කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – පනස් දෙවැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

 

පහුගිය සතිය ගැන මතක් කරලම මේ කොටස පටන් ගත්තොත්, ගිය සතිය තුළදී අපි භාව පරීක්ෂා ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා. අද අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.

 

යම් කිසි විටෙක පුරුෂයා විසින් ඇයව සිප වැළඳ ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුව එය ප්‍රතික්ෂේප කොට යෑමෙන් අනතුරුව පුරුෂයාට ඇය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම යම් යම් හේතු නිසා වැළකී යන්න පුළුවන්. ටික කාලයක් ගතවීමෙන් පසුව වුණත් ඇය කිසි අමුත්තක් නොදක්වා ඔහු සමග සාමාන්‍ය පරිදි හැසිරෙයි නම් නැවතත් ඇයව දිනාගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු වෙනවා.

ඇතැම් කාන්තාවන් කෙරෙහි පුරුෂයන්ට විශේෂ උපාය යෙදීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන් අවස්ථාවක් ලැබුණු සැණින් ඇය විසින්ම තමන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරනවා. වෙවුලමින් සහ ගොත ගසමින් කතා කරන්නත් ඇයගේ මුව සහ මුළු ශරීරයම දහඩියෙන් තෙත් වන්නටත් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ධෛර්යය උපදවා ගන්නා කාන්තාවන් කිසිවෙකු නොමැති තැන්වලදී මේ පුරුෂයා ලවා හිස පිරිමැද ගැනීමට සහ අතපය සම්බාහනය කර ගැනීමට පෙළඹෙනවා.

 

ඇතැම් අවස්ථාවල එක අතකින් තමන්ව පිරිමැද ගනිමින් සිටින ඇය විසින් තමාව ස්පර්ශ කිරීම බලාපොරොත්තු වන බව අඟවනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා පුරුෂයා උත්සුක නොවේ නම් පුදුම වූ සෙයක් පළකරමින් අනෙක් අතින් පිරිමැද ගැනීම පටන් ගන්නවා.

 

එසේම ඔහු ඉදිරියේදී බොරු නිදිමත ස්වරූපයක් දක්වමින් කලවා මත නළල තබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඇය ගේ සුව දුක් විමසමින් ඇයගේ කලවා ප්‍රදේශය සම්බාහනය කිරීමට පුරුෂයා කටයුතු කළ යුතුයි. ඇතැම් විට ඇය ඊට බොරු අකමැත්තක් දක්වමින් ඉවත්ව යන්නට වුණත් පුළුවන්.

 

නමුත් මේ අන්දමින් වතාවන් කීපයක් ඇයව පොළඹවා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු වෙනවා.

 

බොහෝ විට මෙහි සෑම අවස්ථාවකදීම පූර්ණ සංසර්ගයක් සඳහා අවස්ථාව ලබා නොදුන්නත් පුරුෂයාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමකුත් සිදුවන්නේ නැහැ. එසේම පිරිස් බහුල තැන් වල දී පුරුෂයාට පමණක් පෙනෙන අයුරින් ඇගේ හැඟීම් රහසිගතව ප්‍රකාශ කිරීමටත්  උත්සහ කරනවා.

 

මේ ආකාරයට තමන්ට කැමති බව දැඩිව පෙනෙන එසේම ඉඟි බිඟි පාන නමුත් සෘජුවම සංසර්ගය සඳහා ඉඩ නොදෙන  කාන්තාවන් දිනාගැනීම සඳහා නිපුණත්වයෙන් යුතු උපාය දූතියක් යොදා ගැනීම වැදගත්.

අවසාන වශයෙන් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මේ ප්‍රකරණය තුළ දී සාකච්ඡා වුණු දෑ මෙන්න මේ විදිහට සංක්ෂිප්තව දක්වනවා.

 

සියලු දෙයටම පළමුව හැඳුනුම්කම් ඇති කර ගැනීම සිදුකළ යුතුයි. අනෙකුත් දේවල් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සහ තමන්ගේ ආශාවන් ගැන පැවසීම සඳහා යොමු විය යුත්තේ ඉන් අනතුරුවයි. එකිනෙකාගේ හැඟීම් නිසි පරිදි වටහා ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී සිදුවීම වැදගත්.

 

ස්ත්‍රිය විසින් ලබාදෙන ඉඟි නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇයව දිනාගැනීමට පුරුෂයා නිර්භීත විය යුතුයි.

 

යම් කාන්තාවක් කිසිදු උපක්‍රමයක් යෙදීමටත් පළමුව තමන්ගේ හැඟීම් පුරුෂයාට ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් කුඩා උපායන් කීපයක් පමණක් අනුගමනය කොට ඇයව දිනාගත හැකිය.

 

යම් කාන්තාවක් රහසිගතව ඉඟි බිඟි පාන තැනැත්තියක් සහ තමන් විසින් අසනු ලබන විවිධ ප්‍රශ්න වලට බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන්ම උත්තර ලබා දෙයි නම් ඇයව පහසුවෙන් අවනත කරගත හැකි තැනැත්තියක් වෙනවා. ඇය සමඟ සහවාසයට යෑම ඉතා ඉක්මනින් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

 

යම් කාන්තාවක් නිර්භීත සහ නුවණැති ස්වභාවයෙන් යුක්ත තැනැත්තියක් නම්  එබඳු අය සඳහා සූක්ෂම උපක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු වෙනවා. සාමාන්‍ය කාන්තාවන් කෙරෙහි නම් සාමාන්‍ය උපක්‍රම ම භාවිතා කළ හැකියි. මෙය සෑම අවස්ථාවකටම ගැලපෙන සිද්ධාන්තයකි.

 

ඔන්න ඔය විදිහට භාව පරික්ෂා ප්‍රකරණය නිම වෙනවා.මේ ප්‍රකරණය පුරාවටම උපාය දූතයෙක් භාවිතා කිරීම ගැන අවස්ථා ගණනාවකදී සඳහන් වුණා. ලබන සතියේ අප කියවන ප්‍රකරණය තුළින් උපාය දූතයකු ගේ ලක්ෂණ, එවැනි තැනැත්තියක් තෝරා ගත යුතු ආකාරය සහ ඇය විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනවා. මේ ප්‍රකරණය නම් කරලා තියෙන්නේ දූතිකර්ම ප්‍රකරණය කියන නමින්.

 

එහෙමනම් වෙනදා වගේම පුරුදු විදිහට මේ ආටිකල් එක අවශ්‍ය තැන්වල ෂෙයාර් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.