යුරෝපයේ එකම බෞද්ධ රට වන කල්මීකියා​ව ගැන දැනගමු

බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නවා වුණාට යුරෝපයේ එකම එක බෞද්ධ රටක් පවතිනවා. ඒ රට තමයි කල්මීකියාව. එරට ජාතික කොඩියෙන් පවා බුදු දහමෙන් ඔවුන්ට ලැබුණු ආභාෂය නිරූපණය වනවා. අපි අද මේ ලිපියෙන් උත්සාහ කරන්නේ කල්මීකියාව ගැන තොරතුරු කීපයක්  ඔබ වෙත ගෙන එන්න.    1. මේ රට කොහෙද තියෙන්නේ?  වර්තමානයේ රුසියාවේ කොටසක් වෙලා තියෙන කල්මීකියාව රුසියාවේ පාලනය යටතේ පවතින … Continue reading යුරෝපයේ එකම බෞද්ධ රට වන කල්මීකියා​ව ගැන දැනගමු