූ දේ මතක් කිරීම. 
 • නැවත පැමිණෙන ලෙස මතක් කරමින් උපාය දූතියට සමුදීම. 
 • ඔබ වගේ යහපත් කෙනෙක් මෙසේ මා වරදට පෙළඹවීමේ හේතුව කුමක්දැයි නෝක්කාඩු ස්වරූපයෙන් විමසීම.
 • එම පුරුෂයා කපටියකු බව කියමින් දොස් නැගීම. 
 • තමන් එම පුරුෂයා සමඟ කතාබහ කොට නැති බවත් සඳහන් කිරීම. 
 • පුරුෂයා පිළිබඳ කතා කරන අවස්ථාවේදී අවඥාවෙන් සිනාසී  එය සිදු නොවන්නක් බව පැවසීම.

 

මෙවැනි අවස්ථාවලදී උපාය දූතිකාව විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඉන් පසුව විස්තර කරනවා. නමුත් ඊට පෙර පඬිවරු කීපදෙනෙක් මේ පිළිබඳව සඳහන් කර ඇති දෑ පිළිබඳව විශේෂ මතක් කිරීමක් ද කර තිබෙනවා. ඖද්දාලික පඬිතුමාගේ මතය අනුව යම් පුරුෂයෙකුගේ හැඟීම් කිසිම ආකාරයකින් පළ නොකර ඇති අවස්ථාවකදී උපාය දූතිකාව යොදා ගැනීමෙන් ඵලක් ඇති වන්නේ නැහැ. නමුත් බ්‍රාභවීය පඬිතුමාගේ මතය අනුව දෙදෙනා අතර යම් තරමක් දුරට හෝ ඉඟි බිඟි හුවමාරුවක් ඇතිව තිබේ නම් එවැනි උපාය දූතිකාවක් යැවීමේ වරදක් නෑ. ගෝණිකාපුත්‍ර පඬිතුමාගේ මතය අනුව කිසිදු ඉඟිබිඟි හුවමාරුවක් සිදු නොවුණත් දූතයන් යැවීම කළ යුතු වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා පවසන්නේ තමා නම් කියන්නේ මේ කුමන තත්ත්වයක් නොතිබුණත් දූතියන් යැවීම කළ හැකිය කියලායි.

එහිදී උපාය දූතිය විසින්… 

 • පුරුෂයා විසින් එම ස්ත්‍රියට ලබා දෙන ලද බුලත්, සුවඳ විලවුන්, මල්මාලා ආදිය පෙන්විය යුතුයි 
 • එවැනි දෑ මත පුරුෂයාගේ දත් සලකුණු තැබිය යුතුයි. 
 • තෑගි කරන ලබන වස්ත්‍රාභරණ වල විවිධ සලකුණු යෙදිය යුතුයි. 
 • එසේම එම තෑගි අතරට තමන්ගේ හැඟීම් පළ කරන අන්දමේ ලිපි ද එක්කළ යුතු වෙනවා.
 • මේ ආකාරයට ඇයව තමන් වෙත ආකර්ෂණය කරගැනීමෙන් අනතුරුව දේව පූජා, උයන් කෙළි, විවාහ උත්සව, යාග, අවමඟුල්, විවිධ කලා කටයුතු ආදී උත්සව අවස්ථාවල දී ඇයව හමුවීමට උත්සාහ කළ යුතුයි.

 

කලින් සතියේ අපි කිව්වා වගේම මෙම ප්‍රකරණය ටිකක් දිග ප්‍රකරණයක්. ඒ නිසා අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න වෙන්නේ ලබන සතියේ. එතකල් පුරුදු විදිහට මේ ආටිකල් එක කැමති තැන්වල ෂෙයාර් කරන්න වගේම අදහස් පළ කරන්න ද අමතක කරන්න එපා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.